Hadsund Roklub
DFfR   DKF   R     

Nyheder

Kære medlemmer.

Referaterne fra bestyrelsesmødet den 10. juni og kajakudvalgets møde 11. juni ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin

 


Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. maj ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Kære medlemmer.

Referatet fra kajakudvalgets møde 23. april ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. april ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Mandag d. 29. april kl. 18.00 starter turkajakinstruktionen. Alle 11 gange er lagt i kalenderen.

Vil man have mere information om kurset, kan man kontakte Svend M-J på tlf. 23987763.

Vh Svend M-J


Kom og prøv roning!

Motion voksne, tirsdage og torsdage, første gang d. 30.april kl 18:15

P-Roere (pensionist), mandage og onsdage, første gang mandag d. 29.april kl 8:30

Instruktionen foregår over 6-8 gange, du skal kunne svømme 300 m for at kunne deltage.

Påklædning efter vejret samt kondisko el. lign.

Hvis nærmere info ønskes sms til Ingelise på 20720914


Kære medlemmer.

Referatet fra kajakudvalgets møde 12. marts ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin

 


Referatet fra bestyrelsesmødet den 13. marts ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Kære medlemmer.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. februar ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Ordinær generalforsamling 2024:

Dato: Onsdag den 20. marts klokken 19.00

Lokation: Roklubbens lokaler.

Udsendt pr. 24. / 2. - 2024

 

Dagsorden ifølge lovene:

 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmeoptællere.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forslag til aktiviteter og budget for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent for romedlemmer og passive medlemmer.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Hadsund Roklub

 

                             Uddrag fra klubbens vedtægter:

 • 4 stk. 2: Indkaldelse af en generalforsamling, det være sig en ordinær eller ekstraordinær, skal ske af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset samt på foreningens hjemmeside.
 • 4 Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
 • 4 stk. 6: Stemmeret på generalforsamlingen har alle romedlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Kære medlemmer.

Referatet fra kajakudvalgets møde 24. januar ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Havkajakroningen, som vi de sidste år har varmet lidt op under, vil i 2024 for alvor komme i gang som følge af de 12 spændende nye havkajakker, vi har indkøbt i år sidst på sommersæsonen.

Vi kan takke Friluftsrådet samt DIF/DGIs udviklingspulje for at det lykkedes os, da det er ved hjælp af en bevilling på 150.000 kr fra Friluftsrådet og 20.000 kr fra DIF/DGIs udviklingspulje, at det blev muligt.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Kære medlemmer.

Referaterne fra bestyrelsesmødet den 4. december og kajakudvalgets møde 29. november ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Kære Roklubmedlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. november ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20231106" i 2023 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Kære medlemmer.
Udendørssæsonen nærmer sig hastigt sin afslutning. Det øjeblikkelige vejr lader bestemt heller ingen tvivl være omkring det faktum, at efteråret allerede har mere end godt fat med regn og kraftig blæst.
Sæsonafslutningen markeres som vanligt ved at standeren stryges.
Lørdag den 4. november klokken 15.00.
Skal du med til standerstrygningsfesten?
Selvfølgelig skal du / I det.
Levende musik, god mad, masser af snak i hyggeligt selskab.
Kom ud af busken - få tilmeldingen klaret.
Se venligst vedhæftede dokument
vh.
Bestyrelsen
 

På mandag 23. oktober kl. 19.00 starter vi på en ny sæson med fit og frisk i roklubbens sal.

Aase siger vi starter langsomt op, så det gør ikke noget at du aldrig kom igang med smugtræning her før sæsonen.

Så vær klar, omklædt til indendørs træning, medbringende det gode humør, gerne en træningsmåtte, og måske et sjippetov smiley.

Træningen kommer til at køre som den plejer, mandag og torsdag kl. 19 -20

Venlig hilsen

Aase og Tom


Vinterroningsmøde tirsdag den 10. oktober -23 kl. 18.30.

Vil du ro til vinter, kræver det deltagelse i vinterroningsmødet, hvor sikkerhedsteamet og instruktører er til stede. På mødet vil der være en ansøgningsliste om vinterroningstilladelse du kan skrive dig på.

Følgende gennemgås under mødet:

Vinterroningsreglementer. Kajak og roning.

Svømmeprøve.

Påklædning.

Sikkerhedstaske.

Redningsveste / svømmeveste.

Koldtvandsvideo fra Aarhus havn.

Tilbud om kontrolleret koldvandsoplevelse.

Med roerhilsen

Svend og Flemming, 28. september 2023


Reglementerne for vinterroning i inrigger, turkajak og havkajak er revideret. Reglementerne kan læses under menupunktet 'Om os' - 'Reglementer' Hadsund Roklub - Reglementer 

/Admin


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. oktober og 4. september ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20231002" i 2023 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Lørdag eftermiddag d. 21. sept., vil der komme 4 havkajakker fra DesignKayaks.
De vil blive stillet på bukke i kajak-/multihallen, hvis det er muligt uden at de kommer til at stå i vejen.

Vi har yderligere 8 i venteposition hos Mads Sørensen.
De vil først komme ned i klubben, når der også gives grønt lys for, at de kan være der uden at være til gene.

Venlig hilsen

Svend M-J


Hej alle medlemmer

Det planlagte vinterroningsmøde har vi desværre været nødt til at aflyse.

Der vil komme yderligere information, når det nødvendige er på plads.

Venlig hilsen pva. sikkerhedsteamet

Svend M-J

 


Kære medlemmer,

Referater fra bestyrelsesmøderne er nu opdateret og tilgængelige. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på den ønskede dato i 2023 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Kære medlemmer.

Referatet fra kajakudvalgets møde i august ligger under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Kære medlemmer.

Referatet fra kajakudvalgets møde i juni ligger nu klar under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Traditionen tro afholdes der Sankt Hans fest i Roklubben 23. juni. 

I år bliver det dog uden bål.

Den lange tørre periode samt de mange ting, der er opstillet udendørs grundet vores byggeri betyder, at det er for risikabelt at tænde et stort bål.

Vi holder selvfølgelig festen alligevel med god mad, sang og musik og Sankt Hans tale.

Årets taler er: Karsten "Kortbuks" Hansen. 

Årets taler er meget eftertragtet.

Talen holdes klokken 21.00

Se opslag i klubben for yderligere information


Destination for dagens tur:

Gudenå Kongensbro lige før Tange sø til Bjerringbro. Strækningen vil i alt være ca. 17-20 km, men strømmen vil hjælpe os betydeligt på en del af turen og der bliver passende pauser undervejs.

Dagens program:

8.30 afhentes kajakkerne i Hadsund. Vi mødes i Bjerringbro ved Gudenåen – det er her vi slutter turen af.

Kajakkerne transporteres til Kongensbro. En landingsplads lige lidt Syd for Tange Sø.

Ca. 10.00 -10.30 afgang fra Kongensbro og vi ror mod og igennem Tange sø.

Første pause kan gøres i Ans, hvor vi ca. er igennem halvdelen af søen.

Ca. 12.30 (ca. 2/3 af turen) gør vi holdt ved Energi Museet (Nordlige ende af Tange sø). Den medbragte madpakke indtages og der samles kræfter til resten af turen.

Ca. 13.30 Tilbagelægges resten af ruten til Bjerringbro

Ca. 15.00 Ankomst til Kongensbro.

Kajakkerne tages op og vi kører ca. 10 km. til Katvad Møllevej 1 (Her Bor Lone og Lars-Bo).

15.30 Hygge og en rundvisning på vandmøllen for de interesserede.

Ca. 16.30 Grillen tændes – Menuen vil være Kød på grillen, diverse salater og brød.

 

Efter spisning kan man blive hængende som man lyster og bryde op efter behag.

Forplejning:

Deltagerne sørger selv for madpakke og drikkelse til turen + drikkelse til senere.

Vi har indkøbt til maden på Møllen – kød, salat mv.

Betaling:

 60 kr. pr. person.

Tilmelding

 Lars-Bo på 29995710 betaling på mobil pay til samme nr.

Tilmelding senest fredag den 1. september og framelding kan også ske indtil da.

Vi håber på vejret bliver storslået, men skulle det regne, har vi en gildesal, hvor vi kan være i tørvejr efter turen.

 

Rigtig god sommer

På kajakudvalgets vegne

Lene & Lars-Bo


Første spadestik til klubbens nye bådehal er taget.

Omkring 70 medlemmer var mødt frem for at deltage ved den officielle opstart på byggeriet af Hadsund Roklubs nye hal. En hal, der skal give kajakafdelingen meget bedre rammer. En hal, der skal gøre det meget lettere at være frivillig i Hadsund Roklub.

Første spadestik blev i fællesskab foretaget af Dorthe Gade fra Sparekassen Danmark Hobro Fonden og Jens Peter Hansen fra Norlys Vækstpulje. Begge fonde har med flotte donationer bidraget til, at vores klub kan opføre en stor hal på hele 216 kvadratmeter. Udover ovennævnte har klubben modtaget støtte fra Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond, Nordea Fonden og Lokale og anlægsfonden.

Første spadestik for Hadsund Roklub blev taget af Carl Henrik Pedersen, der om nogen har stået som eksponent for kajakroningens udvikling i Hadsund.

Nu venter en spændende byggeperiode, hvor der periodevis vil blive indkaldt til arbejdsopgaver


Torsdag d. 15 juni kl. 18.00

Den årlige grilltur for hele klubben, ( alle medlemmer og pårørende )

I år går turen til Skar Odde, ( et rigtig hyggeligt sted ) da de er ved at bygge om i Vive.

Man kan ro der til i inrigger og kajak, cykle eller køre bil.

Der er en lav flydebro, så det er ledt at komme i land.

Tilmelding til Carl på SMS 22904364   eller på opslag i klubben.

Deltagelse er GRATIS !

SOM SÆDVANLIG GARANTERER JEG GODT VEJR.

Hilsen Carl


Kære medlemmer.

Referatet fra kajakudvalgets møde i april ligger nu klar under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. april ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20230411" i 2023 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Nye hold til inrigger roning starter maj som flg.:

P- roere (pensionister) mandag d. 1. maj kl 8:30 og onsdag d. 3. maj kl. 8:30. Disse dage er faste rodage for P roerne.

Voksne og yngre roere tirsdag d. 2. maj kl. 18.15 og torsdag d. 4. maj kl 18:15. Disse dage er faste rodage for voksne roere.

For at deltage skal man kunne svømme 300 m. Man skal regne med at deltage ca 8 gange for at blive frigivet som roer og deltager på hold med andre ligestillende roere.

Hvis spørgsmål så send en SMS til Ingelise på 20720914

 


Kære medlemmer.

Formandens beretning fra generalforsamlingen ligger nu klar under fanen Medlem i menuen - Referater Bestyrelsen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Opstart af undervisning af nye roere i inrigger/turbådene starter til maj. Der vil blive undervisning hver tirsdag og torsdag kl 18:15.

Man skal kunne svømme 300 m for at deltage. Nærmere info følger.


Kære medlemmer.

Referatet fra kajakudvalgets møde i marts ligger nu klar under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin

Ordinær generalforsamling 2023:

Dato: Onsdag den 22. marts klokken 19.00

Lokation: Roklubbens lokaler.

Udsendt pr. 25. / 2. - 2023

 

Dagsorden ifølge lovene:

 

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmeoptællere.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 12. marts.
 5. Forslag til aktiviteter og budget for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent for romedlemmer og passive medlemmer.
 7. Valg af kasserer. Tom Gammelmark:                    Ønsker genvalg
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

       På valg:             

       Michael Kurt Nielsen:                                               Ønsker genvalg

       Kenneth Grøn:                                                         Ønsker genvalg

       Søren Flou:                                                             Ønsker genvalg

       Fabienne Panero-Bommer

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 2. Eventuelt.

 

Bestyrelsen

Hadsund Roklub

                             Uddrag fra klubbens vedtægter:

 • 4 stk. 2: Indkaldelse af en generalforsamling, det være sig en ordinær eller ekstraordinær, skal ske af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset samt på foreningens hjemmeside.
 • 4 Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
 • 4 stk. 6: Stemmeret på generalforsamlingen har alle romedlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Kære medlemmer.

Referatet fra bestyrelsesmødet i februar ligger nu klar under fanen Medlem i menuen.

Kontakt admin, hvis du har problemer med login.

/Admin


Med lidt forsinkelse er referaterne fra Roklubbens bestyrelsesmøder i december og januar tilgængelige. Ligeledes er referatet fra kajakafdelingen i januar klar. Alle ligger under menupunktet 'Medlem', hvor du logger ind for at læse.

Hvis du oplever problemer med login, er du velkommen til at kontakte Admin.


Vi starter i uge 8 med skoleroning. 10 klasser fra 3 forskellige skoler vil i perioden frem til og med uge 11 besøge klubben i deres idrætstimer.

Hver søndag vil der blive lagt et besøgsskema på hjemmesiden så det er muligt at tilpasse egen træning til tidspunkter hvor der er plads.

I nævnte uger vil 22 romaskiner være permanent placeret i gymnastiksalen. 2 står stadig i motionslokalet.

Tag vel imod alle gæsterne - flere af dem skal gerne blive nye medlemmer i vores klub.

Oprettet af Anders

Vedrørende uge 8: P-afdelingen har torsdag formiddag besøg af en større gruppe roere fra Hobro Roklub. Romaskinerne er derfor også optaget torsdag formiddag.


Den ny kajak-multihal har længe været på tegnebrættet. Flere af vores medlemmer har lagt et stort arbejde i den indledende fase så, byggeplanerne, tilbud på materialer og tilbud fra entreprenører og aftale om fondsstøtte er enten allerede på plads eller meget langt - så langt at det er sikkert, at hallen bliver bygget, og vi kan udvidde tilbudet til vores lokalsamfund med endnu en rogren - havkajakroning.

Stativerne til kajakkerne har Carl Henrik allerede planlagt, og materialerne er skåret til.

Lørdag d. 4. var vi en gruppe på 9 - 10 stykker, der gik i gang med at male de kommende stativer. Så når I støder på umalede og malede lister og rammer nede i klubben, er det altså begyndelsen til den kommende indmad til kajak-multihallen.

Oprettet af Svend M-J


Tirsdag d. 21 Februar kl. 18.30

Jes Vested og Henrik Felding kommer ned i klubben og fortæller om deres tur rundt om Danmark i havkajak.

Det Rød - Hvide Bånd er en tur på 1300 km rundt om de Danske kyster fra Vadehavet til Flensborg fjord.

Der serveres kaffe, boller og kage .

Foredraget er for alle interesserede, ingen tilmelding

 

 

 


Med 3 individuelle medaljer ved DM samt hele 5 medaljesæt i holdkonkurrencerne var det en flok glade roere, forældre og trænere, der kunne sætte sig i bussen for at køre hjem til Hadsund efter et veloverstået DM i indendørsroning i Gladsaxe Sportshal.

"I Hadsund Roklub satser vi meget på at genskabe fællesskab og et positivt træningsmiljø og her nå samme niveau, som før coronaens trængsler. Vi må sige, at resultaterne ved DM viser, vi at er på rette vej."
Det samme gør sig i høj grad gældende i de individuelle klasser på junior-, U23 og senior niveau.
"Stort set alle vore roere satte ved DM stævnet nye personlige rekorder på den internationale 2000 meter distance."
I U23 klassen blev det til en sølvmedalje til August Wisholm og bronze til Laetitia Panero-Bommer. 
Hos U17 pigerne vandt Josefine Brink bronze.
I holdløbene indtog Hadsund Roklubs 3 deltagende hold alle 3 podiepladser i juniorklassen med guld til Josefine Brink, Naja Lybeck, Rosa Gjerdes og Caroline Hessellund. Sølv til Jonas Risager, Anton Rix, Frederik Holmriis og Christian Sindre Beck. Bronzen gik til Melody Harati, Cille Hougaard, Milla Dylmer og Victoria Brink. 
I seniorernes klasse blev det til en bronzemedalje til Lea Lybeck,  Ida Blomstrand,  Laetitia Panero-Bommer og Frederik Holmriis. 
Klubben har oplevet stor tilgang af roere fra nær og fjern. Roere, der er tiltrukket af det høje niveau træningsfællesskabet i Hadsund Roklub befinder sig på. For første gang var det derfor muligt at stille hold til DM i universitetsroning. Både på dame- og herresiden.
Med en fornem sølvmedalje til kvindeholdet (Karen Frost, Line Ulstrup, Lærke Petersen og Mathilde Kolsø) samt en fjerdeplads til herreholdet må det siges, at Hadsund Roklub også her er trådt ind på den store scene. 
"Med de flotte resultater er det klart, at vi glæder os til en spændende udendørssæson i 2023" lyder det fra trænerteamet i Hadsund Roklub. 
 


Med 2.guldmedaljer og 3 af bronze fik Hadsund Roklub en flot start på 2023 sæsonen. Medaljerne kom i
hus ved de Jyske mesterskaber i indendørs roning.
Regattaen blev afviklet on-line, hvilket betyder at roerne via computer tilsluttet romaskinen bliver koblet
sammen med konkurrenter fra andre klubber rundt i landet.
Udover de 5 medaljesæt blev det desuden til en lang række af fine placeringer lige uden for top 3.
Guld og dermed jysk mesterskaber til Caroline Hessellund i aldersgruppe 15 år.
Guld og dermed jysk mesterskab til Laetitia Panero-Bommer i kvindernes U23 klasse.
Bronze til Josefine Brink i pigernes U17 årgang.
Bronze til Ida Blomstrand I kvindernes U23 klasse
Bronze til Karen Hougaard Frost i kvindernes åbne senior A klasse.
De fine placeringer giver geobund for store forventninger til de kommende danske mesterskaber. Her stiller
Hadsund Roklub med fuldt hold. Hele 53 starter, hvilket gør klubben til den der har 5. flest startende ved
DM.


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. november ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20221114" i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Referatet fra kajakudvalgsmødet d. 26. oktober er nu tilgængeligt.

Log ind - klik på Medlem - klik på 10221026

Venlig hilsen

Svend M-J


24 timer i samme romaskine.
Hele døgnet skiftes der roer hvert 15. sekund.
De sidste 15 sekunder er altid vildt hektiske med to hjælpere, der assisterer den sidste roer.
I år blev August Wisholm sekunderet af Morten Munk og Simon Sørensen.
 
Slutresultat: 452 km.
Et tryk på 1.35.5 for hver 500 meter over hele døgnet.
Yngste roere: 11 år.
Ældste: 74 år.
Ca. 55 forskellige roere var i maskinen.
 
92 sponsorer til årets arrangement.
104.500 kr. roet ind.
Beløbet går ubeskåret til yderligere aktiviteter i ungdomsafdelingen.
Beløbet er ny rekord. 25 % over!!
 
Tak. Tusind tak til alle vore sponsorer.
I skal vide at vi påskønner jeres hjælp.
 
 
 
 
Tak til Butikstorvet i Hadsund for lån af lokaler.
Tak til de hundredvis af tilskuere, der var forbi vores arrangement.
 
I dag er vi meget trætte.
I morgen træner vi igen.
 
Således sluttede sommersæsonen med standerstrygning og aftenfest.
 
 

Standerstrygning program:

Kl. 14.00      24 timer roning på butikstorv slut.

Kl. 14.00      Sidste rotur.

Kl. 15.00      Standeren stryges. Uddeling af pokaler og sølv/guldårer.

Kl. 15.15      Kaffe og kage i klubhus.

Kl. 18.00      Standerstrygningsfest.

 

 


Standerstrygningsfesten lørdag d. 5 nov. kl. 18.00

Med spisning og levende musik.

Du kan stadig nå at tilmelde dig ved at sende en SMS til Anders Tlf. 20645902

Pris pr. person  kr. 175,-    Mobilpay til 73008

Drikkevarer købes til billige priser

Menu:

Vildtgryde

Kyllingeret 

Vegetar 

Æbledessert a´la  Tom 

 


Tusinde tak for det store fremmøde der var til mit 50 års jubilæum.Tak for talerne, og indslagene på video,det var sjovt at se og høre.Det var også overvældende med de mange gaver jeg fik,dem glæder jeg mig til at smage på.Tak til køkkenpersonalet og klubben som sørgede for at vi fik noget at spise og drikke.Jeg glæder mig til de næste mange år i klubben.

Jens Toft Christiansen


For at få vinterroningstilladelse skal man deltage i vinterroningsmødet, og torsdag d. 19. var vi små 20 roere samlet til det første af 2 planlagte møder.

Næste møde er torsdag d. 3. november. Er der roere der ønsker vinterroningstilladelse, som ikke allerede er tilmeldt, skal I enten kontakte mig på 23987763 eller sende en mail på svendbimand@gmail.com.

Venlig hilsen

Svend M-J


I vintersæsonen fra den 6. november til den 1. april trænes der i klubben efter nedenstående skema. HUSK - Vinterbadning kræver særskilt kontingent for ikke medlemmer og vintermedlemmer.

Download oversigten her som pdf.


Onsdag fejrede Hadsund Roklub Jens Toft Christiansens 50 års jubilæum med reception med Regattagryde lavet af ungdomsroerne, flotte kager og taler fra et langt liv med roning, såvel som udøvende kaproer og som cheftræner for klubbens dygtige kaproere gennem adskillige år. Se flere billeder i galleriet. Stort tillykke

 


Hej alle medlemmer

I kalenderen er der lagt invitation til at deltage i vinterroningsmøde onsdag d. 19. oktober.

Kig i kalenderen og klik på aktiviteten.

Venlig hilsen

Svend M-J


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. september ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20220905" i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Her kan du se invitationen som pdf


Jørgen Myrup fra Sparnord gæstede tirsdag den 6. september klubben for at navngive en singlesculler. Båden - en konkurrencebåd af fineste kaliber (Filippi) fik navnet STJERNE PLUS). At båden allerede lever op til sit navn er sæsonens resultater et klart vidnesbyrd om.

August Wisholm er i selvsamme båd blevet Nordisk mester, Sølvvinder ved Holland Beker i Amsterdam og nr. 8 ved U19 VM. i båden har August formået at etablere sig i verdenseliten blandt U19 roere.

Hadsund Roklub siger tusind tak til Sparekassen hadsund Fond, der bevilligede 35.000 kroner til købet. Ungdomsafdelingen rejste selv de resterende 40.000 kroner.


Måske husker du stadig den helt fantastiske stemning vi havde under sidste års jubilæumsfest. I så fald har du nu muligheden for at genskabe og genopleve stemningen og atmosfæren, når vi den 5. november fejrer årets standerstrygning med et brag af en fest.

En fest der kommer til at stå mål med sidste års jubilæumsfest.

Skynd dig at tage alle dine rokammerater, familiemedlemmer, kommende nye medlemmer osv. under armen og få dig / jer tilmeldt til festen.

Opslag med mulighed for tilmelding bliver ophængt i klubben den 12. september


Lørdag d. 10. sept..Efter pause pga Corona genoptager vi Kanindåben. Alle nye medlemmer som er meldt ind siden sidste kanindåb august 2019 kan blive døbt og få et navn. Det er ikke farligt at deltage og det er også frivilligt om man vil døbes.

Program for KANINDÅBEN LØRDAG D. 10. SEPT.

kl. 13:30   Rotur for kaniner, forældre, medlemmer og andre.

kl. 14:30   Kaninerne kommer ind i opholdsstuen og får kaninører og knurhår på

kl. 14:30/45   Kaffe og kage samt uddeling af dåbsattester

Tilmelding: På listen i roklubben på hoveddøren/ SMS til Ingelise på 20720914

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag i roklubben 


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. august ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20220808" i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Kære medlemmer,

Referatet fra kajakudvalgsmødet 21. juni ligger tilgængeligt. 

Du finder det ved at logge ind på hjemmesiden - Brugernavn: Dit klubnr. Adgangskode: Dit fornavn med stort startbogstav. Klik derefter på "Medlem", "Referater kajak" og endelig på referatet med den ønskede dato i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Medlemslisten er netop ajourført og alle medlemmer har nu adgang til menupunktet 'For medlemmer' på hjemmesiden. 

Man logger på således:

Brugernavn: Medlemsnummer

Adgangskode: Fornavn med stort startbogstav

Tag kontakt, hvis I oplever problemer.

Hvis I har billeder fra aktiviteter i klubben, modtager jeg dem gerne til galleriet på forsiden og i medlemsdelen. Enkelte billeder vedlægges en mail. Flere billeder modtages helst på USB.

Venlig hilsen

Lone Stegger

AdminHadsund Roklub i Ratzeburg

 

Hadsund Roklub deltog i weekenden med 3 hold i den internationale Ratzeburger Regatta. Ratzeburg ligger 30 km. syd for Lübeck.

Regattaen er fortrinsvis rettet mod roere i U23 klassen og delvis den åbne seniorklasse. Ingen juniorløb. Det er de bedste tyske roere i U23 klassen, der stiller til start ved denne regatta. Der er derfor ingen tvivl om et højt sportsligt niveau i alle løb.

I den lette dobbeltfirer, hvor Rasmus Konnerup (Hadsund Roklub) har plads sammen med 3 roere fra hhv. Holstebro og Bagsværd blev det til en andenplads efter et meget vellykket og veldisponeret løb. Holdet blev sidste sæson nr. 7 ved U23. Holdet satser højt denne sæson og har fokus rettet mod U23 VM senere på sæsonen.

I damernes dobbeltsculler blev det både lørdag og søndag til en placering som nr. 6 i A-finalen efter tredjeplads i indledende heat. Dobbeltsculleren roes af Ingrid Bo Andersen (Roskilde) og Hadsunds Ida Blomstrand. Det tyske niveau i kvindernes dobbeltsculler er i denne sæson usædvanlig højt. Langt op ad banen havde dobbeltsculleren fin kontakt til midtergruppen i feltet, men falder fra på den sidste fjerdedel af de 2000 meter. Der er derfor mulighed for avancement når pigerne får optimeret teknikken. Det var derfor et par meget tilfredse piger der efter løbet udbrød: ”Det er det her, der gør det sjovt at ro”.

I kvindernes singlesculler roede Laetitia Panero-Bommer begge dage en placering i A-finalen hjem. Hvor det lørdag blev til en placering som nr. 5, formåede hadsundroeren at revanchere sig om søndagen. Her blev det efter meget fornem roning til en imponerende tredjeplads. Løbet blev begge dage vundet af en tysk roer, der i 2021 vandt sølv ved U23 VM i singlesculler.


Se hvor mange km vi ror i Hadsund roklub på roinfo.dk i forhold til andre klubber. April og maj måned har inriggere og outriggere roet ialt 6829 km, det er ca 1000 km mindre end sidste år samme tidspunkt.


Kære medlemmer,

Referatet fra kajakudvalgsmødet 4. maj ligger tilgængeligt. 

Du finder det ved at logge ind på hjemmesiden - Brugernavn: Dit klubnr. Adgangskode: Dit fornavn med stort startbogstav. Klik derefter på "Medlem", "Referater kajak" og endelig på referatet med den ønskede dato i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Det var bestemt ikke optimale betingelser der mødte roerne, da styrkeforholdet efter vinterens lange træningsforløb hjemme i klubberne, skulle testes ved årets første kortbane regatta, der blev afholdt på Bagsværd sø.

En kraftig blæst ned over banen resulterede udover modvind også i så store bølger, at flere af de deltagende hold kæntrede undervejs i løbene. Forholdene gjorde at alle løb blev reduceret til 500 meter om lørdagen. Søndag var vejrforholdene bedret så meget at der kunne konkurreres over den fulde distance på 2000 meter.

Hadsund Roklub deltog i 3 seniorløb, hvor Ida Blomstrand sammen med Ingrid Bo Andersen (Roskilde) vandt både lørdagens 500 meter samt søndagens fulde distance.

I herrernes dobbeltfirer har Rasmus Konnerup sæde sammen med 2 roere fra Bagsværd og en fra Holstebro. Trods holdet normalt stiller op i letvægtsklasserne formåede den kombinerede firer i den grad at byde de tungere hold op til dans. Førsteplads lørdag og andenplads søndag.

I singlesculler for herrer senior, stillede August Wisholm trods status som juniorroer til start for at teste formen forud for kommende weekends deltagelse ved Junior EM i Varese (Norditalien). August formåede at give seniorerne kamp til stregen med fine placeringer begge løbsdage.

I juniorklasserne blev det til andenplads i pigernes dobbeltsculler til Josefine Brink og Naja Lübeck. Begge piger deltog også i pigernes dobbeltfirer sammen med Victoria Brink og Cille Hougård. Her blev det til en tredjeplads lørdag. Søndag måtte holdet trække sig efter godt 1000 meters roning grundet skade hos en af roerne.

I juniorernes singlesculler opnåede Christian Sindre Bech både lørdag og søndag placeringer i B-finalen.


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. maj ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20220502" i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Lørdag d. 14. maj kl. 13 - 15 er der 4 instruktører samt 3 - 4 turkajakker i svømmehallen for at årets kajakkaniner kan få mulighed for at prøve makkerredning, selvredning o.a. i meget trygge rammer.

Har andre lyst til at være med, er de velkomne men kaninårgang 2022 har fortrin.

Mangler man at tage sin svømmeprøve, kan det også gøres den dag.

Venlig hilsen pva. instruktørgruppen

Svend M-J
23987763


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. april ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20220404" i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


 Til nye voksne roere: Undervisning/instruktion i inrigger starter

Tirsdag d. 3. maj kl 18.15 samt torsdag d. 5. maj kl 18.15 omklædt. Påklædning er vejret.

Der forventes at man kan komme til instruktion ca 6-8 gange eller indtil man har lært at ro.  

P roere (pensionister) Starter op for nye roere

Mandag d. 2. maj kl 8.30 og onsdag d. 4. maj kl 8.30

Alle skal kunne svømme 300 m


Kære medlemmer,

Referatet fra kajakudvalgsmødet 16. marts ligger tilgængeligt. 

Du finder det ved at logge ind på hjemmesiden - Brugernavn: Dit klubnr. Adgangskode: Dit fornavn med stort startbogstav. Klik derefter på "Medlem", "Referater kajak" og endelig på referatet med den ønskede dato i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


I forbindelse med ordinære generalforsamling blev nedenstående beretning godkendt:

Beretning 2022:

“SÅ var der alligevel lys for enden af tunnelen! ”, men hvor har tunnelen dog været lang og haft stor indflydelse på aktivitetsniveauet i vores klub. De sidste 2 års pandemi har været hård ved idrætten generelt over hele landet. Vi har mærket det tydeligt, når vi har måttet indskrænke adgangen til klubben i lange perioder først og sidst på året. Heldigvis fik vi en god lang sommer, der gav håb om at vi nok skulle komme ud på den anden side med Hadsund Roklub i god behold.

I nedlukningsperioderne kunne man sagtens blive bekymret for vores medlemstal, men som sidste år kan vi kun rose os selv for, at næsten alle medlemmer fastholdt medlemskabet trods nægtet adgang til vores faciliteter. En så trofast medlemsskare er guld værd.

Ved årsskiftet skal vi indberette vores medlemstal til en central database. Vi indberetter medlemmer i 3 kategorier. Roning, Kajak og Vinterbadere. Ved årsskiftet var vi 319 betalende medlemmer i klubben. Et tal der er steget siden årsskiftet. Primært blandt vinterbadere, men den stigende tendens ses også på de to andre kategorier. Blandt andet ser vi at vinterbadere opgraderer medlemskabet til fuldt medlemskab i et ønske om at kunne udnytte alle vores faciliteter. Det var jo lige det, der var en af visionerne bag etablering af saunahytten. Ved at blive bedre til at synliggøre vores tilbud til helårsmedlemmer - og sikkert også give disse en opstramning – er det min overbevisning, at endnu flere vil vælge at konvertere et vintermedlemskab til et helårs.

I februar kunne klubben fejre 90-års fødselsdag. Datoen faldt lige midt i corona nedlukningen og vi måtte derfor endnu en gang udskyde et arrangement til senere. Jubilæet blev holdt i forbindelse med standerstrygningen primo november. Sikken fest det blev. 170 deltagere til festen. Levende musik til dansen. God underholdning og ikke mindst god stemning og simpelthen bare lyst til at slippe tøjlerne uden coronaens stramme restriktioner. Vi nåede lige at holde festen før alt blev lukket ned igen. Jeg er sikker på at festen og eftermiddagens reception gav os alle styrken til at komme gennem de næste måneders corona mørke. Mht. Corona, så kan vi grundet stor påpasselighed i klubregi, hvor Kirsten dagligt er mødt op i klubben for at spritte flader af, bryste os af, at der ikke har været konstateret smittespredning med roklubben som epicenter. Vi har passet på hinanden og holdt den anbefalede isolation efter smitte andet sted fra og hermed undgået spredning til andre i klubben. Tak for det.

Bestyrelsen har gennem hele året haft et uforligneligt samarbejde. Gode diskussioner i trygge rammer. Desværre har næsten halvdelen af årets møder været afholdt virtuelt. Vi må nok indrømme, at den bedste dialog foregår på de møder, der afholdes ved fysisk fremmøde. 2021 var det første år, hvor vi har haft en ekstern revisor til at klare bogføringen for os. Vi er meget glade for at Beierholm revision vederlagsfrit har taget denne opgave. Dog må vi samtidig indrømme, at det kræver tilpasning og justeringer fremover for at få bogføringen til at glide smertefrit. Der er mange indforståede termer vi bruger i flæng i klubben, der ikke lige forstås som oprindelig tænkt ved håndtering af bilag fra kasserer til revisor. Beierholm revision har givet tilsagn om at fortsætte samarbejdet vederlagsfrit, hvilket vi er meget taknemmelige for. Havde vi ikke denne løsning ville vi være nødt til at købe os til hjælpen. Kassererjobbet i en klub som vores er i dag så kompliceret og tidskrævende at det ikke kan forventes, at det kan udføres parallelt med et civilt job. I bestyrelsen har mange emner været berørt gennem året. Følg med i arbejdet via referaterne, der ligger tilgængelige på klubbens hjemmeside. Her skal nævnes at arbejdet med planlægning af etablering af ny bådhal forløber tilfredsstillende. Det er vores håb at hallen står klar i 2023. Der er endvidere i tæt samarbejde med klubbens sikkerhedschef udarbejdet nye vinterroningsreglementer i ønsket om at skabe større sikkerhed for udøvere af denne aktivitet. I den kommende sæson er det bestyrelsens hensigt at støtte arrangementer, der skaber fællesskab på tværs af afdelinger i klubben. Vi er en stor klub med mange forskellige særinteresser og træningstidspunkter. Vi skal derfor værne om vores værdigrundlag gennem fællesarrangementer. Det kunne feks. være p-roerne, der inviterer til fællesarrangement med spisning og underholdning. Tænk hvis vi kunne få noget sådant sat i søen.

I kommende regnskabsår er det bestyrelsens hensigt at ændre værdiansættelsen af vores materiel fra prisfastsættelse, der svarer til nyværdi til en værdi, der følger en afskrivningsperiode svarende til den enkelte båds forventede levetid. Dette giver os mulighed for at retfærdiggøre over for diverse sponsorer, at vi har afhændet en båd. Vi har nemlig direkte eksempler på, at sponsorer spørger til både, man tidligere har givet støtte til. Overfor vores forsikringsselskab fastholder vi selvfølgelig en værdiansættelse, der svarer til aktuel nyværdi.

Vi bliver alle ældre og heldigvis formår vi i klubben at have tilbud til alle aldre, hvad en gennemgang af de enkelte afdelinger også viser. Jeg synes det er flot, som tilbuddene til medlemsskaren fra år til år tilpasses. Det vidner om dynamik. Alder ses også på den række af medlemsjubilæer vi oplever i klubben. Vi har en bestyrelsesbeslutning om at holde reception ved kontinuerlige medlemskaber på 50 år. I den forbindelse vil jeg her gerne rette en stor tak til tovholderne ved den reception der blev mig til del først på året i 2021. Allerede i år kan vi for 4. gang fejre et 50- års jubilæum og om 4 år kommer yderligere 2.

Vi er en stor klub, med aktiviteter spredt ud over hele dagen. Dejligt at se den aktivitet, der udfolder sig i alle afdelinger. I takt med genåbningen i foråret kunne man se formiddagsroerne myldre frem af gemmerne. Inriggerne kom på vandet og der blev drukket formiddagskaffe og snakket – og snakket. Tydeligt at savnet efter at gøre noget i fællesskab var en af de helt store motivationsfaktorer for at komme i gang igen. Organiseret motionsroning på andre tidspunkter af dagen er lidt mere sporadisk og et område, der vil blive fokuseret på i den kommende sæson. Til formålet er der investeret i 2 nye coastal både, der forventes at give nye muligheder på vandet.

Tolo i Grækenland trækker i vores motionsroere, der efter hjemkomst herfra nærmest er selvlysende af glæde over de oplevelser af sportslig og social karakter, opholdet har givet. Allerede nu arbejdes der på at lave en klubtur dertil for Hadsund Roklub. Spændende at høre mere herom.

I kajakafdelingen er der god aktivitet. Kajakudvalget arbejder intenst på at skabe de bedste muligheder for klubbens kajakroere. Der satses stort på gennem kurser at løfte uddannelsesniveauet blandt instruktører og ledere. Kurser, der tiltrækker kajakroere fra andre klubber. ”Svendkurser” er efterhånden en institution, der er meget efterspurgt rundt i landet. I maj gennemførte man vanen tro et kursusforløb for nye kajakroere. Et uddannelsesforløb der virkelig er et tilløbsstykke, og trækker nye medlemmer til klubben. Sammen med bestyrelsen arbejder kajakudvalget allerede med at tilpasse afdelingens aktiviteter til de rammer den kommende nye hal vil give. Her er der taget de første skridt mht. at give mulighed for opbevaring af medlemmers egne både. I kommende tid vil skrivearbejdet have fokus på at beskrive præcise retningslinjer for hvordan disse både får opsagt lejemålet igen når klubmateriel kræver mere plads.

I ungdomsafdelingen har vi savnet skolesamarbejdet, der grundet pandemien har været umulig at gennemføre de seneste to år. Der er oplevet en nedgang i antal nye roere først på sæsonen, hvor der normalt er pæn tilgang. I efteråret kom der heldigvis mere fart i tilgangen af nye roere. En tendens der ser ud til at fortsætte i det nye år. Med manglende behov for arbejde med nye i foråret blev der flere kræfter til at fokusere kraftigt på de ungdomsroere der allerede var i klubben. Det gav hen over sæsonen en lang række af imponerende resultater. Flere danske mesterskaber i ungdomsrækkerne. Bla i junior-otter, hvilket vidner om god bredde. Ved U23 VM fik vi en 7. plads i dobbeltfirer. Ved U19 VM en imponerende 5. plads i singlesculler, og dermed det bedste resultat opnået af en dansk juniorroer i 2021. Ved U19 EM opnåede vi endnu en finaleplads. Denne gang i kvindernes dobbeltsculler. Ved Baltic Cup blev det til 2 tredjepladser i firer for kvinder samt finalepladser i dobbeltfirer for drenge. Sidst men ikke mindst blev det ved Holland Beker i Amsterdam til en andenplads i singlesculler. Både resultat- og breddemæssigt var 2021 et ualmindeligt godt år. Sidst på året blev August Wisholm kåret som årets danske kaproer ved en ceremoni i København. H.K.H. Prinsesse Benedicte stod for udnævnelsen. Tillykke herfra endnu en gang.

Det var med stor spænding og forventning, at vinterbaderne kunne tage hul på sæsonen i oktober. Hele første sæson blev stort set spoleret af nedlukninger grundet corona. Vi slap heller ikke helt denne sæson, hvor vi over julen blev tvunget til at lukke saunaen helt ned gennem ca. 3 uger. Ærgerligt, men det stoppede ikke tilgang af nye vinterbadere. Det har været ganske imponerende at se alle de mennesker, der har tilmeldt sig vores nye aktivitet. Udover alle de nye mennesker vi nu lærer at kende i klubregi så ses det også på kontingentsiden. Vi skal i kommende sæson målrette vores tilbud, så alle de nye medlemmer i vinterbaderafdelingen slet ikke kan lade være at melde sig ind som helårsmedlemmer. En tendens vi allerede ser den spæde start på. At vores aktivitetsniveau bemærkes rundt i nær området er der mange beviser på. Blandt andet kan man i salgsmaterialet der er udgivet i forbindelse med byggeriet af de 28 nye boliger, hvor Skovpavillonen tidligere lå se, at den korte afstand til fjorden og roklubben har en meget fremtrædende plads over mange linjer. Vi skal tro på vores værdier og hele tiden forstå at udnytte disse i vores fortællinger om klubben.

Hvordan får vi egentlig råd til som klub at holde så højt et aktivitetsniveau, som vi vitterlig har og samtidig investere i nyt materiel hvert eneste år? Det var ikke lige den udvikling, vi så foran os, da vi som klub i 2010 foretog den til dato største satsning med bygning af træhuset med værelsesafdeling og kombineret gymnastiksal / bådhal, for få år senere at investere i det fornemme bro-anlæg vi er ejere af. Byggelånet belaster hvert år vores økonomi med 88.000 kr. i afdrag. Vi var ved årsskiftet faktisk hele 12 år foran – ja, foran!! – med afvikling af lånet. Tilmed er det ikke bestyrelsens hensigt at hæve kontingentet.

Der er kun et svar herpå.

Gennem flere år har der været kørt en politik, hvor alle nye investeringer er foretaget via ansøgning til diverse fonde og puljer. Endvidere har en mere målrettet sponsorstrategi forøget tilgangen af aktive sponsormidler til klubben. I 2021 har vi ansøgt og opnået tilskud fra følgende fonde og puljer: Elrofonden, Villum Fonden, Nordea Fonden, DIFs foreningspulje, DIFs corona hjælpepulje samt Mariagerfjord kommunes talent & udviklingspulje.

Team Danmark samt en lang række af sponsorer har bidraget betragteligt til klubbens økonomi og hertil kommer løsning af arbejdsopgaver rundt i byen såsom håndtering af byens juleudsmykning, op og nedtagning af sejl på Torvet og håndtering af telt ved en restaurant.

Samlet har fonde, sponsorer og frivilligt arbejde bibragt klubkassen godt 550.000 kr. i 2021. Beløbet svarer til ca. 1700 kroner / medlem.

Den lader vi lige stå et øjeblik.

Det er derfor mere end vigtigt, at vi alle fortsætter med at støtte op om vores klub. Værner om den gode fortælling og dermed det meget værdifulde brand vi gennem tiden har fået opbygget. Det er tydeligvis guld værd for os alle i Hadsund Roklub. Udover ovenfor nævnte bidrag modtager vi selvfølgelig kommunal støtte til drift og vedligehold samt til afvikling af kurser. Denne støtte er lovgivningsmæssigt sikret.

Vi sætter vores præg mange steder i landet.

Svend er blevet en hel institution vedrørende afholdelse af kajakrelaterede kurser samt kurser rettet mod øget sikkerhed på vandet.

Dansk roning har fået ny sportschef med ansvar for den absolutte elite, og dermed ansvar for dansk succes ved OL: Thor Christensen fra Hadsund Roklub.

I dansk ronings sekretariat er Lennart Vestergaard fra Hadsund Roklub blevet ansat.

I Tolo (Den danske roklub i Grækenland) er Niels Henning Jensen (Hadsund Roklub) periodevis ansvarshavende for afvikling af roningen. ”Vi er så glade for ham” – lød det ved netop overståede HGF i roforbundet.

Kassereren er roforbundet er fra Hadsund.

I udviklingen af ny struktur for dansk kaproning har vi via et stort arbejde i meget høj grad været med til at præge denne.

Flot at vi i den grad formår at sætte vores præg på roning i Danmark. Omvendt kan man sige at dansk roning er heldig, at ansatte og frivillige med udgangspunkt i Hadsund Roklub varetager fælles opgaver til alles bedste. Den kulturelle baggrund de alle har med fra vores klub, er en meget efterstræbt vare i rokredse.

Vi overlevede pandemien.

Har i dag et højt aktivitetsniveau.

Har medlemstilgang.

Har blikket rettet mod områder, hvor vi kan blive bedre.

Har en stærk økonomi.

Har stor bevågenhed i lokalsamfundet.

Så NEJ. ”Vi skal ikke hjem – vi skal videre.

” Videre med at udvikle Hadsund Roklub til et endnu bedre sted at være."

Bestyrelsen

Hadsund Roklub

Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. februar ligger tilgængeligt. 

Som noget nyt er også referatet fra mødet i kajakafdelingen den 2. februar offenliggjort under sin egen fane.

Du tilgår begge ved at logge ind på hjemmesiden - Brugernavn: Dit klubnr. Adgangskode: Dit fornavn med stort startbogstav. Klik derefter på "Medlem", "Referater Bestyrelsen" eller "Referater kajak" og endelig på referatet med den ønskede dato i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hadsund Roklub.

Tirsdag den 15. marts klokken 19.00.

Dagsorden i følge lovene.

Forud for generalforsamlingen inviteres der til spisning med start klokken 18.00. Tilmelding hertil er nødvendig via opslag i klubben eller mail til formand@hadsundroklub.dk. Tilmelding skal ske inden 10. marts.

§ 4: Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er, med de undtagelser der følger af§ 2, stk. 4, foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Indkaldelse af en generalforsamling, det være sig en ordinær eller ekstraordinær, skal ske af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset samt på foreningens hjemmeside.

Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Senest 8 dage før generalforsamlingen skal de indsendte forslag og bestyrelsens forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være offentliggjort ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside.

Stk. 5: Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmeoptællere.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Forslag til aktiviteter og budget for det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent for romedlemmer og passive medlemmer.

7. Valg af formand og kasserer.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

Anders Toft Christiansen


Torsdag d. 10 var afholdt vi et genopfriskningskursus af "Førstehjælp målrettet søsport". Der var 24 deltagere hvoraf en lille halvdel var fra egne rækker.
Kajakinstruktører i DKF-regi skal hver andet år genopfriske deres viden inden for feltet ved at deltage i et sådant kursus. Grundkurset er på 8 timer, og genopfriskningen hvert andet år er på 4 timer.
Misser man en genopfriskning, er det nødvendigt at deltage i et 8-timers kursus igen for at genoprette sin status som instruktør med ret til at frigive nye roere i DKF-regi.

Instruktører i DFfR-regi skal ikke gennemføre tilsvarende kursus for at bevare status som instruktør; men heldigvis vælger afholder det ikke vores DFfR-instruktører i at vedligeholde deres grundige viden om førstehjælp.

Underviserne var 2 proffessionelle ambulanceførere. Den ene er medejer af firmaet "Hjælp til Liv" og den anden arbejder i sin fritid for firmaet. Begge leverede en engagerende undervisning.

Alt i alt var vi en god blanding af instruktører fra klubben og kajakinstruktører fra en håndfuld af vores samarbejdsklubber samlet til en lærerig, sjov og hyggelig aften med 2 dygtige undervisere.

Svend M-J
23987763Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. januar ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20220110" i 2022 kolonnen.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. december ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20211206" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


August Wisholm er ved dansk ronings awardshov blevet tildelt titlen som årets unge kaproer i Danmark.

Hendes kongelige højhed prinsesse benedikte overrakte hæderen til August.

Hadsund Roklub ønsker August tillykke med hæderen og kan kun tilføje, at det er yderst velfortjent.

Tillykke til August Wisholm


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. november ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20211108" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Vi mangler hjælp til eks

Torsdag d. 4-11: Opstilling af telt etc  Flere personer

Bage kage til lørdag aften: 2-3 stk

Bemanding af Baren : Perioder af kun 1 time . Er det ikke noget for de unge !

Bemandning af Cafè: Perioder af 1 time lørdag eftermiddag

Søndag formiddag: Oprydning: Alle dem der kan, jo flere vi er, jo hurtigere er vi færdige

Skriv jer venligst på opslaget i roklubben eller sms til 20720914 (Ingelise)Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. oktober ligger tilgængeligt. Aktuelt arbejdes der på nyt regulativ for vinterroningen for denne vintersæson. De ventes færdiggjort snarest.

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20211011" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

/Lone - admin


Tirsdag var vejret flot og fjorden blank, så otteren kom på vandet til dagens træningspas.


AFLYST PGR. DER ER FORUDSAGT DÅRLIGT VEJR.

Klubmesterskaber i inrigger og kajak

Søndag d. 3 okt. kl. 10.00

Det gælder ikke om at ro stærkt men om at løse opgaver i fællesskab rundt om på fjorden i nærheden af Hadsund. 

Efter roning er der frokost hvor klubmestrene kårdes.

Tilmelding i klubben eller til mig på tlf. 22904364

Hvis man vil stå post eller hjælpe med maden så sig til.

Hilsen Carl


Ses som pdf her.
 
Nu er årets vinteraktiviteter lagt fast og tilpasset, så der er tid og plads til det hele i roklubben.
 
Igen i år er mange af aktiviteterne de samme gode, som der plejer at være, men nye er også kommet til. I og med at vi sidste vinter ikke kunne bruge vores sauna, så vil det i år være det første år, hvor den skal bruges ordentlig. Derfor er der flere dage i ugen, hvor saunaen vil være tændt for vinterbadermedlemmerne, hvor man kan være sikker på at møde andre og få noget socialt ud af det. Ellers kan vinterbadermedlemmerne altid selv tænde op, skrive det ud på facebook gruppen, og derefter bruge saunaen.
 
Derudover vil Thea Stegger og hendes kæreste Frederik i år have et hold med cirkeltræning, for dem som føler sig for unge til fit og frisk. Det vil være hver onsdag fra 18-19, hvor man vil få pulsen højt op og være meget træt, når man kommer hjem. Holdet vil være for medlemmerne som er under 30, og gerne vil have pulsen op bare én eller måske en ekstra gang om ugen.
 
Derudover er der som der plejer: Ungdomstræning, fit og frisk, yoga (ekstra betaling), voksenroning, pensionist roning, svømning, og så er der plads til hockey, hvis nogle kunne have lyst til det.
 
Kig gerne skemaet igennem, og kom til de aktiviteter du kunne have interesse i. Som altid vil helårsmedlemmer have adgang til alle aktiviteter, mens andre medlemmer vil have adgang til de enkelte aktiviteter. Hallen vil blive ryddet i uge 42, og aktiviteterne starter fra uge 43 og frem til hallen bliver fyldt igen til foråret.
 
Vi håber på at se rigtig mange i løbet af vinteren, og tag gerne nye medlemmer med ned i klubben, så holdene kan blive fyldt op, det er sjovest:)
 
/Bestyrelsen

Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. september ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20210906" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.


Johan Zijlstra (kajakkanin fra i år) og Kim Løfkvist deltog i årets Vendelboløb på den lange distance på 21 km.

Johan roede de 21 km i tiden 2:05:28 og indtog derved tredjepladsen i seniorklassen kun 1½ minut efter 2. pladsen.
En virkelig flot præstation som overraskede Johan selv.

Stort tillykke Johan.

Kim havde ikke den bedste rodag og var totalt udpumpet ved mållinjen. Når tanken er tom allerede lidt over halvgående, er det en flot præstation at gennemføre og endda indtage en 5. plads i sin gruppe - 35 - 49 år.

Efter at have passeret målstregen blev Kim genoptanket med pepsi, grilpølser bananer og masser af omsorg fra Johan.

Forhåbentligt vil vi være en større gruppe næste år, der er med til løbet, og med årene forventer jeg, det bliver et af de løb, hvor Hadsund Roklub vil være repræsenteret hvert år.

Godt roet af jer begge til lykke.

Svend Mørk-Jensen


Stort tillykke til Rasmus Konnerup, der netop er udtaget til at repræsentere danmark ved U23 EM i polske Kruszwica. Mesterskabet afvikles fra 4. til 5. september.

Rasmus skal ro den danske letvægtsdobbeltsculler sammen med Marcus Villiam Lyngesen fra Holstebro.

Begge roere har tidligere på sæsonen deltaget ved U23 VM i dobbeltfirer letvægt. Da opnåede kvartetten en meget fornem 7. plads.

Ved EM er kvartetten blevet til en duo og bådtypen til en olympisk, hvilket altid indebærer, at konkurrencen bliver væsentlig større.

Vi glæder os til at følge Rasmus Konnerup.

andersSå hurtigt kan det gå.
Helt vildt fantastisk flot.
Fra starten i 2017, 2018 til regatta i hhv Holstebro og Haderslev til VM finalen.
Efter et flot roet løb placerede August Wisholm sig på 5. pladsen i finalen og kan dermed rejse hjem til Danmark med vished om at talentet har pt. har bragt ham frem som den 5. bedste singlescullerroer i verden i U19 klassen.
Da August endnu ikke er fyldt 17 betyder det, at han næste år har chancen igen.
 
Tillykke til August Wisholm fra Hadsund Roklub. Tillykke til dansk roning med det store talent, der på fornemste vis præsterede på den sværeste scene af alle.
 
Godt roet August.
Vi glæder os til at modtage dig i Hadsund Roklub.

Klubbens roere deltager i denne weekend i regatta i Holstebro. Selvom der skal roes koncentreret på søen, følger roere og trænere også spændt kammeraterne August og Laetitia ved Junior VM i Plovdiv. Derfor var storskærmen tændt og alle klar til at heppe under de tranmitterede løb. Begge både gjorde det fantastisk, så mon ikke de næsten kunne høre jublen helt fra Danmark, ellers er her den efterfølgende hilsen.


16 årige August Wisholm (Hadsund Roklub) repræsenterer denne uge Danmark ved junior VM i roning. Mesterskabet afholdes i Plovdiv (Bulgarien)

Via andenplads i indledende heat onsdag kvalificerede August sig direkte til lørdagens semifinaler. Her skulle Hadsundroeren op mod Grækenland,  Tyskland,  Belgien,  Polen og Sverige.
 
Løbet over 2000 meter blev afviklet i temperaturer på omkring 35 ⁰ .
Den tyske og belgiske roer fik hurtigt et mindre forspring i forhold til Polen, Grækenland og den danske båd. 
 
Via fantastisk god teknik og konstant fart i singlesculleren formåede August at bringe sig selv op på tredjepladsen i semifinalen og dermed kvalifikation til søndagens A- finale.
 
Her skal August Wisholm op mod Belgien, Tyskland, USA, Litauen og Italien.
 
Junior VM afholdes for roere i aldersgruppen U19.
August Wisholm er kun 16 år og er dermed den yngste roer i feltet.
 
Anders Toft Christiansen 
Hadsund Roklub 

 
Den danske junior dobbeltsculler med Laetitia Panero-Bommer og Stine Højgaard fra hhv Hadsund og Holstebro roede lørdag morgen deres C-finale ved junior VM.
 
Holdet præsterede fantastisk flot i sidste løb og endte på en fornem andenplads efter Kroatien men foran så store ronationer, som Rusland, Sydafrika,  Rumænien og Schweiz.
 
Tillykke til Danmark og de to piger med det fornemme resultat.
Samlet ender pigerne på en 14. plads ud af 23 nationer.
 
Anders Toft Christiansen 
Hadsund Roklub 

Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. august ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20210802" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

Venlig hilsen

Lars Malling


JUBILÆRUMSFEST😊
 
 
Grundet corona restriktioner har det desværre ikke været muligt at afholde Hadsund Roklub’s 90 år’s jubilæum.
Men datoen er nu sat, og det bliver lørdag d 6. november. 🇩🇰
I den forbindelse er der et planlægningsmøde torsdag d 26. August kl 19:00.
Har du/I en god ide til hvordan dagen kan gøres helt speciel eller ide’er til gode indslag, så mød endelig op.
 
/Bestyrelsen

Kære medlemmer,

Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmødet den 5. juli ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20210705" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

Venlig hilsen

Anders T. C.


Hen over sommeren vil der i vores roklub befinde sig 7 havkajakker samt lidt udstyr, som vi har til låns.

Vil man benytte disse kajakker, skal man enten være frigivet med IPP2 licens til havkajak eller være frigivet til turkajak, og så være ifølge med en der har IPP2 havkajaklicens.

Eventuelle skader skal registreres, og jeg skal informeres om dem.

Turregistrering i Rokort foregår ved at benytte kajaknavnet Fremmed kajak 1, 2 eller 3, der er oprettet i Rokort. Hvis der er flere end 3 ude, er der mulighed for at benytte en af de tomme kajakpladser, som også findes i Rokort.

Kajakkerne skal være under tag, når de ikke benyttes. De står på kajaktraileren, som er skubbet ind i værrkstedet. Skal kajaktraileren benyttes til tur, må havkajakkerne sættes på bukke imens.

Kajaktraileren anvendes også almindeligvis til arbejdet med flagene; men i den kommende tid vil det være Carl Henriks boogietrailer, som skal bruges til det formål. Carl Henrik har sat den i klubben indtil videre.

Venlig hilsen
Svend M-J
23987763


I weekenden d. 3. og 4. juli var Hadsund Roklub ramme om et havkajakkursus for eksisterende medlemmer. 9 deltog, og flere står på venteliste.

Kurset forløb lige efter planen i et dejligt fællesskab med en dygtig instruktør, Jesper Sejersen, fra Hobro Roklub.

Første dags uddannelse foregik på og i vandet ud for vores klub. Det var masser af teknikøvelser, som både var meget lærerige og samtidig fjernede mystikken omkring havkajak, og en eventuel nervøsitet for hvor svært det kan være. Havkajakken kan meget, og når man vælter kommer man rimeligt let omend mere eller mindre elegant op igen.

Anden dags uddannelse bestod i en langtur med madpakke og flere landgange samt gentagelse af teknikøvelserne hen mod slutningen af turen.

Flere af deltagerne havde deres egen kajak med, mens resten roede i havkajakker, vi havde lånt til formålet.

Det blev nogle rigtigt gode og sjove dage, som har inspireret til gentagelse, og som også har sikret, at nogle af vores medlemmer nu uden at bryde nogle formelle regler kan tage deres havkajak og sætte ud fra klubbens broer.

Svend M-J


Lørdag d. 26. havde kajakinstruktionsgruppen endnu en dejlig dag, hvor 4 instruktører og 8 kaniner var på langtur med kaffe og madpakke til Fladbjerg.
Det var, som vi flere gange i forløbet har oplevet, både sjovt, dejligt og udfordrende for teknikken.
Alle kaninerne havde inden langturen fået kendskab til det, man skal for at få en IPP2-licens i DKF-regi, så langturen var for at afslutte et dejligt forløb med en anderledes fællesoplevelse, samt for at få de sidste kilometer der kræves for en frigivelse i Hadsund.

Et godt instruktionsforløb er rart at se tilbage på, og det giver lyst til at gentage succesen næste år.

God sommer til alle

Svend M-J


Hadsundroer udtaget til U23 VM.

 

Rasmus Konnerup og hans holdkammerater i dobbeltfirer letvægt er udtaget til at repræsentere Danmark når U23 VM afvikles i perioden 7. til 11. juli i Racice – lidt udenfor Prag i Tjekkiet.

Fireren består af Marcus Lyngesen (Holstebro), Johan Poulsen og Magnus Oddershede (begge Bagsværd) samt Rasmus Konnerup fra Hadsund Roklub.

Holdet har vist imponerende resultater ved forårets iagttagelsesregattaer i hhv. Odense, København og Aarhus. Hver gang har de fire roere formået at afvise alle konkurrenter og vist et teknisk niveau, der med al ønskelig tydelighed viser, at roerne har niveau til at begå sig ved det kommende VM.

 

Vh.

Anders Toft Christiansen

Hadsund Roklub


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. juni ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20210607" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

Venlig hilsen

Rasmus Konnerup og Thea Stegger


Vi holder en reception i klubben onsdag den 16. juni kl. 18 i anledning af Anders' 50 års medlemsjubilæum.

Vi holder den sædvanlige stil med en afslappet stemning, lidt underholdning, udveksling af anekdoter og lidt til ganen.

Kan du ikke komme kl. 18 er det okay at komme senere.

Der vil naturligvis blive taget de krævede koronahensyn, så mød glad og frygtløs op.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tom på 21263180.

 

 

 


Klubben har lejet Hadsund svømmehal 2 søndage i juni.

Den 13. juni i tidsrummet 10.00 til 13.00

Den 20. juni i tidsrummet 10.00 til 15.00

Begge dage vil klubbens sikkerhedsansvarlige (Flemming Hvid) agere livredder og samtidig (med sine hjælpere) sikre at alle coronarestriktioner overholdes. 

Nåede du ikke at aflægge svømmeprøve før nedlukningen i december, så har du chancen NU.

Mød op og få aflagt svømmeprøve for den igangværende sæson. 

Ønsker du blot at udnytte muligheden for at svømme en ekstra gang - så er det også muligt.

vh.

Flemming Hvid

Anders Toft Christiansen


Ordinær generalforsamling.

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hadsund Roklub.

Tirsdag den 22. juni kl. 19.00

Sted: Den nye bådhal, der på dagen vil være delvis tømt for både og stativer.

Generalforsamlingen afvikles under de på dagen gældende Coronarestriktioner.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmeoptællere.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forslag til aktiviteter og budget for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent for romedlemmer og passive medlemmer.
 7. Valg af formand og kasserer.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

 

Punkter der ønskes behandlet under punkt 4 (Indkomne forslag) SKAL være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

vh.

Anders Toft Christiansen

 


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. maj ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20210503" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

Venlig hilsen

Thea Stegger


Hadsundroere til årets første testregatta:

 

11 roere fra Hadsund Roklub var i weekenden inviteret til at deltage ved årets første testregatta, der blev afviklet i Odense.

I en normal regattasæson er der fri tilmelding til et sådant stævne, men Corona spænder som bekendt stadig ben for normalitet.

Ved stævnet i Odense havde ungdomslandstræneren inviteret de stærkeste juniorer og U23 roere i Danmark til at sætte hinanden stævne på 6000 meter om lørdagen og på den klassiske 2000 meter om søndagen.

”Vores roere gjorde det fremragende med imponerende resultater begge dage” lyder det fra trænergruppen i Hadsund Roklub, der fortsætter: ”Vi har til denne sæson indledt samarbejde med roere fra Holstebro, Randers, Bagsværd og Roklubben Ægir i Aalborg”

”Efter weekendens resultater ser det meget lovende ud for resten af sæsonen. Alle hold præsterede på meget højt niveau. Tydeligt at vores roere er kommet flot gennem vinterens hjemmetræning”.

Singlesculler junior drenge: Guld til August Wisholm lørdag og søndag.

Dobbeltsculler junior drenge: Guld til Frederik Bertelsen og Kian Harati – lørdag

Dobbeltsculler junior piger: Guld til Laetittia Panero-Bommer og Stine Nielsen (Holstebro) begge dage.

Firer uden styrmand junior piger: Guld til Lea Lübeck, Maria Jeppesen, Liv Jensen og Marie Christensen (2 sidstnævnte fra Ægir i Aalborg) begge dage

Dobbeltfirer junior drenge: Guld til Frederik Bertelsen, Kian Harati, Mads Hessellund og Oliver Back (Randers) – søndag.

Singlesculler U23 kvinder: Guld til Ida Blomstrand både lørdag og søndag.

Dobbeltfirer U23 herrer: Guld søndag til Rasmus Konnerup (Hadsund) sammen med 3 roere fra Bagsværd.

 


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 12. april ligger tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20210412" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

Venlig hilsen

Thea Stegger


Vi starter med undervisning/instruktion tirsdag d. 27. april kl 18:15. Hver tirsdag og torsdag ialt ca. 8 gange.

De første 5 ture med andre nye medlemmer, de næste ca 3 ture ( og derefter) med erfarne roere.

Du skal kunne svømme 300 m. Påklædning efter vejret. Ingen tilmelding bare mød op.

Yderlig info kan fåes hos Flemming  sms 20162664 eller Ingelise sms 20720914 


Kære medlemmer,

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 1. marts ligger nu tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20210301" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

Venlig hilsen

Thea Stegger


Kære medlemmer af Hadsund Roklub

Normalt afholder klubben generalforsamling i marts måned.

Dette er under de givne omstændigheder med forbud mod fysisk ophold indendørs ikke muligt.

Mariagerfjord kommune har udsendt en generel information til alle foreninger i kommunen, hvor man efter dialog med jurister fra DGI meddeler, at det er legitimt at udsætte afvikling af generalforsamling i klubregi, itil det er muligt i forhold til Coronarestriktionerne.

På bestyrelsens vegne

Anders Toft Christiansen

 


Hadsund Roklub kan den 12. februar 2021 fejre 90 års jubilæum.

Roklub i Hadsund

“Atter en ny roklub er stiftet. Denne gang i Hadsund”.

Vi skriver 1931 - nærmere bestemt den 12. februar.

“Hadsund er en smuk og livlig by med ca. 3000 indbyggere. Dens roklub blev startet i fjor. Klubben har bygget sig et nyt baadehus med plads til mange baade og med to omklædningsrum - et for damer og et for herrer. For det er en moderne klub, der ikke sondrer mellem kønnene. Den har ca. 20 aktive mandlige roere af hvilke ca. halvdelen er “gamle drenge” på over 30 år, og den har omtrent lige så mange kvindelige roere, som dog udmærker sig mere ved skønhed end ved høj alder”

Sådan stod det at læse i det brev daværende formand for Hadsund Roklub Landsretssagfører Aage Salomonsen indsendte til Roforbundet i 1932 med anmodning om optagelse i Dansk Forening for Rosport – DFfR, og man må sige at der er løbet meget vand ud og ind af Mariager Fjord i de forløbne 90 år.

Med andre ord. Hadsund Roklub bliver den 12. februar i år 90 år gammel.

Rosporten i Hadsund er dog meget ældre end det. I en 50-års jubilæumsudgave af Hadsund Folkeblad udgivet i 1954 kan man i en artikel omhandlende ungdommen læse følgende: “En roklub –Skjold- stiftedes i 1913 og kort efter en fodboldklub ved navn Olympia”. Hvad der siden skete med denne klub frem mod stiftelse af den nuværende Hadsund Roklub, forsvinder desværre i glemslens tåger. Dog må vi formode, at man i 1931 stiftede foreningen Hadsund Roklub på resterne af den gamle.

Roklubben har stadig protokollerne helt tilbage fra 1931, hvori alle ture på fjorden registreres, og her kan man se, at aktivitetsniveauet var højt allerede det første år. Dog er det også tydeligt, at selvom daværende formand skriver, at man er en moderne klub, der rummer både kvinder og mænd - så ror man ikke i samme båd.

Frem til 1945 har klubben til huse vest for byen. Her kunne man ikke blive og efter en del forhandlinger fik klubben af sognerådet anvist en grund ved Fiskerihavnen. Man flyttede ikke kun adresse, man flyttede bogstavelig talt hele klubben med bygning og indhold. Efter et stort frivilligt arbejde og med en udgift på 7789,74 kr. kunne man i 1946 genindvie klubben på den nye adresse.

Op gennem 50èrne sker der en voldsom nedgang i medlemstal og aktivitetsniveau. Der er på et tidspunkt planer om at sælge klubhuset for herved at skaffe midler til at indfri skyldig gæld og i 1954 er der endda indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er opløsning af foreningen.

Så galt gik det heldigvis ikke.

Op gennem 60èrne kommer der igen gang i medlemstilvæksten og man påbegynder udvidelse af klubhuset. Der bliver således etableret opholdsstue med køkken og daværende formand Malermester Kaj Pedersen har endda haft held til at fremskaffe en bruser. Udvidelsen af klubhuset sker vha. materialer fremskaffet rundt omkring. Således har man af Jysk telefon fået et antal trækasser, der efter adskillelse kunne anvendes som beklædning af gavl ud mod fjorden.

Ved klubbens 40-års jubilæum i 1971 lykkes det at indkøbe den første helt nye båd siden 1935. Båden, en 4 åres inrigger ved navn Pondus, er i skrivende stund ved at gennemgå en omfattende reparation i klubbens værksted, så den igen kan kløve fjordens vande.

Ved generalforsamlingen i februar 1972 valgtes en ny formand i Torben Justesen. Klubben havde på daværende tidspunkt 46 aktive medlemmer, men det skulle meget snart ændre sig. En meget aktiv og ambitiøs plan om at skabe rum for ungdom i klubben gav grobund for en meget stor medlemstilgang, og hermed kraftig stigende aktivitetsniveau. I årene der herefter fulgte skabtes grundlaget for den roklub der i dag “ER” Hadsund Roklub.

Klubhuset var slet ikke tidssvarende mere, nærmest en ruin, og var slet ikke egnet til at rumme den hastigt voksende medlemsskare, men huset gav alligevel rum til drømme og energisk virkelyst. I 1973 nævnes første gang ønsket om et nyt og meget større klubhus. Et langt sejt træk ved, via frivilligt arbejde, at skaffe materialer og penge til nyt hus påbegyndes. Man får f.eks. vandrør og radiatorer til det ønskede klubhus ved selv at nedtage disse i et hus, der alligevel skulle nedrives. Man tjener 500 kr. ved at nedrive et vaskehus hos en borger i byen og hele 1000 kr. for at bruge en hel Pinse på at nedbryde en muret ovn hos en lokal bager.

Samtidig med dette arbejde startede klubben i 1974 for første gang i nyere tid på landets kaproningsbaner. Der indkøbtes en helt ny singlesculler samt en brugt firer. Visionen var at gøre klubben synlig. I de følgende år kom der nye både til hvert år. En ny toer uden styrmand kom til klubben som en gave fra Carlsbergs Mindelegat, og en toer med styrmand blev indkøbt for midler – hele 25.000 kr. - tjent ved at foretage malerarbejde (et vægmaleri) hos virksomheden Hope Computer Corporation. Allerede i 1976 lykkedes det klubben at vinde sit første danske mesterskab i Junior toer med styrmand. En af roerne – Knud Erik Jensen – skulle senere blive en meget aktiv formand. I 1977 lykkedes det at vinde NM i toer med styrmand i senior klassen og samme år, med et juniorhold, at opnå en 10. plads ved junior VM. Satsningen på kaproningen og opnåelsen af de flotte resultater virkede som en løftestang i forhold til at opnå kommunal støtte til bygning af det ønskede nye klubhus. 

 1. november 1978 kunne der afholdes rejsegilde på Thygeslundvej 9. Klubbens nuværende adresse.

Håndværkere udførte støbe og murerarbejdet, hvorefter en meget stor gruppe af frivillige blandt klubbens medlemmer tog over. Utallige timer blev lagt i arbejdet med at klargøre det nye hus, så der kunne afholdes indvielse 8. september 1978.

Med nyt hus og drømmen indfriet kunne man læne sig tilbage og blot nyde livet! – men nej. Sådan gik det ikke. Hadsund Roklub har altid været synonym med begreber som frivillighed, fællesskab, initiativ og ikke mindst virkelyst.

Op gennem 80`erne var der fokus på fællesarrangementer, der kunne samle medlemmerne. Det være sig langture rundt i ind- og udland samt masser af træning i løb. Deltagelse i 1900 stafetten (10 x 10 km.) i Aarhus var i de år en fornem afslutning på vintrenes løbetræning. Deltagelse i styregruppen bag den årlige byfest – Brofesten - gav de fleste år et vigtig økonomisk bidrag til klubbens drift, men også enkelte skrammer, når vejrliget ikke var til byfest.

En øget tilstrømning af unge samt et større fokus på træning i den mørke tid medførte et ønske om at få gadebelysning på de sidste 400 meter gennem skoven hen til klubben. Vejen er kommunal på strækningen. I daværende klubblad kan følgende læses: ”Man henvendte sig derfor til teknisk forvaltning, for det var vel en kommunal vej, og det var jo især vores ungdomsroere, der havde problemer med mørket; men Nej. Ikke os – lød svaret. I stedet blev man henvist til Hadsund Elværk. Et levn fra gamle dage. På daværende tidspunkt – garant for gadebelysningen flere steder i byen. Efter en spændende snak blev man dog henvist til elfordelingsselskabet ELRO, der hurtigt ekspederede klubbens anmodning videre til kommunens tekniske forvaltning!” Så var man ligesom hjemme igen. Hvad gjorde man så? Via forældres og venners hjælp blev der hurtigt fremskaffet lygtepæle, kabler og lysarmaturer. Skovle og frivillig arbejdskraft var der nok af. Efter en lang dag med gravearbejde kom der alligevel lys på den kommunale vej, dog sådan, at det var klubben, der bestemte hvornår der skulle være lys på vejen.

Nogle år senere blev strækningen dog tilsluttet den øvrige gadebelysning i byen. Fortællingen beskriver på glimrende vis den ånd der er i klubben. En ånd, der kom til at definere den helt utrolige udvikling klubben har gennemgået de sidste 25 år.

I hurtig rækkefølge blev der herefter bygget først endnu en bådhal og herefter et meget moderne motionscenter samt et hus til kajakker – et nyt og attraktivt tiltag i klubben. Alle byggerier blev finansieret af fonde og gennemført ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Ambitionen om at gøre en forskel indenfor konkurrenceroning tog for alvor fart i årene frem mod årtusindskiftet. Kaproningsafdelingen voksede og niveauet blandt klubbens roere steg til at indfri drømme vi slet ikke havde turdet tænke.

Pludselig havde klubben en roer (Thor Christensen) med på Guldfireren og hermed nærmest garanti for en VM-medalje hvert år. Ved OL i Athen sad det halve af klubben samlet foran storskærmen for at følge vores Thor i finalen. DR sendte direkte fra seancen og ikke et øje var tørt, da Thor som den første strøg over målstregen som vinder af Guld til Danmark, til Mariagerfjord Kommune og Hadsund Roklub. Sådan solgtes præstationen i vores lokalområde. At en roer fra Hadsund Roklub kunne træde op på øverste trin på sejsskamlen på idrættens mest præstigefyldte scene, kom til at blåstemple det store seriøse talentudviklingsarbejde, der udføres i klubben.

Hadsund Roklub opnåede status som Kraftcenter.

Siden da har Hadsund Roklub været blandt landets mest vindende klubber på ungdomssiden. Endvidere har vores roere på seniorplan vundet medalje ved hele 15 internationale mesterskaber (OL, VM og EM).

I 2014 blev klubben belønnet med den Nordjyske Idrætspris ved et stort arrangement i Aalborg.

At satse så meget på kaproning er meget omkostningsfuldt og lader sig ikke gøre uden stor støtte fra sponsorer. Klubbens hovedsponsor- SparNord - viste vejen og tilliden til klubbens formåen med et sponsorat på 100.000 kr. – 5 år i træk. Sponsoratet og alle de andre, der fulgte efter, gav klubben den økonomiske styrke, der skulle til for at deltage på højeste sportslige niveau. Klubbens egen indsats for at rejse yderligere kapital kom bla. til udtryk via løsning af arbejdsopgaver i byen og afholdelse af 24-timers roning årligt med begyndelse i 1997.

I 2010 stod klubben overfor sin største investering nogensinde. Selvom klubhus og bådehal løbende var renoveret og udvidet var rammerne i den stærkt ekspanderende klub blevet for små. Et nyt hus ved siden af den eksisterende bygning så dagens lys. Bygningen indeholder en stor hal, der om sommeren fungerer som bådehal og i vinterhalvåret som gymnastiksal med varme i gulvet. Endvidere kom bygningen til at rumme 4 værelser, hver med bad og toilet og 6 sovepladser. Gymnastiksalen har siden givet mulighed for et hav af aktiviteter i vinterhalvåret så som yoga, fitness gymnastik, hockey og meget andet. Værelserne har i den grad tiltrukket roere fra hele landet, der med udgangspunkt i Hadsund Roklub afholder enten træningslejr eller afvikler roferie på fjorden. De senere år er det blevet til ca. 1300 overnatninger årligt.

I 2020 kom foreløbig sidste udvidelse med etablering af en saunabygning for vinterbadere. Med disse under klubbens vinger, som en separat afdeling kan Hadsund Roklub i dag tilbyde sine over 300 medlemmer aktiviteter indenfor roning, kajak, kaproning, svømning, fitnessgymnastik, yoga og vinterbadning. Klubben råder i jubilæumsåret over en flot bygningsmasse og en meget stor bådepark.

Helt i klubbens ånd ses, der altid fremad for muligheder omkring udvikling af klubben. Man er pt. i gang med at forberede bygning af endnu en bådehal på ca. 300 kvadratmeter. En hal, der skal give klubbens kajakroere meget bedre muligheder.

Grundet den generelle nedlukning af landet er det ikke muligt at festligholde jubilæumsdagen.

 

Anders Toft Christiansen

 

 


Kære medlem,

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. februar er tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20210201" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

Venlig hilsen

Thea Stegger


3 guldmedaljer, 1 af sølv og 2 af bronze blev det medaljemæssige udbytte for Hadsund Roklub ved årets DM i indendørsroning. Klubben havde 14 startende roere til mesterskabet og af disse placerede de 8 sig i top - 4.

Der er ingen tvivl om at idrætten er udfordret under vinterens Corona-nedlukning. Med lukkede træningslokaler og en forsamlingsgrænse på maksimalt 5 personer er al træning flyttet fra roklubben til roernes privatadresse. Roklubbens romaskiner og andet træningsudstyr er således flyttet fra klubben og ud til de enkelte roere.

Årets danske mesterskaber blev selvsagt afviklet helt anderledes end normalt. Via opkobling til mesterskabets hjemmeside kunne deltagerne til årets konkurrence sidde hjemme – hver for sig – og samtidig ro mod konkurrenter fordelt over hele landet. På egen computerskærm var det muligt at se deltagernes indbyrdes placering under løbet.

“Vi er meget tilfredse med, at vi er lykkedes med at tilrettelægge træningen op til DM så skarpt, at stort set alle vores roere sætter nye personlige rekorder ved DM” lyder det fra træner Kenneth Grøn, der fortsætter: “Fantastisk træningsmoral og disciplin vores roere har udvist”.

“Flere gange hver uge er vi trænere på den ene eller anden måde i kontakt med roerne – det er en af grundene til vores succes ved DM ” - udtaler træner Flemming Stegger og træner Jens Christiansen tilføjer: “Udover vore egne roere, så følger roerne fra Randers Roklub også vores træningsprogrammer og vejledninger. De fire bedste roere i drengenes U17 er således trænet fra Hadsund Roklub”. Et er at træne hjemme, noget helt andet er at sidde hjemme og sætte sig op til at yde på så højt niveau, som vores roere har gjort ved DM – det er fantastisk flot gjort” fortsætter Jens Christiansen.

Resultater:

Melody Harati: Guld i piger U12 klasse.

Melissa Harati: Nr. 7 i pigernes U14 klasse

Naja Lübeck: Nr. 6 i pigernes U15 klasse

Victoria Brink: Nr. 10 i pigernes U15 klasse

Cille Hougaard: Nr. 15 i pigernes U15 klasse

Frederik Holmriis: Bronze i drengenes U15 klasse

Maria Bak Jeppesen: Nr. 5 i pigernes U17 klasse

Kian Harati: Guld i drengenes U17 klasse

Frederik Bertelsen: Bronze i drengenes U17 klasse

Mads Hessellund: Nr. 4 i drengenes U 17 klasse

Lea Lübeck: Sølv i pigernes U18 klasse

August Wisholm: Guld i drengens U18 klasse

Tobias Pedersen: Nr. 14 i drengenes U18 klasse


Den årlige træningssamling i ungdomsafdelingen står igen for døren!

 
Vi møder mandag d. 2. August kl 9:00, hvor vi får indlogeret os i hytterne, og får sagt hej til hinanden. Lørdag d. 7. August kl 14.30 ca tager vi hjem igen, når vi har trænet og gjort rent i hytterne.
 
Det er en træningssamling med fokus på roning og en hel del andet. Det plejer at være en super hyggelig uge hvor alle, store som små kommer hinanden ved, og får et rigtigt godt sammenhold på tværs af aldre. Selvfølgelig skal vi på vandet og ro, men vi skal også lave nogle sjove aktiviteter på land. Husk rigeligt træningstøj, og skiftetøj, hvis der er nogle der bliver våde.
 
Prisen for hele ugen er 400 kr. ellers 75 kr. pr. dag.
Seneste tilmelding er 26. Juli 2021
 
Sidste år blev der lavet en video over ugen, som kan ses her: https://youtu.be/Kf7hVwz6Mpk
 
Tilmelding sker ved at skrive "deltager" i begivenheden samt overføre 400 kr til Simon på MobilePay: 31 16 58 92 eller konto nr. 9231-0002302608. Husk at notere navn, så vi ved hvem de er fra!
 
Er der spørgsmål til samlingen kan du skrive/ringe til Simon på 31 16 58 92 eller på facebook.
 
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig uge!
Fie, Simon, Niclas, Agnete og Zenia. 
 

Kære medlem,

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 4. januar er tilgængeligt. 

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20200104" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

Venlig hilsen

Thea SteggerHadsund Roklub ønsker Rasmus og Mads tillykke med den store hæder optagelse i idrættens Hall of fame er.

Især Rasmus har tætte relationer til Hadsund grundet sit ægteskab med Sine Toft Christiansen, datter af Ingelise og Jens.

Vi glæder os til at gense Mads i klubben og her ønske ham tillykke med den meget fornemme hæder.

Anders Toft Christiansen 


Efter 8 år som kasserer i klubben er det nu tid for Bo, at give opgaven videre til Tom Gammelmark. Skiftet skulle være sket i marts, hvor vi normalt har generalforsamling, men intet i 2020 har været som det plejer. Som bekendt tillod Coronarestriktionerne os først at afholde generalforsamling i september. Her blev Tom Gammelmark valgt som ny kasserer i klubben. Da generalforsamlingen blev afholdt så sent på året gav det ikke mening at foretage skift af kasserer før ved årsskiftet.
Samtidig valgte vi at udlicitere bogholderifunktionen til en lokal revisor. Brian Nielsen fra Beierholm Revision har påtaget sig opgaven, hvilket bestyrelsen er meget glade for.
Bo har bedt mig om at indrykke følgende besked i denne meddelelse: 
 
"Tak for at jeg har haft  fornøjelsen at følge klubbens økonomi siden 2012, sikke en aktivitetsfremgang klubben har haft.
Jeg har nydt alle årene som kasserer og har stor tillid til at Tom Gammelmark tager over fra årsskiftet 2021"

Venlig hilsen
Bo Nielsen
Mobil 51 31 39 76
Havnevej 3
9560  Hadsund

 Jeg vil på hele hadsund Roklubs vegne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til Bo for det enorme arbejde han har lagt i jobbet som kasserer i vores klub. At sidde i bestyrelse og vide at klubbens økonomi styres med sikker hånd giver en uvurderlig ballast når der skal træffes afgørelser der kræver investering fra klubbens side. 
 
Tak for indsatsen Bo. Vi glæder os til fortsat at nyde godt af din store vid og indsigt.
 
Anders Toft Christiansen

 


AFLYST

NYTÅRSLØB  nytårsdag kl. 13

Selv om der er corona nedlukning for indendørs aktiviteter i klubben kan vi godt afholde nytårsløbet på en forsvarlig måde.

Man møder op omklædt og går ind i en af de 10 mands områder der er markeret.

Man kan løbe, gå, cykle eller andet.

Efter turen er bålstederne tændt op, så man kan få en pølse udefor.

 GODT NYTÅR

Hilsen Carl


Det er med meget stor beklagelse og medfølelse til familien, at klubben er gjort bekendt med, at Søren Pedersen er afgået ved døden.

Søren Pedersen har ad flere gange været medlem af roklubben. I 40èrne var Søren en meget aktiv roer, der flittigt deltog i kaproninger som en del af klubbens firer. I klubbens arkiver findes flere billeder af de stolte roere, der fremviser deres medaljer efter sejre rundt i regionen.

Efter en aktiv karriere kom tiden, hvor der blev stiftet familie og senere krævedes der stor fokus på at drive eget vvs firma. I denne tid måtte roningen lægges på hylden, men interessen og tilknytningen til fjorden blev fastholdt gennem mange ture til bla. Treskelsbakken i egen båd, samt som meget flittig lystfisker. Søren var udnævnt til æresmedlem i Hadsund Sportsfiskerforening.

Søren og hans hustru Tove Pedersen, der døde for nogle år siden, var begge gode støtter af klubben i denne tid. Ikke mindst grundet deres børns tilknytning til Hadsund Roklub. Hans Pedersen og Ulla Vested er stadig medlemmer af Hadsund Roklub - Hans endda i over 50 år. I 1976 fik roklubben sin første bil som gave af Søren Pedersen. Bilen var gennem en årrække med til at sikre, at klubbens daværende kaproere kunne komme til regatta. 

Da arbejdslivet stoppede fandt Søren og Tove atter tid til at komme i roklubben. Nu som aktive roere. Begge var med til at starte vores pensionistafdeling op, og deltog her gennem flere år.

De seneste år boede Søren på Skovgården i Hadsund.

Søren blev 95 år i maj 2020.

Bisættelse finder sted fra Hadsund Kirke tirsdag d. 22. december kl. 10.00.

Æret være Sørens minde.

Vel roet.

 

Anders Toft Christiansen


Til alle medlemmer af Hadsund Roklub.

I løbet af dagen (tirsdag d. 15./12:) er den tidligere delvise nedlukning af landet blevet udrullet til at gælde alle kommuner i landet.

Smittettallet er kraftig stigende og vi skal alle passe godt på hinanden.

For alle medlemmer i Hadsund Roklub kommer det til at betyde at alle - ALLE - indendørs aktiviteter i Hadsund Roklub må lukke fra og med onsdag den 16. / 12. klokken 16.00 frem til vi modtager besked om lempelser af restriktionerne.

Det betyder at Saunaen er lukket, Yoga er lukket, Fit & Frisk er lukket, Adgang til gymnastikhallen samt motionslokalet er lukket. Generelt er der lukket for al adgang til klublokalerne. Adgang til svømmehallen er ligeledes suspenderet. 

Eneste aktivitet, der stadig er mulig, er herefter vinterroning for de medlemmer, der har erhvervet vinterroningstilladelse. Ønsker man at ro på fjorden går en person ind i for at åbne bådhallen, så den ønskede båd kan tages ud. Deltagere møder omklædt. Al vinterroning skal ske i overensstemmelse med klubbens vinterroningsreglement.

Ikke den mest opløftende meddelelse at skulle udsende, men vi må som idrætsforening selvfølgelig rette ind efter de af myndighederne udstedte anbefalinger og restriktioner.

I håbet om at alle kommer vel gennem denne vanskelige tid og trods alt får en dejlig jul og efterfølgende Nytår.

Anders Toft Christiansen


Hej medlem,

Nu kan du læse referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. december.

Log ind, klik på "Medlem", "Referater" og endelig på "20201207" i den venstre kolonne.

Hvis du oplever problemer med at logge ind, kan du kontakte admin.

Venlig hilsen

Thea Stegger


Nu var vi lige så godt i gang med vinteraktiviteter i coronaens skygge. Det er bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne generelt er tilfredse med de tiltag omkring træning i klubben, vi havde fået tilladelse til.

Fredag den 13. modtog vi med beklagelse nedenstående besked via DIF:

Myndighederne slår fast: Kun én gruppe pr. træner

Kulturministeriet har udsendt reviderede retningslinjer for bl.a. idrætsforeninger. Her fremgår det, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig.

 • 13. NOV 2020 14:58
 • NYHEDER FORENING
 • AF: NADIA MOLBÆK MISIMI, FOTO: JEANNE KORNUM

Kulturministeriet har præciseret, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig.

Det er en ændring, der kan få betydning for mange idrætsforeninger, der i forvejen har svære kår med det forsamlingsforbud på max 10 personer inkl. træner, som voksne fra 22 år er omfattet af.

Ændringen gælder med øjeblikkelig virkning, og betyder, at en træner kun må have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen.

En træner må altså ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper, der er til stede samtidig. Det er DIF og DGI’s vurdering, at ændringen primært vil have betydning for aktiviteter, hvor grupperne laver samme øvelser samtidig med samme træner, f.eks. ved gymnastik og fitness.

Sektionsopdelt træning kan fortsat ske, hvis der er tale om separate grupper (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.

For idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år gælder forsamlingsforbuddet på 50 fortsat, og idrætsaktiviteterne kan derfor fortsætte som hidtil.

Ovenstående får afgørende indflydelse på aktiviteter som fit & frisk samt Yoga.

Fit & Frisk:

Vi kan fortsat køre fit & frisk efter nedenstående plan - aftalt med instruktør - Aase Binderup.

Hold 1  (18.30 til 19.15) og hold 3 (19.25 til 20.05) møder om mandagen.

Hold 2  (18.30 til 19.15) og hold 4 (19.25 til 20.05) møder om torsdagen.

I løbet af den kommende uge vil Aase afgøre - i samråd med jer - om der er "energi" nok i holdene til at fortsætte efter denne model frem til vi igen oplever lempelser i coronarestriktionerne.

Vi vil gerne gøre opmærksom på at motionscenteret i klubben er tilgængeligt for op til 10 personer i ovenstående tidsrum.

Yoga:

Vi arbejder på en tilsvarende model omkring yoga. Her er vi desværre endnu ikke klar til at melde noget ud. Tjek venligst mail senere i dag eller i morgen formiddag.

vh

Anders Toft Christiansen


Lørdag den 31. oktober - dagen for årets standerstrygning - kunne vi afvikle dåb af 2 nye både til kaproningsafdelingen.

En toer uden styrmand fik navnet LA BEAUTY.

Flemming Christensen fra Beaute Pacifique navngav båden.

En singlesculler fik navnet Be Jour.

Brian Nielsen fra Beierholm revision navngav båden.

Begge både er indkøbt for midler kaproningsafdelingen selv har tilvejebragt.

Beierholm og Beaute Pacifique er uundværlige sponsorer i Hadsund Roklub.

Støt vore sponsorer - De støtter os.

Anders Toft Christiansen 

 


Det er trods coronarestriktionerne stadig muligt at aflægge svømmeprøve.

Dog er vi underlagt stramme restriktioner i den kommende tid.

Der vil de kommende lørdage blive et krav, at vi møder i 2 hold - hver på kun 9 svømmere.

Der må kun være 9 svømmere i svømmehallen på samme tid.

For at kunne håndtere dette skal man forud have tilmeldt sig til svømning via seddel ophængt på indersiden af døren ind til vores klub.

Besværligt? Ja, men det er de betingelser vi må agere under.

Godt det trods alt lader sig gøre af aflægge svømmeprøve.

Vh

Anders


Coronavirus har ramt os igen.

Læs venligst HELE denne mail meget grundig.

Vi åbner igen tirsdag den 27. oktober. Læs hvordan og hvad det betyder for dig.

Atter skal vi passe godt på hinanden og følge de retningslinjer sundhedsstyrelsen udsteder.

I Hadsund Roklub gør vi alt for at leve op til de aktuelle retningslinjer, men samtidig vil vi også gøre alt for at holde så mange aktiviteter i klubregi åbne som muligt.

Vi skal agere i et felt, hvor der er os pålagt forskellige retningslinjer afhængig af alder.

Unge til og med 21 år må danne grupper op til 50 personer. Alle andre er underlagt et forsamlingsforbud på maks 10 personer.

I morgen - Mandag den 26. oktober er klubben lukket for alle andre end ungdomsroerne.

Efter direkte kontakt i dag med corona-hotline har vi fået godkendt en plan så vi stort set kan åbne for alle aktiviteter igen fra og med tirsdag den 27. oktober.

I morgen skal vi bruge dagen på at klargøre lokalerne, så vi kan åbne igen tirsdag.

Der sker følgende:

Gymnastiksalen opdeles i 2 adskilte områder. Der oprettes en 2 meter bred bremme mellem de 2 områder. Adgang til områderne sker enten gennem døren ud til P-pladsen eller gennem den ene port. Vi har tilladelse til at være 10 personer i hvert område under forudsætning af at alle tilgår områderne som beskrevet og at alle overholder afstandskrav samt at man ikke overskrider den 2 meter brede bremme.

De fleste romaskiner flyttes over i gymnastiksalen. Her opstilles de så de ikke står i vejen under udøvelse af gymnastik.

Der er adgang for maks 10 personer i motionslokalet ovenpå bådhallen.

Ønsker man at tage ud at ro sker adgang til den aktuelle bådhal gennem en åben port.

Omklædningsrum, opholdsstue samt køkken er lukket indtil anden besked gives. Man er derfor nødt til at møde op omklædt.

Adgang til saunaen for vinterbadere sker direkte til saunaen uden at man først har været inde i de øvrige klublokaler. Der er sat en maks grænse på 6 personer i saunaen - samtidig. Læs i øvrigt ophængt information i saunaen.

Fra og med torsdag den 29. oktober er det os alle pålagt at bære mundbind fra ankomst til klubben og frem til det sted, hvor man skal motionere. Mundbindet skal også bæres korrekt når man igen forlader klubben. Der er ikke krav om at have mundbind på under træning.

Standerstrygning foregår som planlagt på lørdag, men uden officiel tale eller reception.

Overholder vi ovenstående har vi tilladelse til at åbne for aktiviteter igen fra og med tirsdag den 27. oktober.

Fit og frisk: Holdet bliver opdelt i 2 grupper. Første gruppe møder 18.30. Anden gruppe møder 19.15. Deltagere fra denne uge vil modtage info om mødetidspunkt en af de kommende dage. Ønsker flere at deltage rettes direkte kontakt til klubben.

Pensionister: Ved at overholde ovenstående retningslinjer omkring tilgang og træning i gymnastiksalen kan der være 20 i salen på samme tidspunkt. Øvrige må træne i motionscenteret. (Maks 10)

Ungdom til og med 21 år. Alle møder til sædvanlig tid kl. 17.00. (Husk vi møder omklædt)

Yoga: Yoga genoptages mandag den 2. november. Tilgang og træning skal følge ovenstående retningslinjer.

Afspritning; Det er meget vigtigt at alle overholder gældende retningslinjer vedr afstand og afspritning af berørte flader. 

I håbet om at vi alle i Hadsund Roklub passer godt på hinanden samtidig med at vi holder vores aktiviteter kørende.

Anders Toft Christiansen

 


Efter statsministerens pressemøde fredag aften er det klart at det får indflydelse på klubbens åbningstider.

Der er indkaldt til bestyrelsesmøde søndag eftermiddag.  Herefter kommer der en udmelding vedr åbningstider fra og med mandag.

 

Vh

Anders Toft Christiansen 


En ganske fantastisk dag.

Klubben har nu via fornemme fodstilskud fra Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet,  Nordea fonden, LAG, Sparnord og restaurant Davinci fået bygget en ualmindelig flot saunahytte ved fjorden.

Ide og tegning af Artech byggerådgivning. Totalentreprise Bjarne Brath A/S.

I dag blev vi færdige med bænke og diverse småting inde i saunaen.

Der er nu tændt op i ovnen 3 danske mesterskaber og 5 andenpladser til Hadsund Roklub ved DM for ældste juniorer.

 

Ved årets danske juniormesterskaber (for roere til og med 18 år) opnåede Hadsund Roklub sit hidtil bedste resultat. Ud af 10 udskrevne mesterskabsløb vandt roerne fra Hadsund de 3 med yderligere 5 andenpladser oven i hatten.

Mesterskaberne har, grundet situationen omkring Corona, været længe undervejs. På et tidspunkt så det længe ud til slet ikke at kunne lade sig gøre at afvikle i år. Under meget strenge retningslinjer påtog Holstebro roklub sig opgaven at afvikle mesterskabsløbene sidste weekend.

Ida Blomstrand blev dobbelt dansk juniormester i hhv. singlesculler og i dobbeltsculler. Her sammen med Laetittia Panero-Bommer. I singlesculleren blev det endda til dobbeltsejr for Hadsund Roklub idet Laetittia besatte andenpladsen. Ida Blomstrand afsluttede hermed sin status som juniorroer på fornemste vis. I begge mesterskabsløb var Ida Blomstrand en klasse bedre end de efterfølgende konkurrenter.

August Wisholm vandt dansk mesterskab i drengenes singlesculler. Augusts præstation skal ses i lyset af, at han trods 2 til 3 år yngre end konkurrenterne formåede - ikke blot at være favorit til titlen – men også at kunne bære favoritværdigheden og vinde først indledende heat og senere finalen.

 


Årets standerstrygning afholdes lørdag den 31. oktober kl. 15.00.

Grundet corona og det deraf indførte forsamlingsforbud på 50 personer kan vi ikke afholde standerstrygningsfesten. 

Anders Toft Christiansen 


Fit og Frisk starter mandag d. 19. oktober kl 19.

Fit og Frisk er motionstilbuddet for alle, der har lyst til at holde sig i form på en energisk og fornøjelig måde.

Der er dog ikke plads til alle roklubbens medlemmer, på trods af at vi har en stor og god hal. Så stor er hallen alligevel ikke for vi er rigtig mange medlemmer, og så er der jo også coronaen.

Venlig hilsen pva. bestyrelsen
Svend M-J


Coronavirus spiller atter med musklerne.

Det betyder, at vi skal passe godt på hinanden og overholde de restriktioner mht. afvaskning af både, der siden genåbningen har været gældende.

Vi skal desuden sørge for, at holde behørig afstand til andre. Spritte hænder af ved ankomst til klubben (Der er opstillet håndsprit i forgangen), Undlade at komme hvis man er syg, Host eller nys i ærmet med efterfølgende afspritning af hænder.

Regeringen har desuden foretaget følgende stramninger vi er pålagt at overholde:

Forsamlingsforbudet er sænket fra 100 til NU 50 personer. (Roere på vandet tæller ikke med!

Når opholdsstuen anvendes til spisning, indtagelse af kaffe og lignene, der kan minde om et Cafeteria - så er alle i opholdsstuen pålagt at bære mundbind bortset fra når man sidder ned.

Anvendes opholdsstuen ikke som spisested, så er der intet krav om mundbind.

Besværligt??

Træls??

Kan være, men sådan er reglerne vi er pålagt.

Anders Toft Christiansen


Med valg af Tom Gammelmark til ny kasserer i Hadsund Roklub er bestyrelsen hermed fuldtallig.

Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

Anders Toft Christiansen - Formand

Tom Gammelmark - Kasserer

Amira Hvid Rasmussen

Henrik Bargholz

Thea Stegger

Lars Malling

Rasmus Konnerup

Michael Kurt Nielsen (Suppleant)

Ida Blomstrand (Suppleant)

Konstituerende møde i bestyrelsen holdes mandag den 5. oktober.

vh.

Anders Toft Christiansen

 


http://www.roinfo.dk

Jeg har indberettet vores roede km på vandet fra 1. Juli til og med 31. August

Det gælder alle roede km i inrigger og outrigger, undtagen gæster

Kig selv vores stilling i den 1. Division nr 3. Så flot, så husk stadig at skrive alle dine roture på Rokort

Ingelisr

 


Kære medlemmer af Hadsund Roklub. 
 
Tom Gammelmark har meldt sit kandidatur til posten som kasserer i klubben.
Med Tom får vi en person i bestyrelsen,  der i meget høj grad er kulturbærer. Tom blev indmeldt helt tilbage i 1972.
Tom har desuden relationer til flere afdelinger i klubben.
Tom vil udover posten som kasserer kunne bibringe bestyrelsen en meget høj grad af praktisk forståelse omkring løsning af opgaver.
Da kassereren i vores klub i følge vedtægterne skal vælges direkte på en generalforsamling, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 16. September kl. 19.00.
Dagsorden:
Valg af kasserer.
 
Vh.
Anders Toft Christiansen 

 


Yoga vil igen i år være en mulighed i Hadsund Roklub

Roklubben tilbyder i efteråret 2020 kun et yogatilbud og det starter mandag den 19.oktober og slutter mandag den 21. december,ialt 10 kursususlektioner fra kl. 14.00 til 15.30. Kurset foregår i roklubbens nye bådhal til venstre for hovedbygningerne. Instruktøren  for denne sæson er Tina Lyngbak fra Hadsund, nogle af jer kender hende måske.

Hvis vi forudsætter at der bliver mindst 12 deltagere på mandagsholdet skønner jeg at prisen vil være den samme som i foråret, altså kr. 500 for medlemmer og kr. 700 for ikke medlemmer af klubben.

Når vi kun tilbyder et hold skyldes det erfaringerne fra forrige år, hvor det kneb med tilmeldingerne til hold 2 og dermed også at økonomien kunne hænge sammen. LOF og jeg, Bo, har forsøgt at arrangere et hold om aftenen på tirsdage, uden held fordi Tina er optaget af andet arbejde.

Jeg håber mange har lyst til at deltage og beder jer om tilmelding til mig, Bo Nielsen, på min mail b.onie@live.dk eller på en sms på telefon 51313976, gerne senest den 20. september 2020. I kan også bare ringe til mig.

Håber vi ses mandag den 19. oktober 2020 kl .14.00

Venlig hilsen Bo 51313976 mail, b.onie@live.dk


Efter opfordring fra Jørgen Grastrup, formand for sikkerhedsudvalget i DFfR, har Flemming Hvid forleden afprøvet 6 af vores gule redningsveste.

Resultatet var ikke tilfredsstillende. Derfor er vestene fjernet indtil videre. Resultatet svarer desværre til efraringen fra en eller et par andre klubber.

Jørgen Grastrup er i kontakt med importøren. Indtil problemstillingen er afklaret, vil I være nødt til at benytte andre veste.

I vil blive informeret, når der er nyt.

Venlig hilsen på vegne af

Anders Toft Christiansen og Flemming Hvid (sikkerhedschef)

Svend Mørk-Jensen

 

 


Hej medlemmer

Nu kan I læse referatet fra bestyrelsesmødet d. 3. august.

Log ind, klik på "For medlemmer", "Referater" og endelig på "20200803" i den venstre kolonne.

Er der nogle der har problemer med at logge ind, kan I ringe til mig på 23987763.

Venlig hilsen

Svend M-J


Klik på linkene for at åbne hhv. dagsordenen til generalforsamlingen d. 19. august; det reviderede regnskab for 2019 samt budgetet for 2020.

Bo Nielsenn vil på generalforsamlingen informere om justeringer af budgetet sfa forskydninger forårsaget af coronasituationen.

/filer/nyheder/100/Dagsorden_gf_august.pdf

/filer/nyheder/100/Regnskab_2019_10__marts_2020_med_pategninger.pdf

/filer/nyheder/100/Budgetforslag_2020_10__marts_-2.pdf

 

Venlig hilsen pva besyrelsen

Svend Mørk-Jensen


Der er mulighed for at prøve roning i inrigger/turbådene for voksne.

Mødetid tirsdage kl. 18.15 og torsdage kl 18.30. 1. gang er tirsdag d. 11. August.

Man skal kunnes svømme 300 m. Påklædning efter vejret.

Hvis spørgsmål kontakt Ingelise Christiansen på 20720914. I dagtimer sms, så ringer jeg tilbage.

Ingelise


Indkaldelse til generalforsamling i Hadsund Roklub onsdag d. 19. august 2020 kl. 19.00.

Sted: Opholdsstuen, motionslokalet eller den nye bådehal i Hadsund Roklub (afhængigt af fremmøde)

Dagsorden for generalforsamlingen vil følge senere, når fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er ovre.

Er der forslag der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsens formand, Anders Toft Christiansen, i hænde senest søndag d. 9. august kl. 19.

På valg for perioden 19. august 2020 til generalforsamling 2022 er:
                                                          formandsposten.  Anders TC tager imod genvalg
                                                          bestyrelsespost. Lars Malling tager imod genvalg
                                                          bestyrelsespost. Amira Rasmussen (se herunder)
                                                          bestyrelsespost. Svend Mørk-Jensen genopstiller ikke

På valg for perioden 19. august 2020 til generalforsamling 2021 er:
                                                         
kassererposten. Bo Nielsen genopstiller ikke.
                                                          bestyrelsespost. Jens Nørgaards plads er vakant.
                                                          bestyrelsessuppleant. Ida Flou Blomstrand tager imod genvalg.

                                                          bestyrelsessuppleant. Rasmus Konnerup (se herunder)

                                                          Amira Rasmussen har været med i bestyrelsen i 4 mdr. via
                                                          selvsuppleringsordningen.
                                                          Amira opstiller til bestyrelsen til den vakante 1-årige post eller
                                                          bestyrelsessuppleant.

                                                          Rasmus Konnerup har været bestyrelsessuppleant i det forgangne år. Rasmus
                                                          opstiller til en bestyrelsespost – alternativt endnu et år som suppleant.

Revisor                                               Palle Albrektsen. Tager imod genvalg.
Revisorsuppleant                                 Jens-Peder Vium. Tager imod genvalg.

Pva bestyrelsen Svend Mørk-Jensen
Hadsund Roklub d. 28. juli 2020.


Det er gået hurtigt med byggeriet af klubbens nye sauna for vinterbadere den seneste uge.

Det er nu tydeligt at den ide og streg der lå til grund for byggeriet har hvilet på et solidt gennemtænkt grundlag.

Tømrerne holder nu ferie i de kommende 3 uger. I denne periode vil elektrikerne trække kabler til de elektriske installationer. 

Benyt de kommende uger til at bese det flotte byggeri og glæd dig til at tage del i aktiviteterne omkring saunaen med opstart promo oktober.


Hej alle medlemmer

Klik på linket herunder for at læse om åbning af klubfaciliteterne mandag d. 13.

/filer/nyheder/100/08_Nyhedsbrev_Mandag_d__13__abner_vi_vores_klubhus_inkl.pdf

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Hvis der ikke kommer nye begrænsninger sfa coronasituationen, afholder vi Hadsund Roklubs generalforsamling onsdag d. 19. august.

Generalforsamlingen vil foregå i motionslokalet, da vi har overnattende gæster fra Kolding, som skal kunne benytte opholdsstuen.

Der vil komme yderligere oplysninger og officiel indkaldelse sombeskrevet i vores vedtægt.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Flemming Hvid og Kirsten Brink-Jensen afholder kortturstyrmandskursus efter opfordring fra bestyrelsen.

Alle, der har lyst, kan uanset erfaringsgrundlag deltage.

Sidste tilmelding er lørdag d. 8. august.

Tilmelding til Flemming Hvid på: kronbo@mail.dk

Efter tilmeldingsfristen og inden kurset vil deltagerne få tilbudt 2 ture i inrigger. Det er  for at give deltagere, der mangler et praktisk grundlag, mulighed for at råde bod på det. De ture vil blive planlagt, så de er relevante for kurset.

Har man ikke på forhånd inriggererfaring, kan styrmandsretten blive gjort afhængig af, at man delttager i nogle ture efterfølgende og først derefter får styrmandsretten.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Nu kan referatet fra bestyrelsesmødet d. 8. juni læses under "For medlemmer".

Log ind og klik på  menupunktet "For medlemmer".  Dernæst på "Referater" og endelig på "20200608"

Venlig hilsen

Svend M-J


Torsdag d. 11. vajede vores nye splitflag I en frisk vind som en understregning af den glædelige begivenhed som havde trommet mange medlemmer sammen i klubben.

Anders Toft Christiansen skulle hædres i DFfRregi med årets Povl Madsens lederpris.
Povl Madsens lederpris er et æresbevis samt en æresgave på 1.000 kr. til minde om Povl Madsen, DFfRs kasserer gennem 40 år.
Prisen uddeles hvert år på DFfRs hovedgeneralforsamling til en fortjenstfuld leder, som der står i fundatsen.
I år vil hovedgeneralforsamlingen ikke blive afholdt ved fysisk fremmøde men online pga. coronasituationen. Derfor flyttede hovedbestyrelsen overrækkelsen af æresbeviset ud i Hadsund Roklub.

Jan Poulsen, hovedbestyrelsesmedlem og medlem i Randers Roklub og Anna Karina Eli Gravad, Projektleder i DFfR, ankom til klubben ved 16 tiden, og så var alle ellers klar til at modtage en totalt uforberedt Anders, som blot var blevet bedt om at komme ned i klubben 16.30 for at deltage i et roklubmøde.

Anders er i særdeleshed en fortjenstfuld leder, som vi, der færdes i Hadsund Roklub, får bekræftet igen og igen.

Anders engagerer sig i alt lige fra med håndkraft at save et par gamle både, op så de kan køres på lossepladsen og til at være en drivende kraft i virkeliggørelsen af en flot sauna. Er der noget der skal løses eller udvikles i Hadsund Roklub, er Anders klar.

Det store engagement er bemærket langt ud over Hadsunds grænser, og når man i en eller anden organisationsmæssig sammenhæng taler med andre om roning og klubudvikling, bliver Anders jævnligt nævnt som et forbillede.

I prisoverrækkelsestalen, som Jan Poulsen holdt for Anders i den dejligt solbeskinnede roklub, blev der peget på mange grunde til, at Anders skulle have prisen:

 • Anders er en kraftperle i Hadsund og et omdrejningspunkt for innovation samt virkelyst;
 • Anders’ store evne til at rumme en hel roklub med 3 forskellige bådetyper;
 • engagementet i alt fra aktiviteter, nybygning, udvidelse, træning, fundraising;
 • Anders’ idérigdom.
 • Ansvarsfølelsen for hele klubben - både alle aldre og alle interesseområder.
 • Anders udstråler en ydmyghed og seriøsitet.
 • Evnen til og ønsket om at give plads til alle.
 • Arbejder stenhårdt for Hadsund Roklub på sin egen stille facon.
 • Har blik for de store perspektiver.
 • Hadsund Roklub er et powercenter i Hadsund, hvilket Anders har en stor del af æren for.
 • Anders gør en stor indsats for at ungdomsafdelingen og klubben har en sund økonomi der sikrer at klubben kan fortsætte den flotte udvikling. Senest i form af en udviddelse med en vinterbaderafdeling.
 • Anders har alt det en drømmetræner skal indeholde: engagement, ambition, nærvær, god kollega og god konkurrent at arbejde sammen med. Samtidig er han som hovedregel med, når Hadsund Roklubs store talenter repræsenterer klubben på kaproningsbanerne.

Meget blev omtalt i talen, som jeg her har forsøgt at gengive indholdet af i kort form.
Jeg har også noteret at Jan Poulsen inddrog Hadsund Roklubs medlemmers store engagement i de forskellige afdelinger og klubudvikling – uden medlemmernes opbakning kan ingen leder rykke ret meget. Dét er også en væsentlig del af historien og et bevis på, at klubben i dagligdagen og i udviklingshistorien lever efter klubbens motto:

Frivillighed og Fællesskab

Det er 2. gang at Anders tildeles den ærefulde Povl Madsens lederpris. Første gang var i 2007. Allerede da havde Anders i mange år markeret sig med sin utrættelige energi og engagement.
Et af de flotteste enkeltresultater af Anders’ mangeårige engagement er Hadsund Roklubs meget markante ungdomsafdeling, som Anders startede i 1991.
Den afdeling er blevet navnkundig i dansk rosport pga. de flotte konkurrenceresultater samt for det fine fællesskab mellem roerne uafhængigt af alder, køn og ambitioner.

Anders fortjener til fulde at få tildelt årets Povl Madsens lederpris.

Til lykke.

                                                                                                                                           Svend M-J


Mandag den 8. Juni påbegyndes byggeriet af vores saunahytte.

Torsdag den 4. blev byggefeltet opmåle og afmærket.

I den kommende tid kan der derfor forventes byggeaktivitet på vores område.

Anders Toft Christiansen 


Randers Roklub er vært for et arrangement tirsdag d. 16. juni for medlemmer i Nordjysk Ronetværk.

Klik på linket for at få mere at vide.

/filer/nyheder/100/Aftenkaproning_inrigger__Randers_16__juni_2020.docx

Du kan også henvende dig til Ove Holm på telefon: 40 79 36 27for at få mere at vide.

Venlig hilsen

Svend M-J


Hej alle medlemmer

Nu kan I læse referatet for maj måneds bestyrelsesmøde ved at logge ind og klikke på "For medlemmer", "Referater" og 20201905

Venlig hilsen

Svend M-J


Klik på linket for at læse de nyeste retningslinjer for aktiviteter i roklubben

Opdaterede retningslinjer pr. 15. maj

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Lørdag d. 20 juni bliver der en heldags rotur på Tjele Langsø.  10 km lang

Det bliver en tur for både inriggere og kajakker.

Vi starter i den østlige ende og ror til den vestlige ende.  Der går vi i land og grillere på de opstillede grill.

Der kan blive mulighed for at ro kajak den ene vej og inrigger den anden vej, hvis det kan gå op med roernes ønsker.

For nuværende skal du bare tilmelde dig som interesseret. På tlf. 22904364 eller på opslaget i klubben.

Den endelige tilmelding er tirdag d. 16 juni hvor vi holder et møde om alle de praktiske ting.

OBS !!!!!!   Turens afvikling er selvfølgelig afhængig af hvilke coronaregler der er på det tidspunkt.

Hilsen Carl


Mandag d. 4. maj tager vi hul på en ny omgang kajakinstruktion.
I år har vi et voksenhold med 12 kaniner og et børnehold med 3 kaniner. Derudover gennemfører vi et komprimeret weekendkursus, hvor alle finesserne læres; men de nødvendige kilometer for at blive frigivet ikke kan nås. Kilometerne kan efterfølgende indhentes på ture med allerede frigivne kajakroere.
Weekendkurset er et nyt tiltag, vi har valgt at prøve, fordi der var en lille venteliste, som vi derved også kan tilgodese.

Instruktionen vil være mandage og torsdage i de næste 6 uger. Tiderne vil blive lagt i kalenderen, hvor de første par uger allerede kan ses.

Venlig hilsen

Svend


Hadsund Roklub d. 29. april 2020

En god uges tid efter genåbning af udendørs aktiviteter i Hadsund Roklub har bestyrelsen evalueret de retningslinjer, vi anviste for aktivitet i klubben for at begrænse smitterisikoen med Coronavirus.
Vi har ændret på enkelte områder; men vi synes, at det generelt har fungeret fint.

Herunder kan I læse de reviderede retningslinjer.

Alle restriktioner i forhold til normal praksis er besluttet af bestyrelsen i forsøg på at lægge os tættest muligt på anbefalingerne fra hovedforbundene.
Grundlaget er stadig udmeldingerne fra DIF, DFfR og DKF.

Er der uklarheder, vil vi meget stærkt opfordre jer til at spørge en i bestyrelsen, så vi kan tage stilling til spørgsmålet.  

Klubben er åbnet – men kun for udendørs aktiviteter og i begrænset omfang.

Der er ingen adgang til klublokaler (Omklædningsrum, Køkken, Opholdsstue, Motionscenter).

Toiletter:
De 2 toiletter i gangen i den nye hal må anvendes. Der vil blive hængt holdere til papirhåndklæder op en af de allernærmeste dage.
Toiletterne vil blive rengjort inklusive afspritning af dørhåndtag én til to gange dagligt.

Robåde som kan anvendes:
Der må KUN ros i singlesculler, dobbeltsculler, 2 åres inrigger, gig, ener kajak og toer kajak.

Den ansvarlige for roningen går ind i klubben og åbner de nødvendige porte, så der er adgang til bådene. Alle andre møder omklædt på bådpladsen efter følgende retningslinjer:

 • Der må ikke være mere end 10 personer i tætte grupperinger.
 • Man skynder sig på vandet, så næste hold kan komme til.

Efter roning afvaskes båden, åren og alle andre effekter man har været i berøring med grundigt med sulfosæbe. Se video på www.roning.dk Ingen roning før man har set videoen!!

Der er ved kajak, inrigger samt outrigger placeret 4 spande, 4 børster samt sulfosæbe til rengøring af bådene m.m. efter brug.
Remedierne kan lånes af andre grupper; men skal leveres tilbage straks, når der er brug for dem.
Remedierne skal efter benyttelse placeres, hvor de blev hentet, så fordelingen er som ovenfor beskrevet.

Alle skal selv medbringe en klud til slut-aftørring af båden. Kluden tages med hjem efter brug.

Ror man 2-åres inriggere, dobbeltsculler og dobbeltkajak skal man have fast/-e romakker/-e, hvis roningen foregår hver uge.
Ror man sjældnere, kan man ro med skiftende makkere.

Adgangsveje og andre anvisninger til de forskellige bådtyper. Adgangsvejene skal overholdes når der er grupper forsamlet på området:

Kajakroere skal tilgå kajakhuset ved at gå bag om klubhuset.
Første person til kajak tager nøglen til døren ved siden af kajakhuset i nøgleboksen ved fordøren. Kode til nøgleboksen er 9560.
Herefter åbnes døren ved siden af kajakhuset. Portene til kajakhuset kan nu åbnes.

Den svømmevest man tager på ved første tur, er herefter at betragte som PERSONLIG. Dvs. at man tager vesten med sig HJEM og medbringer den til næste tur.

Vedr. rengøring af kajak, pagaj, anvendte bukke og lign.: Se video på www.roning.dk

Motionsroere til inrigger (kun 2 åres inrigger) skal tilgå bådpladsen ned langs opholdsstuen.

 • ønsker man at foretage skifte undervejs, skal håndsprit medbringes og anvendes på hænder og årer.
  Rohold, som kan skifte uden at støtte sig til hinanden og ånde på hinanden, må skifte på vandet.
  Rohold, som ikke kan skifte som beskrevet ovenfor, skal skifte på land.

Vedr. rengøring af inrigger: Se video på www.roning.dk

Ungdomsroere skal tilgå outriggerhallen fra P-pladsen ned langs værelserne. (Ingen adgang via døren ind til bådehallen).
Alle ungdomsroere er inddelt i træningsgrupper, der møder forskudt i forhold til hinanden.
Man møder til aftalt tid.
Der udsendes besked til forældre vedr. retningslinjerne samt besked om betingelserne for anvendelse af dobbeltsculler.

Anvendelse af Rokort: Når en tur skal registreres i systemet, skal en person fra holdet tilgå den nærmeste computer. Afspritte sine hænder inden indtastning og afspritte igen efter indtastning.
Samme procedure når man afslutter sin tur.
Alternativt kan de, der har en smartphone, downloade Rokortappen. Så kan roturen oprettes uden at skulle bruge klubbens computer.

Anvendelse af romaskiner: Der er opstillet et antal romaskiner i hallen ved siden af kajakkerne.
Man tilgår hallen gennem porten. Tager en maskine. Kører den ud på bådpladsen – i god afstand fra andre og ror sit program.

Vedr. rengøring: Som vanligt, men 3 gange så grundigt!!


Det er meget vigtigt, at vi alle venligt hjælper hinanden med at overholde ovenstående regler. Der vil givet være fokus på os i den kommende tid fra myndighedernes side.

 • Husk: Henvend jer til bestyrelsen hvis noget er uklart.
 • Lad den sunde fornuft råde.
 • Hold så vidt det er muligt afstanden på 2 meter til alle andre.
 • Er en gruppe ved at nå grænsen for det tilladte – så lad være at opsøge den.

Trods de mange begrænsninger i forhold til vores daglige virke håber vi, at alle nyder igen at kunne komme på vandet og glædes ved at ro på vores smukke fjord.

Pas godt på hinanden og jer selv.

Venlig hilsen pva bestyrelsen

Anders Toft Christiansen


Delvis åbning af klubben – men kun for udendørs aktiviteter og i begrænset omfang.

 

Standeren blafrer fint fra toppen af flagstangen, som et tydeligt bevis på at nu er det forår og nu er sæsonen skudt i gang. Dog er vi stadig underlagt mange restriktioner i vores virke, grundet Corona virus.

Men vi har nu mulighed for at komme på vandet.

Med dagens udmelding fra DIF og senere med tolkninger herpå fra Ro- og Kajakforbundet har vi på aftenens bestyrelsesmøde udstukket følgende retningslinjer for afvikling af udendørstræning i Hadsund Roklub.

Alle restriktioner i forhold til normal praksis er os pålagt.

Der må KUN ros i singlesculler, dobbeltsculler, 2 åres inrigger (Faste rohold uden skift), ener kajak og toer kajak (fast rohold).

Der er ingen adgang til klublokaler (Omklædningsrum, Køkken, Opholdsstue, Motionscenter)

Den ansvarlige for træningen går ind i klubben. Åbner de nødvendige porte så der er adgang til bådene. Alle andre møder omklædt på bådpladsen efter følgende retningslinjer:

 • Vi må ikke overstige 10 personer.
 • Man møder til aftalt tid.
 • Skynder sig på vandet så næste hold kan komme til.

Efter roning afvaskes båden, åren og alle andre effekter man har været i berøring med grundigt med sulfosæbe. Se video på www.roning.dk

Der er ved Kajak, inrigger samt outrigger placeret 4 spande, 4 børster samt sulfosæbe. Dette skal anvendes efter anvisningerne i omtalte video. Ingen roning før man har set videoen!!

Alle skal selv medbringe en klud til slut-aftørring af båden. Kluden tages efter brug med hjem.

Kajakroere skal tilgå kajak-bådhallen ved at gå vest om klubhuset. Første person til kajak tager en nøgle i den nøgleboks der er placeret ved fordøren. Kode: 9560. Herefter åbnes døren ved siden af kajakhallen (Først mulig onsdag aften). Det er nu muligt på vanlig vis at åbne portene til kajakkerne.

Den svømmevest man tager på ved første tur, er herefter at betragte som PERSONLIG. Dvs. at man tager vesten med sig HJEM og medbringer den til næste tur.

Vedr. rengøring af kajak, pagaj, anvendte bukke og lign.: Se video på www.roning.dk

Motionsroere til inrigger (kun 2 åres inrigger er lovlig at anvende og kun i faste rohold (Hver gang!!) skal tilgå bådpladsen ned langs opholdsstuen.

Vedr. rengøring af inrigger: Se omtalte video!!

Ungdomsroere skal tilgå outriggerhallen fra P-pladsen ned langs værelserne. (Ingen adgang via døren ind til bådhallen) Alle ungdomsroere er inddelt i træningsgrupper, der møder forskudt i forhold til hinanden. Der udsendes besked til forældre vedr. retningslinjerne samt besked om betingelserne for anvendelse af dobbeltsculler.

Toiletter: Der bestilles papir- håndklæder til toiletterne. Indtil disse er kommet til klubben og automat ophængt på toiletterne vil det ikke være muligt at anvende toiletterne i klubben. Når papir-håndklæderne er på plads, vil vi åbne for adgang til 2 toiletter (I gangen i den nye bådhal) Kun disse toiletter må anvendes. Der vil herefter blive foretaget rengøring en til to gange dagligt.

Anvendelse af Rokort: Når en tur skal registreres i systemet, skal en person fra holdet tilgå den nærmeste computer. Afspritte sine hænder inden indtastning og afspritte igen efter indtastning.

 

Anvendelse af romaskiner: I løbet af de kommende dage vil der blive opstillet et antal romaskiner i hallen ved siden af kajakkerne. Man tilgår hallen gennem porten. Tager en maskine. Kører den ud på bådpladsen – langt væk fra andre og ror sit program.

Vedr. rengøring: Som vanligt, men 3 gange så grundigt!!

 

Det er meget vigtigt at vi alle hjælper hinanden med at overholde ovenstående regler. Der vil givet være fokus på os i den kommende tid fra myndighedernes side.

 • Lad den sunde fornuft råde.
 • Hold afstanden på 2 meter til alle andre.
 • Er en gruppe ved at nå grænsen for det tilladte – så lad være at opsøge den.

 

Trods de mange begrænsninger i forhold til vores daglige virke (Her tænker jeg specielt på det sociale aspekt med kaffe og hygge efter roningen – ikke tilladt mere), så håber jeg at alle vil nyde igen at kunne komme på vandet og glædes ved at ro på vores smukke fjord.

Pas godt på hinanden og jer selv.

 

Vh.

Anders Toft Christiansen


DIF har udsendt meddelelse om at idrætter, hvor direkte kropskontakt ikke finder sted kan genoptage aktiviteterne UDENDØRS.

Alle klublokaler er derfor fortsat lukkede og der må ikke tages decideret ophold på klubbens område.

På aftenens bestyrelsesmøde vil vi fastlægge de nærmere regler for genoptagelse af roningen.

Indtil da afventer vi modtagelse af Roforbundets tolkning af de regler DIF har udsendt.

Vi kan dog allerede nu sige at man skal møde omklædt. Tage direkte hjem efter endt roning.

Der vil desuden være krav om ekstraordinær grundig rengøring de steder, hvor der er fælles anvendelse af både, årer og lignende.

Vh

Anders

 

 


I forbindelse med Dronning Margrethes 80 års fødselsdag blev der serveret Kagedronning på klubbens P- plads til allerede kom forbi.

Alle restriktioner vedr indbyrdes afstand, afslutning, størrelse på forsamling osv blev selvfølgelig overholdt.

Enkelte havde som Amalie,  Annasofie og Naja forberedt en hilsen til Dronningen. 

Indslaget blev filmet og senere sammen med en generel hilsen fra Hadsund Roklub oploaded til kongehusets hjemmeside.


Referatet fra bestyrelsesmødet d. 11. april er nu tilgængeligt under menupunktet "For medlemmer".

Venlig hilsen

Svend mørk-Jensen


Ungdomsroerne træner fortsat hver dag. der udsendes træningsprogrammer. der afholdes sociale arrangementer og meget nere via nettet.

Vi glæder os dog isigeligt til vi atter kan være sammen i vores klubhusNedenstående brev er udsendt til alle klubmedlemmer pr. 29. marts 2020.

Ugebrev Hadsund Roklub

Info vedr. Coronakrisen 29.03 -2020

 

I den forløbne uge har regering og folketing forlænget karantæneperioden frem til og med 13. april. I Hadsund Roklub følger vi i lighed med langt de fleste roklubber og andre idrætsforeninger de påbud og anbefalinger vi modtager under coronakrisen. Vi kan desværre læse i udmeldinger fra DFfR, at det ikke er alle roklubber, der følger de påbud og anbefalinger der udsendes. Sådan kan det ikke være. Hovedstyrelsen meddeler, at de klubber der ikke 100% følger det anbefalede stop for al inden- og udendørs træning vil blive konaktet direkte med et krav om at rette ind. Sådan må og skal det også være.

Forlængelsen af restriktionerne frem til og med 13. april medfører, at vi for første gang i mere end 25 år ikke har roere på Påsketræningslejr. Fra Roforeningen Kvik fik vi straks fra start af Coronakrisen meddelelse om at den træningslejr Laetittia skulle på i Påsken var aflyst. I denne uge har vi selv meddelt Odense, at vores roere ikke må deltage i evt. træningslejr hos dem, før restriktionerne er ophævet. Vores egen træningslejr i Hadsund er selvfølgelig aflyst og de aftalte besøg i hele Påsken fra Ægir, Sorø og Ringsted er også aflyst.

I forløbne uge har vi i ungdomsafdelingen haft socialt samvær via Messenger fra kl. 17 til 18. Fire aftener har vi hygget os sammen (24 har deltaget) med små konkurrencer, hvor den enkelte kan være aktiv hjemme. En stor succes vi vil fortsætte med i kommende uge. Vinderne modtog hver en craft-trøje sponseret af Flemming Hvid.

Fredag i forløbne uge fik vi renoveret vores P-plads, så den nu er fin plan og uden vand.

Standerhejsning: Vi glæder os sikkert allesammen til normale tilstande og til atter at komme på vandet. Straks regeringen ophæver restriktionerne vil vi afholde Standerhejsning. Det kan derfor medføre, at årets Standerhejsning kommer til at foregår en hverdagsaften. Meddelelse herom vil blive udsendt til alle medlemmer.

Svømmeprøve: Ikke alle nåede at aflægge den obligatoriske svømmeprøve før svømmehallen blev lukket. Følgende er derfor besluttet: Vi lejer svømmehallen 2 lørdag med 14 dages mellemrum. Her vil der være mulighed for at aflægge svømmeprøver. Aflagte svømmeprøver i 2019 forlænges en måned fra afvikling af årets Standerhejsning.

I forløbne uge kom vores store trailer tilbage til klubben. Per Christiansen har udskiftet alle lys samt bageste lysbom. Traileren vil nu blive kørt til syn med henblik på at opnå tilladelse til at køre 100 km/t på motorvej. Tak til Per.

 

Venlig hilsen

Anders Toft Christiansen

 


Hej til jer alle sammen.

Håber I stadig er ved godt mod. 

I kommende uge med start i morgen (mandag den 23. maj) kl. 17.00 tager vi fat om et nyt tiltag.

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17.00 skal I være klar med jeres mobil.

Alle 4 dage vil I blive stillet en opgave, der kan løses hjemme.

Mandag. Her skal du samle ting, hvis forbogstaver skal danne et bestemt ord. Dette ord bliver først offentliggjort i morgen kl.17.

Den der først kan sende et billede, hvor tingene ligger rigtigt(forbogstaverne danner kodeordet) har vundet.

Tirsdag spiller vi sammen via Kahoot.

Onsdag skal du gætte et gennemsnitstal. Nærmere besked på onsdag

Torsdag gælder det: Kan du huske din klub.

I får tilsendt billeder (enkeltvis) Den der først kan sende en besked tilbage omkring det sted i klubben billedet er taget har vundet.

Der spilles bedst af 8 billeder.

Præmier.

Ugens samlede vinder modtager en craft trøje med klublogo. Der uddeles også 2. og 3. Præmier.

Husk. Vær klar med en opladet mobil mandag aften kl 17.00

Ps. For at kunne deltage skal du være medlem af ungdomsroernes Messenger-gruppe. Er du endnu ikke det, så skynd dig at tage kontakt til kenneth.

Vh.

Trænerne


Nedenstående nyhedsbrev blev lørdag den 21. marts rundsendt til alle medlemmer i klubben. Vi offentliggør også brevet her, så udenforstående kan følge med i hvilke tiltag der gøres i klubben.

Læs brevet grundigt.

 

Til alle medlemmer af Hadsund Roklub.
Vores dejlige klubhus står trist og tom hen i disse dage.
Klubhuset med alle faciliteter er kun en tom skal uden det liv I som gode medlemmer bringer med jer. Dejligt bliver det når vi igen kan åbne alle døre og porte og tage fat på en ny sæson.
I den kommende tid vil bestyrelsen udsende en nyhedsmail mindst en gang hver uge.
I den forløbne uge er der foretaget følgende:
 Der er kørt romaskiner ud til alle, der har ønsket at låne en. Der er stadig et mindre antal maskiner tilbage i klubben. Giv besked vedr. ønske om lån.
 Der er udlånt udstyr til vægttræning til enkelte roere. Også her er der stadig mulighed for lån.
 I ungdomsafdelingen er der oprettet en fællesgruppe på Messenger, så der ad denne vej er mulighed for fælles informationsudveksling.
 Trænergruppen har oprettet en tilsvarende til udveksling af informationer.
 Andre afdelinger / grupperinger i klubben opfordres til at gøre det samme.
 Politiet har været omkring klubben! Vi talte ikke med dem, men har på fornemmelsen, at man skulle tjekke om vi overholdt de udstukne påbud.
 Den planlagte Standerhejsning 5. april er udsat på ubestemt tid. Ny dato for standerhejsning vil blive offentliggjort så snart der lempes på restriktionerne.
 Udlån af klubben til Mariagerfjord O-klub lørdag den 4. april er aflyst.
 Der er nu en ny bådevogn til inriggere i klubben, som I kan glæde jer til at benytte.
 Kajakafdelingen har købt en ny brugt kajak til de roere, der har lyst til lidt ekstra udfordring med balancen. Kajakken er en Rapier der ligger i sværhedsgraden 5 – 6 (kapkajak).
 Kajakafdelingen har lavet aftale om 3 – 4 andre brugte kajakker i forskellige sværhedsgrader, som skal beses når restriktionerne lettes.
I kommende uge er følgende planlagt:
 Robilen har fået fremrykket tiden for servicebesøg. Dette finder sted onsdag.
 Vandet på P-pladsen er stort set væk nu. Der er derfor truffet aftale med entreprenør om at udjævne pladsen sidst på ugen.
 Der er bestilt service til alle motorer, så disse er klar når vi atter må komme på vandet.
 Ungdomsafdelingens arbejdsopgave vedrørende uddeling af breve for Fjernvarmeværket er udsat.
Gode ideer til hjemmetræning.
Alle der anvender Facebook bør her søge på Dansk Forening for Rosport. Hver dag er der nye forslag til hjemmetræning.
Præcisering:
I denne tid hvor samfundet investerer milliarder af kroner og menneskelige ressourcer i at dæmme
op for en eksplosiv udvikling af Corona virus i samfundet, må vi i idrætsverdenen (Hadsund Roklub)
indrette os efter de påbud og opfordringer, vi modtager fra hhv. Dronning, Regering og Folketing
samt fra DIF, DGI, Roforbundet og Mariagerfjord Kommune.
Ingen skal være det mindste i tvivl om, at vi i Hadsund Roklub gør hvad vi kan for at leve op til alle
påbud og opfordringer, vi modtager.
“Er du i tvivl - så lad være” - udtaler både Statsminister og andre øvrighedspersoner.
Set i lyset af ovenstående fastholder vi selvfølgelig udmeldingen fra sidste uge.
Klubben er lukket for al aktivitet. Det betyder at ophold og træning i klubben ikke er tilladt. Det er
heller ikke tilladt at foretage roning på vandet.
I forhold til sidste uge skærpes påbuddet til alle medlemmer af Hadsund Roklub med følgende
bestemmelse:
Medlemmer fra Hadsund Roklub må hverken deltage i indendørs eller udendørs træning under
andre roklubber, før der er givet tilladelse hertil fra bestyrelsen i Hadsund Roklub.
Udover den åbenlyse sundhedsmæssige årsag hertil skal vi huske på at vores klub i meget høj grad
lever af støtte fra offentlige myndigheder, sponsorer og fonde. Vi skal ikke have vores gode ry sat på
spil.
Bestyrelsen i Hadsund Roklub glæder sig til vi kan meddele at normale tilstande er genoprettet.
Anders Toft Christiansen d. 21. marts 2020


Som følge af diverse mail fra DIF og DGI tilgået klubben over natten er vi nødt til at stramme op på oplysningerne i forige opslag.

Læs nedenstående meget grundigt:

 

Til alle medlemmer af Hadsund Roklub.

 

Som følge af onsdagens pressemøde i Statsministeriet vedr. situationen omkring Corona er Hadsund Roklub lukket.

Der vil derfor ikke være mulighed for at træne i klubben de kommende to uger regnet fra og med fredag den 13. marts. (Du opfordres til heller ikke at træne indendørs i klubben torsdag den 12.)

Klubben er helt lukket for alle former for træning i ovennævnte periode.

Alle møder i klubben vil i samme periode være aflyst. Herunder selvfølgelig også den forestående generalforsamling, der var programsat til onsdag den 18. marts.

Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid.

Ny dato for afvikling af generalforsamling vil blive offentliggjort, når den nuværende sundhedsmæssige krise giver mulighed herfor.

Klubben er mødested for mange medlemmers sociale liv. Denne mulighed er nu for en periode nulstillet.

 I Hadsund Roklub opfordrer vi på linje med Sundhedsmyndighederne, DIF og DGI til, at man ikke søger sammen andre steder. 

 Pas på dig selv og andre ved at holde afstand.

Idrætsorganisationerne DIF og DGI opfordrer via udsendte pressemeddelelser pr. 12. / 3. til, at man også indstiller udendørs træning. I Hadsund Roklub kan vi i den nuværende situation selvfølgelig ikke gå imod sådan en henstilling.

Roning på vandet er derfor også indstillet i ovennævnte periode.

Enkelte kaproere kan i perioden låne romaskiner med hjem, så træningen kan fortsætte - hjemme. Vurdering af behovet for udlån vil blive foretaget af trænerne. Vil der efter dette udlån være maskiner til overs kan andre også låne.

Udlån af maskiner kan kun foregå gennem aftale med trænerne.

 

Lad os hjælpes ad med at få hinanden og klubben vel gennem denne meget usædvanlige situation.

På bestyrelsen vegne.

Anders Toft Christiansen


I forlængelse af aftenens pressemøde i statsministeriet er vi nødt til at følge statsministerens udmelding. 
Klubben bliver derfor lukket ned de kommende to uger med start senest mandag.
Gerne før.
Flere af de trænende karriere har allerede spurgt til lån af romaskiner i perioden.
Jeg har ikke pt givet lov hertil, men det er min personlige mening, at det kan vi godt gøre. Fordeling vil ske efter en subjektiv vurdering.
Mht til udendørs roning kan det givet være uden risiko at fortsætte hermed.
I så fald skal det ske ved at man møder op omklædt og bader hjemme efter roning.
Jeg er modtagelig for modsatte meninger vedr den sidste betragtning.
Generalforsamlingen i kommende uge er selvfølgelig udsat på ubestemt tid. 
Udmelding omkring ovenstående vil ske i morgen(torsdag den 12. marts) via conventus. 
Vh
Anders
 
 
 

 


Dagsorden for generalforsamling i Hadsund Roklub onssdag d. 18. marts 2020 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmeoptællere.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år. Regnskabet vedhæftet.
 4. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke kommet forslag.
 5. Forslag til aktiviteter og budget for det kommende år. Budgetforslag vedhæftet.
 6. Fastsættelse af kontingent for romedlemmer og passive medlemmer.
 7. Valg af formand og kasserer.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Regnskab_2019_10__marts_2020_med_pategninger.pdf

Budgetforslag_2020_10__marts_.pdf

Dagsordenen vil også hænge på opslagstavlen i roklubben fra tirsdag d. 10. inden kl. 19.

På vegne af bestyrelsen

Svend Mørk-Jensen
10. marts 2020.

 


Forholdsregler ifm. Coronavirus

Læs nedenstående grundigt.

I Hadsund Roklub skal vi passe godt på hinanden. Altid skal vi handle på en sådan måde, at vi udviser omsorg og hensyn til alle andre, der kommer i klubben.

Dette gælder også under den nuværende situation, hvor ikke kun Danmark, men snart hele verden er angrebet af CORONA-VIRUS.

 • Vi skal ikke gå i panik, men handle på en ansvarlig måde som enkeltpersoner og i grupper. Tænke over hvordan vi omgås hinanden i klubben og ikke mindst tænke på, hvilke grupper man har været i kontakt med andre steder.
 • Er du indenfor de sidste 10 dage hjemkommet fra rejse til et af de særligt ramte rejsemål (jævnfør opdatering fra sundhedsstyrelsen) - bør du meget grundigt overveje om din tilstedeværelse i klubben kan udgøre en smitterisiko for andre. Husk på, at der i vores klub kommer mange ældre og mange helt unge roere. Dette kan f.eks. foregå ved helt at undlade deltagelse i indendørsarrangementer i ovennævnte periode. Smittespredning ved deltagelse i udendørsarrangementer anses for minimal, hvorfor deltagelse i vinterroning i kajak ikke anses for problematisk mht. smittespredning.
 • Vi skal for alt i verden undgå at klubben bliver kilde til smittespredning.

 

”Vi følger, sammen med Roforbundet og DIF, situationen tæt. Vi følger til enhver tid de danske myndigheders retningslinjer og anbefalinger for at sikre den rette håndtering.”

 

Nedenstående er sakset fra orienteringsmail vedr. Coronavirus modtaget tirsdag d. 10. marts.

Idrætsarrangementer med FÆRRE end 1000 deltagere
Her skal følgende vurderes:

 • Klubben skal forholde sig til, om smitterisikoen ved deltagelse i træning giver anledning til at omstrukturere eller helt aflyse denne.
 • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
 • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer. 

Link til Roforbundets hjemmeside, hvor du kan læse mere: https://roning.dk/nyheder/beskyt-dig-selv-og-andre-roere-mod-corona-virus/

 

Hadsund Roklub

Tirsdag den 10./3. - 2020


Referatet for bestyrelsesmødet 2. marts er nu tilgængeligt.

Log ind, klik på menupunkterne: "For medlemmer"og "Referater" og så på tallet 20200302

Venlig hilsen

Svend Mørk-JensenI et forsøg på at få flere (forskellige) til, at skrive indlæg til hjemmesiden vil månedens roer fremover blive opfordret til  at skrive et indlæg til hjemmesiden. Her kan personen fortælle mere om det / de arrangementer vedkommende har været en del af.

Håbet er på denne måde, at gøre hjemmesiden mere levende fuld af beretninger fra hverdagen i klubben.

Har man ikke selv mod på at skrive et kort indlæg kan man få hjælp hertil.

Første skribent er Zenia Hvid. Månedens roer i februar 2020.Forårsrengøringen er flyttet til lørdag d. 4. april. Se yderligere i kalenderen.

Venlig hilsen pva bestyrelsen

Svend


Søndag d. 5. april er der standerhejsning kl. 10.
Efter standerhejsningen er der brunch, til alle der har lyst.

Vi krydser fingre for godt vejr, så mange har lyst til en tur på vandet.

Venlig hilsen pva bestyrelsen

Svend Mørk-Jensen


Hej alle medlemmer

Kig i kalenderen under d. 18. Der finder I info om fællesspisningen før generalforsamlingen samt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Venlig hilsen pva bestyrelsen

Svend Mørk-Jensen


Vi har pt. samarbejdsaftaler med 5 skoler. En repræsentant fra yderligere en skole kommer på besøg i uge 10.

Bemærk at besøg mærket med * foregår på den nævnte skole - og ikke i roklubben. Ved besøg ude af huset vil der typisk mangle 10 maskiner i træningshallen.


Referatet fra bestyrelsesmødet i februar er nu tilgængeligt. Log ind og find det under "For medlemmer", "Referater".

Venlig hilsen

Svend Mørk-JensenFå kan have undgået at bemærke de voldsomme regnmængder ve er blevet begunstiget med denne vinter. Som følge heraf er en meget stor del af P-pladsen foran klubben helt oversvømmet med regnvand.

Bestyrelsen har været i kontakt med entreprenør. Svaret herfra er, at der intet er at gøre pt.

Medens P-pladsen er oversvømmet opfordres man til at anvende flisearealet mellem klubhuset og fjorden. Pas godt på når der køres ind på fliserne. Vi skal ikke have nogen påkørsler.

Anders Toft Christiansen 


I perioden fra og med  uge 8 og frem til ultimo marts er det nødvendigt at 24 romaskiner står i gymnastikhallen.

Flytningen af maskinerne skyldes afvikling af skoleroning.

Vi er nødt til at indrette vores tilbud efter placeringen af idræt i de deltagende klassers skemaer.

I ugerne 8, 9, 10 og 11 har vi besøg af 6 klasser fra Hadsund skole. Besøgene finder sted mandage og onsdage i tidsrummet 8.00 til 9.15, samt fredage fra 10.00 til 11.30.

Endvidere er der truffet aftale med Havndal skole. Havndal kommer på besøg en gang hvorefter vi besøger Havndal skole 2 gange i ugerne 10 og 11 medbringende 10 maskiner.

Vi er pt. I dialog med yderligere 4 skoler omkring deltagelse. To af disse har givet tilsagn, men vi mangler stadig at aftale besøgstidspunkter.

Håber klubbens medlemmer uden problemer kan gennemføre normal træning under tilpasning til ovenstående.

Nøgle til hallen hænger på opslagstavlen i forgangen.

Anders Toft Christiansen 


Regattaplanen 2020 er ændret. Den reviderede udgave ses her, ligesom den altid er at finde under menupunktet 'Ungdom'.

Via linket 'R' øverst på hjemmesiden føres man direkte til 'Regattahæftet', hvor alle startlister og resultater fremgår til alle regattaer i løbet af året. 

Ny Regattaplan 2020

/Lone Stegger


Nu er referatet fra januars bestyrelsesmøde tilgængeligt.

Log ind - klik på "For medlemmer" - "Referater" - "20200106"

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Hadsund Roklub til Jyske Mesterskaber.

Med 28 deltagere var Hadsund Roklub godt repræsenteret ved dette års jyske mesterskab i indendørsroning. Arrangementet, der afvikles i Aarhus og i år satte deltagerrekord, tiltrækker roere fra det jyske og fynske område.

Med 6 jyske mesterskaber på de traditionelle distancer samt en guldmedalje i indendørsdisciplinen sprint over 200 meter blev Hadsund Roklub næstbedste klub ved mesterskaberne, og viste dermed atter, at klubben formår at udvikle talenter år efter år.

Udover de mange guldmedaljer blev det til 3 gange sølv samt 2 bronzemedaljer.

Guldmedalje:

Melody Harati i aldersgruppen 10 år.

Naja Lybeck i aldersgruppen 13 år.

Frederik Holmriis i aldersgruppen 13 år.

Kian Harati i aldersgruppen 15 år.

Laetittia Panero-Bommer i aldersgruppen 17 år.

Niels Bommer i aldersgruppen 70+.

Morten Munk i sen. A Sprint.

Sølvmedalje:

Rasmus Konnerup i aldersgruppen U23 letvægt.

August Wisholm i aldersgruppen 16 år.

Elias Roth i aldersgruppen 14 år.

Bronzemedalje:

Frederik Bertelsen i aldersgruppen 15 år.

Lea Lybeck i aldersgruppen 16 år.

 

 


Lørsdag d. 7. marts samles vi til forårsrengøring i roklubben. 

Vi skal ha indørs og udendørs arealer gjort klar til sæsonen.

Tænker også der bliver budt på en bid brød, til det arbejdende folk:-)


Husk! at der er DM lørdan d. 18. jan. Vi glæder os til en dejlig dag, hvor vi kører til Gladsaxe. Vi kører sammen i bus derover tidligt om morgenen og er hjemme igen om aftenen, det vil være en god ide at tage en pude med hvis man vil have en lur i bussen😊

Huskeseddel;
Vi kører fra Roklubben kl 05:30(kom lidt før)
Mad og drikke til hele dagen
Drikkedunk
Tricot/træningstøj
Evt. hovedpude
Penge til Mc Donalds på vej hjem


I lørdags d. 4. jan. tog kapronings afdelingen til JM i Århus. 

Vi stillede op med 30 roer i alderen 10 - 71 år.

Det blev en dejlig dag, hvor vi fik slæbt en hel del medaljer med hjem til samlingen. 

Det blev til 6 guldmedaljer, 3 sølv og 2 bronze. Derudover

blev der sat 2 mesterskabsrekorder, samt flere personlige rekorder.

Alle resultater kan ses her: https://ergometertider.dk/?page=results&loeb=16398


Den nye regattaplan 2020 for kaproningsafdelingen er altid at finde under menupunktet 'Ungdom'. Via linket 'R' øverst på hjemmesiden føres man direkte til 'Regattahæftet', hvor alle startlister og resultater fremgår til alle regattaer i løbet af året. 

Første stævne er JM i ergometer i Århus den 4. januar.

Regattaplan_2020.pdf

/Lone Stegger


Den sæson hvor man som roer første gang ror hhv. 1000 km. eller 1500 km. udendørs er man berittiget til at modtage hhv. en sølv- eller en guldåre for præstationen.

I denne sæson har vi 5 roere (3 fra kaproningsafdelingen og 2 fra pensionistafdelingen) der opfylder kriterierne for at modtage hæderen.

Ved juleafslutningen i P-afdelingen blev der udleveret Sølvåre til Niels Bommer (1223 km) og Niels Henning Jensen (1702 km.)


Onsdag d. 1 januar er det som der er hvert år NYTÅRSLØB !!

Start kl. 13.00

Man kan både løbe eller gå med på turen i skoven.

Efter løbet er der suppe i roklubben


 

 

 


Referat fra december måneds bestyrelsesmøde er nu tilgængeligt. Log ind og gå til "For medlemmer" "Referater" klik på linket 20191202

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Der arbejdes pt. på at få lavet en oversigt over de mange internationale medaljer der er vundet til klubben. Alle medaljer er vundet fra og med år 2000.

15 stk i alt ved hhv OL, VM, EM i hhv. Senior A og U23 klassen.

Se nedenstående liste - Ganske imponerende.

 

År

Navn Medalje Bådtype Lokalitet Land Mesterskab
2000 Thor Kristensen Guld 4- Letvægt Bagsværd Danmark Nations Cup (U23VM)
2001 Thor Kristensen Sølv 4- Letvægt Luzern Schweiz Senior A VM
2002 Thor Kristensen Guld 4- Letvægt Sevilla Spanien Senior A VM
2003 Thor Kristensen Guld 4- Letvægt Milano Italien Senior A VM
2004 Thor Kristensen Guld 4- Letvægt Athen Grækenland OL
2006 Sine Toft Christiansen Sølv 4x-  Letvægt Eton England Senior A VM
2007 Sine Toft Christiansen Sølv 2x  Letvægt Glasgow Skotland U23 VM
2009 Christian Noll Nielsen Bronze 4x- Letvægt Poznan Polen Senior A VM
2010 Christian Noll Nielsen Sølv 4x- Letvægt Montemor-o-Velho Portugal Senior A  EM
2010 Jens Noll Nielsen Sølv 8+  Letvægt Montemor-o-Velho Portugal Senior A  EM
2010 Christian Noll Nielsen Bronze 4x- Letvægt Karapiro New Zealand Senior A VM
2011 Jens Noll Nielsen Guld 4x- Letvægt Amsterdam Holland U23 VM
2011 Christian Noll Nielsen Bronze 4x- Letvægt Bled Slovenien Senior A  VM
2017 Mikkel Knudsen Guld Ergometer Paris Frankrig Ergometer EM Junior
2018 Trine Toft Andersen Sølv 4x- Letvægt Plovdiv Bulgarien Senior A  VM
             

Vi gentager succesen fra januar 2019, hvor vi afholdt Nytårsappel med spisning i klubben.

Denne gang afholdes arrangementet onsdag den 22. januar 2020 med start kl. 18.00.

Pris for spisning inkl. en øl eller vand bliver 50 kr. / person.

Inden jul vil der blive offentliggjort et program for aftenen.

Tilmelding til arrangementet vil blive mulig via opslag medio december.

Der vil i løbet af aftenen blive vist billeder og fortalt om ture klubbens medlemmer har deltaget i i 2019.

Anders T. Christiansen


Efter i mange år at have været uden officielt splitflag i klubben er der nu rådet bod på dette.

Der er indkøbt et meget fint splitflag med D.F.f.R.`s logo i guld påsyet øverste venstre kvadrant.

Benyt flaget når det falder naturligt.

 

Anders T. Christiansen


Så er der lagt info ind om kajakinstruktion for 2020. Der bliver både et voksenhold og et børnehold.

Venlig hilsen

Svend M-J


I går aftes - tirsdag d. 26 - sad vi igen i ergometrene kl 19.00 klar til en gang intervaltræning under ledelse af en kompetent og som sædvanlig venlig instruktør.

Fordi det var den sidste tirsdag i måneden, sluttede aftenen traditionen tro med, at vi satte os til et veldækket kaffebord med oste, leverpostej, spegepølse, marmelader, boller (endda hjemmebagte), rugbrød o.m.a.
En dejlig måde at slutte en månedens god og sjove træning på.

Instruktøren fastsætter på forhånd intervallængderne og temposkiftene, så det er op til hver især at finde det tryk, som gør, at hun / han kan holde hele vejen.
Det lykkes altid. Vi får sved på panden ... ja vel nærmest sved over det hele, hvis det er det, vi går efter.

I går var vi 12 - der er altid et par stykker, der ikke kan - men der er plads til flere.
Kom med i et godt og hyggeligt samvær. Kom ind i legen / kampen nu ... jo før jo bedre for kondien bliver forbedret gennem sæsonnen, og intervallængder og antal øges i takt dermed.

Snyd ikke dig selv - vi ses på tirsdag

Venlig hilsen

Svend M-J


Tidligt torsdag nat (21. november) afgik tidligere formand for Hadsund Roklub - Kaj Pedersen - ved døden.

Kaj havde netop gennemgået et langt sygdomsforløb og kunne nu se frem til et mere aktivt liv igen. Sådan skulle det desværre ikke gå.

Onsdag den 20. deltog Kaj vanen tro i formiddagens samling blandt pensionisterne i klubben. Der blev bla.talt om det forestående arbejde med klargøring af klubbens inriggere. Kajs store erfaring fra et langt liv som malermester i byen gjorde ham til en meget værdsat hjælper og initiativtager når bådene skulle lakeres. Kaj har desuden flere gange været tovholder ved større malerarbejder i klubben. Altid i frivillighedens og fællesskabets ånd.

Kaj Pedersen valgtes til formand for Hadsund Roklub i 1963 og virkede som sådan frem til 1966. I denne periode "vågnede" klubben igen efter nogle meget stille år i 50èrne. Klubhuset, der dengang var beliggende på Fiskerihavnen blev udvidet og der kom gang i roningen. Noget vi, der var tilstede i klubben først på måneden, da museet var på besøg for at vise billeder, tydeligt erfarede. Vi kunne da nyde Kajs spændende historier og hukommelse fra en nu svunden tid.

Kaj blev 84 år.

Æret være hans minde.

Vel roet Kaj.

 

Anders Toft Christiansen

 


Nu kan referatet for november måned læses. Log ind, klik på "For medlemmer", "Referater" og endelig linket 20191104.

Venlig hilsen

svend Mørk-Jensen


 

I strålende solskin blev klubmestrene anno 2019 fundet. Bedst sammenlagt til spagettikogning, kassebygning, cykellapning, kastespil og lokalkendskab var: Haris Alagic, Naja Lubeck og Mogens Chr.  STORT TILLYKKE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkk


Nu kan referatet for bestyrelsesmødet d. 7. oktober læses under menupunktet "For medlemmer".
Log ind, klik på for medlemmer, referater og 20191007 så dukker det op.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Standerstrygningsfesten er varslet, planlægning er i fuld gang, så tilmelding er snart muligt.

Skriv dig på listen i roklubben på sædvanlig sted (på yderdøren) eller sms til Ingelise 20720914

For medlemmer, søskende, forældre og venner

Festen starter kl 19 med spisning

Derefter sjove og festlige indslag

Maden laver vi selv - luksusmenu  :-)   Skriv dig også på til at hjælpe lidt i køkkenet

Pris ca. 100 kr børn under 12 år halv pris

 


Søndag d. 20 okt. kl. 10 afholdes der klubmesterskaber for alle klubbens medlemmer.

Nye disipliner, nye hold men det samme koncept.

Klubmesterskaber er ikke kaproning, men en dyst hvor man ror rundt til forskellige dicipliner. Tidligere har der bla. været:

Armbrystskydning, flødebollekast, stylteløb, vadersløb, kæmpe slange bøsse, fodboldgolf, golf, blindeløb, gummistøvlekast og meget andet.

Men som sagt, nye dicipliner hvert år.

Når tilmeldingssedlen kommer op, skriver man sig bare på. Holdene sammensætter jeg.

Klubmestrene kårdes  til den GRATIS frokost der er efter roningen.

 

Hilsen Carl 

 


90 års jubilæumsskrift???

Ja du læste rigtigt, men NEJ - vi har ikke 90 års jubilæum i klubben - endnu.

12. februar 2021 kan vi fejre vores 90 års fødselsdag - og skal vi have et flot jubilæumsskrift klar til den tid, så er det NU vi skal til tasterne, lede i gamle fotoalbum, foretage interview med gamle medlemmer, gennemse gamle klubblade - altsammen for at finde de historier, der har kendetegnet vores klub i mod- samt medgang.

I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum blev der udgivet et flot jubilæumsskrift. To af tovholderne fra dengang !! - ja, du læste rigtigt, - har atter meldt sig som frivillige.

Alle vi andre bør hjælpe Birthe Jørgensen og Knud Erik Jensen alt vi kan.

Send endelig alle jeres historier, billeder og lign. til de to ovenstående. 

Har du/I selv mod på at hjælpe, så hold dig / jer ikke tilbage.

vh.

anders


Så er programmet for vintersæsonen færdiggjort og vedlagt heri!

Vi glæder os til at se jer, og håber at I alle vil tage venner, familie eller naboen med til en fælles dejlig træningsoplevelse :D

Vinterprogram_2019-2020.pdf

Mvh. Thea Stegger


Vi er ved at planlægge en sheltertur for børnegruppen i kajakafdelingen. Det bliver d. 28. - 29. sept.

Hvilken å det skal være og de nøjagtige tidspunkter er vi først ved af finde ud af; men der bliver helt sikkert en tur hvis vejret er ok.

Svend Mørk-Jensen


Vi er nr 10 i 3. Division (en sidsteplads) motionsturneringen . Før os er 10 klubber i hhv. Superelite, 1. Division og 2. Division. Efter os er kun 4. Division med få klubber.                                                                                                      Det er ærgerligt at alle ikke husker at skrive sine roture ind i roprotokollen, så vil vi være meget højere op i turneringen. Hermed igen en opfordring til at skrive sine roede km ind i protokollen.  


Referatet fra September måneds bestyrelsesmøde er nu lagt ind under "For medlemmer".

I skal logge ind for at læse det.

Venlig hilsen

Svend M-J


Nu kan referatet fra bestyrelsesmødet 5. august læses.

Log ind og klik på "for medlemmer" , referat og linket 20190805.

Venlig hilsen
Svend Mørk-Jensen


Se Roinfo.dk, motionsroning og så stilling

Jeg indberetter antal roede km i robåd (minus gæster) til roinfo motionsturnering. Vi ligger pt i røven af 3. division og har dermed superelite, 1. division og 2. division foran os. Jeg håber at Lone Stegger kan oprettte et link på hjemmesiden så vi hurtigere kan se stillingen.

En opfordring er også at ALLE, også ungdomsroerne skriver deres km ind på PC da konkurrencen ikke kun er for motionister men for ALLE roere 


Program for kanindåb søndag d. 8. september:

Kl. 10:00   Kaninerne kommer ind i opholdsstuen og får malet knurhår og sat kaninører på :-)

Kl. 10:15  Kong Neptun med følge ankommer ved bådebroen

Kl. 10:30   Kong Neptuns tale med efterfølgende dåb af kaninerne

Kl. 11:00   Let frokost i opholdsstue hvor kaninerne vil få deres dåbsattest med deres nye "Fiskenavn"

                 Mulighed for en rotur hvis nogle er interesserede

Der er brug for lidt hjælp til nogle opgaver, så kom i klubben og skriv dig på sedlen på yderdøren

Vh Ingelise JCForåret i Hadsund Roklub har været fyldt med gode oplevelser - og deraf følgende omtaler. Her er samlet et overblik fra første halvår 2019. Det er kun omtaler fra Fjordavisen, da disse enkelt kan søges frem. Tilsvarende har der været omtaler i Hadsund Folkeblad.

Den nyeste omtale står øverst:

https://www.fjordavisen.nu/motorskjold-til-paahaengsmotor-stjaalet/42005

Medaljehøst i Sorø:

https://www.fjordavisen.nu/hadsund-roklub-ved-regatta-i-soroe-i-har-naermest-vundet-sejrsskamlen/41985

Flot udtagelse til Junior VM:

https://www.fjordavisen.nu/ida-blomstrand-udtaget-til-junior-vm-i-tokyo/41981

Nordisk Mesterskab:

https://www.fjordavisen.nu/hadsund-roklubs-ungdomsroere-viser-nordisk-format/41938

https://www.fjordavisen.nu/guld-og-3-soelv-til-hadsund-roklub-ved-aarets-nordiske-mesterskab/41937

Skt. Hans:

https://www.fjordavisen.nu/i-aften-letter-heksen-fra-hadsund-roklub/41694

https://www.fjordavisen.nu/idraetskonsulent-niels-soerensen-baal-taler-skt-hans-baal-ved-hadsund-roklub-2019/41649

Regatta i Ratzeburg - Guld og flot udtagelse til VM i Florida:

https://www.fjordavisen.nu/trine-toft-andersen-vinder-guld-i-ratzeburg/41576

https://www.fjordavisen.nu/hadsundroer-til-u23-vm-i-florida/41567

Københavns Regatta:

https://www.fjordavisen.nu/fine-resultater-til-hadsund-roklub/41376

 

https://www.fjordavisen.nu/hadsund-roklub-faar-stoette-af-udviklings-og-talentpuljen-til-maalrettet-talentudvikling-i-forhold-til-europaeisk-elite/41018

https://www.fjordavisen.nu/jutlander-bank-og-sparekassen-hobro-fonden-uddelte-millioner/40713

Mariagerfjord Idræts Award:

https://www.fjordavisen.nu/jens-toft-christiansen-modtager-aarets-jutlanderpris-2019/40416

https://www.fjordavisen.nu/agnete-rytter-munk-modtager-aarets-motivator-2019/40412

EM, DM og JM i Ergometer:

https://www.fjordavisen.nu/masser-af-medaljer-til-hadsund-roklub-ved-danmarks-og-europamesterskaber/39668

https://www.fjordavisen.nu/hadsund-roklub-henter-medaljer-til-jyske-mesterskaber-i-indendoersroning/39439

Godt Nytår!

https://www.fjordavisen.nu/nytaarsloeb/39329

 

Lone Stegger


Roerne fra Hadsund Roklub er ofte omtalt i de lokale nyhedsmedier. Her er samlet et overblik fra efteråret 2018. Det er kun omtaler fra Fjordavisen, da disse enkelt kan søges frem. Tilsvarende har der været omtaler i Hadsund Folkeblad.

Den nyeste omtale øverst:

https://www.fjordavisen.nu/frivillighed-faellesskab-og-arbejde-er-noegleordet/38636

https://www.fjordavisen.nu/attention-go/38523

https://www.fjordavisen.nu/dansk-mesterskab-til-hadsund-roklub/37165

Lone Stegger


Medlemslisten for adgang til menupunktet 'For medlemmer' er ajourført.

Alle medlemmer har adgang ved:

Brugernavn: Medlemsnummer

Adgangskode: Fornavn med stort startbogstav

Tag kontakt, hvis I oplever problemer.

Hvis I har billeder fra aktiviteter i klubben, modtager jeg dem gerne til galleriet på forsiden og i medlemsdelen. Enkelte billeder vedlægges en mail. Flere billeder modtages helst på USB.

Venlig hilsen

Lone Stegger

Admin


 

 

 

Hele 75 deltog i den årlige grilltur.

Skønt skiftende vejr i løbet af dagen var der alligevel fint vejr da bådehallen var tømt og alt disponibelt inriggermateriel var kørt i position.

Mange kom ud at ro med romedlemmer de ikke ror med til dagligt, hvilket også er en af formålene med såddan en tur.

Da kajakker og inriggere kom til Vive havde madholdet og grillholdet det hele klar. Tak til dem.

Og næste år er der også vindstille. Med garanti !!!!

 


Referatet af bestyrelsesmødet i juni ligger nu under menupunktet "For medlemmer", "Referater"

Venlig hilsen

Svend M-J


Se info under kalender.Klik på linket herunder for at få mere at vide. Rotider, deltagere, mulighed for at komme med m.m.

Info_efter_intromodet__15-05-19.docx

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Nu kan referater fra bestyrelsesmødet 6. maj findes under menupunktet "For medlemmer" - referater.
For at læse det skal du logge ind ved hjælp af medlemsnummer og fornavn med stort begyndelsesbogstav.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Søndag var det nye kajakhold i svømmehallen for at øve makkerredning.

Alle klarede opgaven fint og bagefter var der mange der prøvede kræfter med eneentring af kajak. Og aldrig har så mange af de nye kajakroere mestret denne øvelse som i år. SUPER FLOT.Thormod Jensen. Tidligere et meget markant medlem af klubben er natten til mandag den 29. april afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Thormod Jensen var sammen med Knud Erik Jensen og styrmand Erik Kristensen med til at vinde klubbens første danske mesterskab (juniorA) i toer med styrmand. Dette skete på Sorø Sø i 1976 efter at holdet tidligere på sæsonen var blevet nummer to ved de nordiske mesterskaber, der dette år blev afviklet syd for Oslo (Årungen).

Thormod var med sit vindende væsen og gode positive humør med til at skabe den kultur klubben stadig lever videre på.

Vore tanker går til familien.

Vel roet.


Efter at have tjent os godt gennem mere end 9 år var det i dag tid at tage afsked med vores gamle klubbil. 140.000 km. rundt til regattaer i ind- og udland.

Samtidig var det også tid at sige velkommen til vores nye bil. En Ford Coustum - lang model.

Mange gode venner af klubben har hjulpet os med at købe den nye bil. Bilen er blevet flot udsmykket med billeder, reklameskilte og positive udsagn om roning.

Vi har med den nye bil fået en bil,  der helt sikkert vil vække opsigt, hvor vi end kommer frem.


I forbindelse med klubbens skolesamarbejde får vi besøg fra Vindblæs Friskole tre onsdage i træk.

Det drejer sig om følgende datoer: Onsdag den 24. april, onsdag den 1. maj samt onsdag den 8. maj.

Besøget finder alle tre gange sted i tidsrummet 8.30 til 10.00.

Motionslokalet vil derfor i nævnte tidsrum være reserveret til dette formål.

Plejer du at træne i dette tidsrum bedes du derfor enten træne tidligere eller vente til efter klokken 10.

Alle der kommer i klubben på nævnte tidspunkt bedes tage godt mod de unge - forhåbentlntlig er der nye roere blandt dem.

Anders Toft Christiansen


Vi starter tirsdag d. 7. maj kl. 18:15 omklædt, der roes også om torsdagen kl. 18:15. Du skal kunne svømme 300m for at være med. Hvis spørgsmål til motionsroning så kontakt Ingelise på mobil 20720914, helst SMS, så ringer jeg tilbage. Tilmeldingsseddel eri roklubben, er dog ikke nødvendig mød bare op.


Instruktion af nye P roere (pensionister) starter mandag d. 6. maj kl. 8:30 omklædt. Der roes både mandag og onsdag. Du skal kunne svømme 300 m for at være med. Hvis spørgsmål til P roning så kontakt Ove på mobil 40793627 eller Anders på 21639034. Der er ophængt en tilmeldingsliste i roklubben, du kan også bare møde op.


Klik på linket.

Indkaldelse_ekstraordinaere_generalforsamling_onsdag_d__24__april_-19.pdf

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Under menuen "For medlemmer" kan I læse det nyeste referat fra bestyrelsesmøde. Husk at I skal være logget ind for at kunne åbne denne menu.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Vi ønsker lidt hjælp med afvikling af Løvspringsarrangementet d. 4. maj. Seddel med opgaverne er i roklubben.  Opgaverne er flg: Lave morgenmad (Kaffe,te, rundstykker etc) skal være klar kl 9

Lave kaffe, te, stille kage frem. Skal være klar kl. 15

Køre inriggere ud på bådepladsen lørdag morgen kl. 8:30

Kom og vær med til en hyggelig dag.                                           Hilsen Anders TC og Ingelise J. C

 


Løvspringstur arrangeret for Nordjydsk ronetværk for inriggerroere og kajakroere. Gæste roere i kajak medbringer selv kajak.

kl. 9-10 Morgenmad og info

Kl. 10-15 Roning til Mariager, Stinesminde og retur til Hadsund. Roning for unge roere i outrigger i Hadsund

kl. 15-16:30 Kaffe og afslutning i opholdstuen

Yderlig info og tilmelding: Se opslag i roklubben på døren


Tirsdag d 26 marts kommer broen i vandet, så fra onsdag morgen er den klar til en ny sæson ☀️

Kenneth (1154)


Der bruges i disse uger megen tid på at forberede skoleelever på at kunne deltage i vores lokale Skole OL finale, der afvikles 24. maj.

De to kommende fredage samt tirsdag i næste uge vil motionsrum samt gymnastikhallen være reserveret hertil. Det drejer sig om tidspunktet 8.00 til 9.20 alle tre gange.

Træner du normalt på disse tidspunkter, så lad os det endelig vide. Vi kan sagtens bruge din hjælp til afviklingen.

Anders Toft Christiansen 

 


Herunder er 5 link til brug for forberedelse til generalforsamlingen tirsdag d. 26. marts kl. 19.

Generalforsamlingen afholdes som vanligt i klubhuset.
Bestyrelsen ser frem til at mødes med en stor og engageret medlemsskare og en god konstruktiv dialog.

De forskellige bilag er også hængt op i klubhuset på opslagstavlen og sendt ud via Conventus.
Det ophængte og udsendte eksemplar af ændringsforslaget til vedtægt mangler dog logoet på forsiden og nummeret til mobilpay til sidst, da det lige manglede de to dele inden udsendelse / ophængning. De to dele har ingen betydning for teksten i ændringsforslaget, men fuldender blot dokumentet. Det vedhæftede dokument har det hele med.

Venlig hilsen pva bestyrelsen
Svend Mørk-Jensen

2019-Vedtaegt-1sidet__Endeligt.pdf, budget_2019_til_2021_scannet.pdf, Dagsorden.docx, Forslag_til_generalforsamlingen__Birthe_Jorgensen.doc, Regnskab_2018_scannet.pdf

 


Kajakudvalget mødtes i går - d. 14. marts - for at planlægge den kommende sæson.

Det var et konstruktivt møde, hvor det var tydeligt, at vi alle glæder os til sæsonen.

Vi besluttede bl.a. at:
Årets kajakklargøring er lørdag d. 6. april - se kalenderen under hovedmenuen "Kajak".
Nyt instruktionshold med maks. 12 deltagere. Start mandag d. 29. april. Instruktionen vil foregå mandage og torsdage med start 18.30. Der kommer tilmeldingsseddel op i klubhuset en af de nærmeste dage.
Kajakaften for alle kajakroere - nye som gamle - tirsdag d. 9. april kl. 19. Vi håber på en aften med mange gode ideer og ønsker til arrangementer, ture og en massse, vi ikke selv kan forestille os. Selvfølgelig håber vi også på, at flere kajakroere tilbyder at være tovholder for noget af det.

Venlig hilsen

Svend M-J


Du kan nu læse referatet fra bestyrelsesmødet 4. marts.

Log ind og klik på "For medlemmer" i hovedmenuen og derefter på referater så dukker alle referaterne, der er lagt ind på hjemmesiden op. Klik på 20190304 så har du det aktuelle referat.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Klik på standerhejsning i kalenderen for at få yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Svend M-J


I morgen tirsdag den 19. februar starter vi op med besøg af skoleklasse.

Der kommer to 7. klasser fra Hadsund Skole på besøg i de kommende 4 tirsdage i tidsrummet 10.15 til 11.30.

Senere får vi besøg af 6. årgang også fra Hadsund.

Endvidere vil der på et endnu ikke fastlagt tidspunkt blive tale om besøg fra Als, Assens, Havndal, Vindblæs og Mariager.

I alt vil over 300 elever pp denne måde stifte bekendtskab med roning og Hadsund Roklub. 

I forbindelse med besøgene flyttes der midlertidigt romaskiner over i gymnastiksalen. 

 


Indkaldelsen til årets generalforsamling er sendt ud via Conventus og lagt ind i kalenderen. Den bliver også hængt op i klubkuset på opslagstavlen i uge 8.

Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts kl 19.
Sted: Klubhuset.

Venlig hilsen pva bestyrelsen

Svend Mørk-Jensen


Du kan nu læse referatet fra bestyrelsesmødet 4. februar.
Log ind og find referatet under punktet "For medlemmer".

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Så begyder tiden for årets Awardshow 2019 at nærme sig :). I år er det fredag d. 22. marts kl. 18.

Indbydelserne til de instillede bliver udleveret til træning (de første har allerede fået).

Lige som de foregående år er der en gratis billet til den indstillede, hvis man ønsker at få venner eller familie med, så kan der købe ekstra billetter (235 kr pr person).

Billetterne(både den gratis og ekstra) kan købes her:

https://billetto.dk/e/award-2019-mariagerfjord-idraetsrad-billetter-323304/

 

Hvornår: Fredag den 22 marts kl 18.

Hvor: Hobro Idrætscenter

 

Kig på jeres indbydelse for alle detaljerne ;)

 

 


Ved dagens træning blev der uddelt sølv- og guldårer til 3 roere. Alle har i sidste sæson roet mere end hhv. 1000 km og 1500 km.

Klubben har den politik at når en roer første gang ror mere end 1000 km på en sæson så modtager man en sølvåre som tegn på præstationen. Første gang man ror mere end 1500 km på en sæson modtager man en guldåre.

I sæson 2018 roede Rasmus Konnerup, Malthe Dybdal Malling og Laetittia Panero-Bommer over 1500 km for første gang. August Wisholm kom for første gang over 1000 km.

Malthe, August & Laetittia. (Rasmus var fraværende)


DM__amp__EM_i_roning.pdf

Aktiver ovenstående fil for at læse teksten

Se flere billeder fra DM/EM ved under fanebladet "For medlemmer" at aktivere Galleri.


Regattaplanen for sæson 2019 ligger på hjemmesiden under 'Ungdom' klar til at blive noteret i kalenderen derhjemme.

Vi glæder os også i år til mange spændende oplevelser på vandet. HUSK, at forældre og søskende altid er meget velkomne til at deltage. Der er tilmelding pr. regatta på særskilt invitation. Invitationen udleveres i klubben i god tid før hver regatta.

http://www.hadsundroklub.dk/Regattaplan.html

Trænerteamet


Så er referatet fra januar måneds bestyrelsesmøde tilgængeligt under menuen "For medlemmer".

Log ind ved at skrive dit medlemsnummer i rubrikken "brugernavn" og dit fornavn i rubrikken "Adgangskode". HUSK: dit fornavn skal begynde med stort bogstav.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Frivillighed og Fællesskab

Hadsund Roklubs motto ”Frivillighed og Fællesskab” er ikke for sjov.
Vi har ofte oplevet, at det er det, der bærer, når noget skal gennemføres i klubben, og i dag (lørdag d. 12. jan.) viste det sig igen at være et motto, der rammer virkeligheden ”spot on”!

På bestyrelsesmødet i december havde vi besluttet at holde ”Store oprydningsdag” i dag. Torben Jensen og Lars Malling havde påtaget sig at være tovholdere og bl.a. sørge for invitationen til medlemmerne og sikre det kølige overblik på dagen. Begge opgaver løftede de perfekt.

Klokken 9 mødte omkring 30 arbejdsivrige opryddere i alle aldre op i klubben, og lidt flere kom til i løbet af den næste time. Humøret og den gode stemning havde alle bragt med hjemmefra. Der var kyndige medlemmer på alle oprydningsstationerne og masser af arbejdsivrige medlemmer omkring dem, og der blev ryddet op og kasseret med fynd og klem og masser af gode småkommentarer undervejs.Torben havde sørget for, at der var stillet en todelt container med høje sider op på parkeringspladsen. Jern i den ene ende og blandet i den anden. Træ brændte vi på bålpladsen.  
I løbet af 3 timer blev containeren fyldt til bristepunktet, og til gengæld blev det, som arbejdet skred frem, faktisk muligt at orientere sig i de forskellige rum og komme frem uden at opleve turen som et forhindringsløb.

Den fyldte container

Bo Nielsen havde medbragt hjemmebagt rugbrød.
Ved middagstid kunne vi sætte os og småsnakke med god samvittighed, mens vi nød Bos rugbrød og skyllede efter med en øl eller sodavand.

En rigtig dejlig arbejdsdag i skønt fællesskab var til ende.

Det næsten udbrændte bål

Som afslutning vil jeg opfordre alle til at hjælpe med at holde rummene og omgivelserne ryddelige.
Er noget i stykker, skal det ikke sættes væk på den første den bedste hylde, men bringes i stand eller kasseres, hvis ikke det kan repareres. Er der tvivl om, om noget skal gøres så spørg en af dem, der ved noget om emnet.

Tak til alle der deltog og til de der gerne ville, men ikke kunne – der kommer garanteret en ny chance.

Vi kan (næsten) alt i Hadsund Roklub under mottoet ”Frivillighed og Fællesskab”.

Venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Svend Mørk-Jensen.
 


 

Mariagerfjord OK havde lånt roklubben til deres årlige nytårs orienteringsløb. Løbet foregik i den bakkede Thygeslund skov, så deltagerne så langt væk fra som Horsens, kunne få masser af sved på panden i det dejlige vejr. Også enkelte roklubmedllemmer deltog i løbet. Mariagerfjord OK takker for lån af vores lokaler, hvor deltagerne efter strabasserne kunne få et bad og nyde en øl i opholdsstuen.

På Højmarken er de første baner klar til start.

 Liva, Anton og Mie er vel i mål efter endt løbetur i skoven.

Der var godt fyldt op med løbere i roklubben.


Nu kan referatet fra december måneds bestyrelsesmøde findes ved at logge in under menupunktet: For medlemmer.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


I mandags havde P - Roerne en vaske og oprydningsdag. Alle inriggerne var ude og fik en omgang, og bådhallen så flot ud, efter den gang oprydning og fejning den blev udsat for.

Så, tak for den insats !

Alle de af Tryg udleverede redningsveste fik igen i år et check. Vestene er forsynet med et nummer, og 2 veste blev udvalgt, og blæst op manuelt. Vestene skal kunne holde luften i 24 timer, og de har begge bestået. (Nr.4 og 14)

Desværre manglede der 5 veste. Hvis nogen har en vest liggende dehjemme, efter en regatta elller træningssamling, så tag den venligst med ned i klubben. 

Men vær venlig ikke bare at hænge den på plads, men læg den i opholdsstuen. Så skal jeg sikre at den bliver checket og registreret.

I forbindelse med check af veste i svømmehallen, udvælger jeg igen to veste, til oppustning med patron.

De bliver også kontrolleret, om de kan holde i 24 timer og registreret i et skema.

 

Ove (704)

 

 


Nu kan referatet fra bestyrelsesmødet i november læses. Det er lagt ind under menuen "For medlemmer". Log ind med jeres eget login.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Alle vore roede km er blevet indberettet efter hver d. 1. i måneden. Stillingen efter hver måned kan ses på roinfo.dk

Man indberettet antal km pr roer i inrigger og outrigger.

Efter d. 1. Oktober var vi nr 8 i 2. Division med 300,034 km til hver roer

Efter d. 1. November er vi nr 6 i 1. Division med 416,746 km til hver roer, takket været afgivelse af roede km for sæsonen af Trine Toft 5000 km, William wisholm 3100 km og Peter Munk med 2800 km.

Tak til alle som har bidraget med deres roede km. Næste år må vi øve os endnu mere i at huske at registrere roturene.

Ingelise J. C. Nr 34


Dette er citeret tekst, da det blot er et uddrag af en artikel i Hadsund folkeblad 11.okt. 2016

Skribenten er Harald Kvist der som tilflytter til Hadsund indmeldte sig i Hadsund roklub som 22 årig i 1966. Han skriver:

” Meget hurtigt blev jeg medlem af Hadsund roklub. Jeg er indehaver af en dåbsattest som roer fra 30. Juli 1966. Mine forældre og min bror var sammen med mig på højtidsdagen i Hadsund. Og jeg må sig, at det på det sociale område er det lykkeligste, der er sket for mig. Intet måler sig med roturene på Mariager fjord mod vest. Intet.

I dag er roklubben i Hadsund placeret i nye storslåede lokalerog klubben markerer sig smukt, også på det sportslige plan. Dengang var vi vist udelukkende motionister, der roede ud fra et gammelt skur mod kurs mod Høegh Guldbergs smukke domicil. Enestående natur.

Jeg har siden roet på Sorø sø, Furesøen og i Øresund. Endte med eksamen som roinstruktør under Dansk Forening for Rosport flere år senere. Men intet tåler sammenligning med tiden i Hadsund roklub. Disse morgener og aftener. Dette kammeratskab . Det var, og er bestandigt storslået for mig.”

Ingelise J.C.


Det bliver en Torsdag vi vil tage broen op for vinteren i år, dette skyldes at Flemming Molin der kommer med kranbilen har travlt men kan lige den dag, men håber der vil komme nogen at hjælpe med med dette projekt alligevel :-)

Flemming vil være i Roklubben fra kl 15:00 og gøre klar, så når vi hver især kommer hjem fra arbejde mødes vi i klubben, jeg forventer at der vil gå ca 3-4 timer med det, afhængig af hvor mange vi bliver, da alle brofagene skal gøres rene for ruere og andet begroning.

/ Kenneth (1154) tlf nr 22 85 42 99 


Så er der en flok P-roere der har været i Tolo i Grækenland og ro. Vi var 6 roere, og 1 ikke roer (ægtefælle). Turen blev taget sammen med roere fra Hobro roklub, i uge 43.

Det er en god uge at ro i middelhavet, da det ikke er fdor varmt, 19 - -24 grader, og der er ikke mange turister tilbage.

Vejret artede sig godt og der blev roet fra 90 til 150 km i den uge. Det var jo ikke så meget, men det var jo også ferie, og en dejlig forlængelse af rosæsonen.

Ud over os, var der 9 roere fra Aalborg Dameroklub og ialt 19 fra roklubben Skjold, så hver dag var der 10 både på vandet. Der kunne være trængsel om morgenen, når alle bådene skulle hales ind, og klargøres til dagens tur.

En tur til Tolo er anbefalelsesværdig

Ove (704)

 

 

 


Hver tirsdag og torsdag er der motionsroning

Tirsdag: Opvarmning kl 18.30 programstart kl 19.00 ( Kenneth )

Torsdag: Opvarmning kl 19.00 programstart kl 19.30 ( Knud Erik )

/Kenneth (1154)

 


Links til alle artikler om Hadsund Roklub i Fjordavisen i sæsonen indtil nu. Den nyeste øverst.

https://www.fjordavisen.nu/dansk-mesterskab-til-hadsund-roklub/37165

https://www.fjordavisen.nu/hadsundroer-vinder-vm-soelv/36732

https://www.fjordavisen.nu/hadsund-roklubs-trine-toft-andersen-ror-vm-finale-i-weekenden/36689

https://www.fjordavisen.nu/4-roere-fra-hadsund-roklub-udtaget-til-u18-landsholdet/36426

https://www.fjordavisen.nu/william-wisholm-er-udtaget-til-at-repraesentere-danmark-ved-em-for-u23/36389

https://www.fjordavisen.nu/roning-hadsundpiger-opnaar-placering-som-nr-8-ved-vm/36245

https://www.fjordavisen.nu/3-danske-aargangsmesterskaber-til-hadsund-roklub/36231

https://www.fjordavisen.nu/traeningssamling-i-hadsund-roklub-med-personlig-udvikling-og-samarbejde-i-fokus/35992

https://www.fjordavisen.nu/hadsund-roklubs-trine-toft-og-william-wisholm-deltog-ved-aarets-internationale-regatta-paa-bosbann-i-amsterdam/35775

https://www.fjordavisen.nu/sankt-hans-baal-ved-hadsund-roklub-den-23-juni-2018/34543

https://www.fjordavisen.nu/medaljeregn-til-hadsund-roklub/33450

https://www.fjordavisen.nu/hadsund-roklub-inviteret-til-regatta-i-kina/33431

https://www.fjordavisen.nu/havbakkeskolen-videre-til-skole-ol-finale-i-roning/33187

https://www.fjordavisen.nu/hadsund-roklub-kender-du-den/33184

https://www.fjordavisen.nu/to-hadsundroere-udtaget-til-junior-em/32938

https://www.fjordavisen.nu/hadsund-roklub-fik-stoette-til-talentudvikling-af-4-roere/31529

https://www.fjordavisen.nu/udoevere-fra-hadsund-roklub-blev-hyldet-ved-award-show/31271

https://www.fjordavisen.nu/10-medaljesaet-til-hadsund-roklub-ved-aarets-dm-i-indendoersroning/30527

 

Lone Stegger


Nedenfor er samlet links til regattasæsonens artikler på Roinfo.dk, hvor Hadsund Roklubs roere er blevet nævnt eller afbilledet. Vi starter med de nyeste først.

DM i Sorø:

http://www.roinfo.dk/kaproning/danmarksmesterskaberne-2018-stor-foromtale

http://www.roinfo.dk/kaproning/flotte-mesterskaber-i-sor-stor-reportage-1afsnit

http://www.roinfo.dk/kaproning/2-afsnit-med-mange-billeder-fra-dm-paa-sor-s

 

Baltic Cup:

http://www.roinfo.dk/kaproning/de-unge-scorede-medaljer-i-hobevis-ved-baltic-cup

 

VM:

http://www.roinfo.dk/kaproning/dansk-damefirer-ror-sig-direkte-videre-ved-vm-i-ny-mesterskabsrekordtid

http://www.roinfo.dk/kaproning/stor-vm-finaleweekend-lw4x-aabner-ballet-med-slv

 

Skolekaproningen:

http://www.roinfo.dk/kaproning/med-roinfo-til-skolekaproning-mange-talenter-paa-vej

 

Junior VM:

http://www.roinfo.dk/kaproning/5-danske-bade-er-til-junior-vm-vi-praesenterer-landsholdet-der-skal-ro-indledende-torsdag

http://www.roinfo.dk/kaproning/junior-vm-semifinaletid-se-tidsplanen-for-lrdag

http://www.roinfo.dk/kaproning/junior-vm-afsluttes-med-danske-b-finaler

 

Luzern:

http://www.roinfo.dk/kaproning/alle-ni-danske-bade-har-nu-vaeret-pa-vandet-i-luzern

http://www.roinfo.dk/kaproning/luzern-kalder-stor-dansk-deltagelse-paa-rotsee

http://www.roinfo.dk/kaproning/stor-dag-for-letvaegtsroerne-i-luzern-men-danskerne-i-de-abne-klasser-havde-det-svaert

 

Junior NM og Sorø: Læs og se alle billederne.

http://www.roinfo.dk/kaproning/sor-regattaen-1-afsnit-junior-nm-en-dansk-triumf

http://www.roinfo.dk/kaproning/sor-regattaen-2-afsnit-finaleglimt-og-en-ny-generation-roerbrn-paa-banerne-mange-herlige-billeder

 

Amsterdam:

http://www.roinfo.dk/kaproning/june-28th-2018

http://www.roinfo.dk/kaproning/medaljeregn-i-amsterdam-dygtige-danske-ropiger-slog-til-guld-til-iben-og-lw4x-mette-dyrlund-far-historisk-dansk-slv-i-kampen-om-ladies-trophy

 

Hamburg og Ratzeburg:

http://www.roinfo.dk/kaproning/danskere-til-regattaer-i-udlandet-sadan-gik-det

 

Junior EM:

http://www.roinfo.dk/kaproning/junior-em-i-frankrig-roinfo-praesenterer-landsholdet

 

Copenhagen Regatta:

http://www.roinfo.dk/kaproning/optaktsartikel-copenhagen-regatta-nye-billeder

http://www.roinfo.dk/kaproning/herlig-sndag-ved-copenhagen-regatta-mange-fotos

 

Odense:

http://www.roinfo.dk/kaproning/kaproning-stor-saesonstart-paa-lrdag

http://www.roinfo.dk/kaproning/aarets-frste-regatta-stor-reportage

Lone Stegger


I bragende godt efterårsvejr, jeg gentar bragende godt vejr, blev klubmesterskaberne afviklet lørdag formiddag. Efter at have dystet i: stylteløb, armbrøst, vendespil og gummistøvlekast kunne vinderne kårdes under frokosten, som endda kunne indtages udendørs.

KLUBMESTRE 2018 :  Mogens Chr.,   Malthe  Malling  og Per Chr. 

 Carl Henrik Pedersen

 


Referatet fra bestyrelsesmødet i oktober kan nu findes ved at logge ind i menuen "for medlemmer" og klikke på linket for 20181001.

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Nu kan referatet fra seneste bestyrelsesmøde læses ved at logge ind under menuen "For medlemmer".

Venlig hilsen

Svend Mørk-Jensen


Hadsundroer vinder VM-sølv.

 

Trine Toft Andersen (Hadsund Roklub) var tidligere i dag (Fredag den 14. september) med til at vinde sølv til Danmark ved VM for seniorer, der afvikles i Bulgarske Plovdiv.

Trine har gennem denne sæson været en fast del af det danske landsholds satsningsbåd – dobbeltfirer i letvægts klassen. Samarbejdet med Mathilde Persson (Bagsværd), Aja Runge (Roskilde) og Juliane Rasmussen (Odder) har i den grad båret frugt under ledelse af landstræner Henrik Mortensen.

I dagens A-finale var den danske båd nede som nr. 4 af de 6 startende både ved 500 meter. Gradvis roede den danske kvartet sig op gennem feltet for til slut at komme i mål som en sikker nr. 2 efter den kinesiske guldmedaljevinder. Nr. 3 og dermed bronzevinder blev Tyskland.

De fire piger, der i denne sæson har udgjort den succesfulde firer, skal fra næste sæson danne grundstammen i etableringen af den dobbeltsculler letvægt, der i 2020 skal repræsentere Danmark ved OL.

Med dagens sølvmedalje fik pigerne vist, at man er på rette vej og at alle har et meget højt internationalt niveau.

Med dagens fornemme VM-sølvmedalje til Trine Toft Andersen har roere fra Hadsund Roklub nu vundet hele 14 internationale mesterskabsmedaljer hjem til klubben i seniorklassen ved hhv. EM, VM eller OL. Alle vundet siden år 2000.

Fra Hadsund Roklub skal der lyde et meget stort HURRA til Trine og de andre piger på fireren samt til træner Henrik Mortensen.

Vi glæder os til at se medaljen i Hadsund


Hadsund Roklubs Trine Toft Andersen kvalificerede sig onsdag til A-finalen ved VM for seniorer.
VM afvikles i Plovdiv - Bulgarien.
Trine Toft Andersen sidder med på den danske dobbeltfirer letvægt sammen med Aja R. Holmegaard (Roskilde), Juliane E. Rasmussen (Odder) og Mathilde Persson (Bagsværd).
Mandag roede holdet sit første indledende heat, hvor det blev til en andenplads efter kineserne. Kun vinderne kvalificerede sig her direkte til A-finalen.
I onsdagens opsamlingsheat var der ingen slinger  valsen på det danske hold.
På forhånd havde træner Henrik Mortensen dikteret, at pigerne skulle gå meget hårdt ud fra start, og det krav blev efterkommet af kvartetten, der hurtigt tog teten i løbet og ved 500 meter havde opbygget et forspring på 2, 79 sek. ned til USA, der fulgte efter danskerne på andenpladsen. Amerikanerne formåede at hale ind for hver af de resterende 500 meter, men formåede ikke at fange danskerne, der med dagens præstation må regnes som medaljekandidater i finalen. Det var en bundsolid indsats af pigerne, der førte fra start til slut, og selv om man ifølge træner Henrik Mortensen ikke helt formåede at holde rytmen i løbets afslutning, så var det en præstation, der gav masser af optimisme før finalen.

 

(Danmark sluttede på førstepladsen 2,31 sek. foran USA og er dermed i A-finalen, der afvikles i kommende weekend)
Roere fra Hadsund Roklub har siden år 2000 hele 13 gange vundet medalje ved internationale mesterskaber for seniorer. Herunder Guld ved OL i Athen til Thor kristensen.

14 af årets nye medlemmer mødte modigt op til kanindåben og blev døbt af Kong Neptun.

Stort TILLYKKE til de nye roere.

Kian Aria Harati, Oskar Holmris, Frederik Holmris, Amalie Krog Nielsen, Kira Rosenvang, Andrea  Guldbæk,

Isabella Jensen, Mathias Skjoldborg, Jeppe Back Thomsen, Lucass Hvid, Marian Malling, Palle Jensen, Jonny Hjortshøj,

Jørgen Olesen.


Så er det snart ved at være tid for at få kåret klubmestrene for 2018.

Lørdag d. 13 okt. kl. 10.00

KLUBMESTERSKABER:  NYE DISIPLINER, NYE HOLD MEN SAMME KONCEPT.

Klubmesterskaberne foregår i inrigger og drejer sig ikke om at ro hurtigst men derimod om at løse nogle opgaver på fjorden.

For alle i roklubben

Holdene bliver sammensat af undertegnede.

Efter roning er der spisning og udnævnelse af vindere.

Tilmelding i roklubben eller til mig på tlf. 22904364

Kontakt mig hvis man gerne vil stå post. Også gerne forældre.

Carl Henrik

2017-10-20-Klubmesterskab


Kajakafdelingen har i 2018 frigivet 11 kajakroere:

Johnny Heide

Michael Noll Nielsen

Apollonie Vad Petrussen

Birger Sand Vad

Lisbeth Hedegaard

Keld Bach

Lars Malling

Jakob Konnerup

Dorthe Konnerup

Rasmus Konnerup

Agnete Rytter Munk

Tillykke til de nye kajakroere.

Gunnar Tindborg


Så har jeg endelig fået referatet fra 6. august lagt på hjemmesiden.
I kan se det ved at logge jer ind med jeres brugernavn og password og så finde det under "For medlemmer".

Venlig hilsen

Svend M-J


 

 

4 roere fra Hadsund Roklub udtaget til U18 landsholdet.

Weekendens udtagelsesløb til U18 landsholdet gav gevinst til de 4 roere fra Hadsund Roklub, der stillede til start på Bagsværd Sø med dette for øje.

U18 landsholdet skal om tre uger repræsentere Danmark ved årets udgave af Baltic Cup. Baltic Cup er en rolandskamp mellem de 9 nationer, der omkranser Østersøen suppleret med Norge og Hviderusland. Dette års udgave af konkurrencen afvikles i Polen lidt syd for Gdansk.

Haris Alagic i dobbeltfirer sammen med 3 roere fra Roskilde. Laetitia Panero-Bommer i firer uden styrmand sammen med roere fra hhv. Silkeborg og Roklubben Ægir i Aalborg samt Rasmus Konnerup og Malthe Dybdahl Malling i toer uden styrmand vandt deres respektive udtagelsesløb, hvilket var kravet for udtagelsen.

Medens Haris Alagic også sidste år deltog ved Baltic Cup, så er det første gang for de tre øvrige roere, at de kan trække landsholdstøjen over hovedet.Malthe og Rasmus


Hadsund Roklub var repræsenteret med to piger (Liane Vestergaard og Ida Blomstrand) da der i weekenden blev roet junior VM i Racise(Tjekkiet). De to hadsundpiger udgjorde den danske dobbeltfirer sammen med Amalie Kiær og Sofie Halling Vikkelsøe (begge Odense Roklub). Holdet blev i nuværende konstellation nordiske mestre i begyndelsen af juli måned.

Ved Junior VM blev det i indledende runde til en fornem andenplads, der kvalificerede holdet direkte til semifinalen. Her var kravet til videre avancement en tredjeplads blandt de seks startende både. Efter at have været godt med i starten af semifinalen faldt den danske kvartet ned på den utaknemmelige fjerdeplads, der netop ikke gav finaleadgang. I mål var der kun 3 sekunder op til den finalegivne placering.

I søndagens B-finale var pigerne oppe mod Italien, New Zealand, USA, Rusland og Litauen. Her formåede holdet at ro sig til en flot andenplads knap 3 sekunder fra Italien på førstepladsen.

Samlet ender den danske pigedobbeltfirer ud med en placering som nr. 8 ved VM.

Tillykke til Liane & Ida med det flotte resultat.

 

Foto gengivet efter tilladelse fra Svend Nielsen.


Weekendens danske mesterskaber for ungdom blev traditionen tro afholdt på Vandkraftsøen i Holstebro.

I de for denne sommer meget uvante vejrlig med temperaturer under 20 grader, blæst og regn kom medaljerne som varme solstrejf i ”kulden”.

I drengenes singlesculler op til 12 år blev det til dansk mesterskab til Elias Roth. I samme løb fik Mathias Skjoldborg en fjerdeplads. Elias Roth tog straks fra start teten i løbet, og formåede at holde sin placering i front trods heftige angreb fra modstanderne i sidste fase af løbet.

I singlesculler (årgang 13 år) blev finalen et meget tæt løb mellem klubkammeraterne Gustav Hamann og Frederik Bertelsen. Hele vejen ned over banen udkæmpede de to roere en meget tæt kamp og skiftedes til at ligge i front. I den afgørende spurt blev det Gustav Hamann, der vandt guld og dermed Dansk Mesterskab med Frederik Bertelsen umiddelbart efter på andenpladsen - og sølvmedalje. Senere på dagen vandt de to drenge sølv i dobbeltsculler og bronze i dobbeltfirer. Denne gang sammen med August Wisholm og Elias Roth.

I pigernes singlesculler (årgang 15 år) vandt Laetitia Panero - Bommer guld. Efter et lidt ustabilt indledende heat, hvor det blev til en placering som nr. 2, var der absolut ingen slinger i valsen i DM-finalen. Alle de andre roere blev via flot sikker teknik og stor styrke fra Laetitias side afvist og henvist til sekundære placeringer. Laetitia har via målrettet træning samt stor træningsflid udviklet sit talent gennem hele sæsonen. Ved sæsonstart medio april var hadsundroeren placeret midt i feltet i årgangen. Fra regatta til regatta har Laetitia formelig ”spist” den ene konkurrent efter den anden. Ved DM vandt Laetitia med en margin på godt 4 sekunder ned til en roer fra Holstebro på andenpladsen.

Ved samme regatta afvikledes der enkelte løb for seniorer.

I herrernes singlesculler vandt William Wisholm og gentog senere bedriften i dobbeltsculler sammen med Mathias Danmark.

Ved søndagens løb fik Amalie Hvid revancheret sit tekniske uheld fra lørdagens DM-finale, hvor hun i en placering som en sikker nr. 1 ramte en bøje og gik helt i stå. I søndagens løb var der ingen tvivl om resultatet. Guld til Amalie Hvid. Tidligere søndag havde pigerne Amalie Hvid og Amalie Krogh vundet en bronzemedalje i dobbeltsculler i årgangen 12 til 14 år.August, Frederik, Gustav og Elias


Kom desværre en dag for sent med indberetning af km til motionsturneringen. Vi er med næste gang.

Efter juni måned var vi nr 7 i 1. Division med 197,8 km pr roer. Incl. Juli var vi “kun” kommet i 3. Division med 232,3 km pr roer hvis vi var blevet indberettet rettidig.

Jeg ved at der har været stor roaktivitet i juli måned men tror at rigtig mange roere glemmer at oprette deres rotur på Pc`eren. Husk hermed at oprette alle dine roture så vi kan avancere i placeringen.

Til inspiration se på roinfo.dk  

Ingelise Christiansen 


Torsdag d. 30. og fredag d. 31 vil vi få besøg af mange skoleelever fra Hadsund Skole. Om torsdagen er det eleverne fra 5. klasse, og om fredagen eleverne fra 9. klasse.

Fra kl. 8.00 til 14.30 vil roklubben summe af liv, og kl 14.30 vil man kunne finde nogle meget trætte og forhåbentligt meget glade instruktører i klubben.

Arrangementet er en kæmpesatsning fra kommunen, for at alle elever i Hadsund Skole skal få øjnene op for de mange tilbud, der er rundt om Hadsund. Alt i alt deltager 32 foreninger / klubber.

Lene Kirstine Hougaard er kommunens tovholder

Oprettet af Svend Mørk-Jensen


Som tidligere år har vi også i år gæster i forbindelse med kommunens Aktiv Ferie arrangement i uge 32.

I år er der tilmeldt 9 børn fra 4. - 6. klasser. De vil,  afhængigt af vejret og hvad de selv har lyst til at prøve, få mulighed for alt det, vi kan tilbyde nye roere - kajak, edonbåde, inrigger, motionsrum ...

Zenia Kronbo Hvid, Agnete Rytter Munk og Torben Jensen er værter på dagen og vil sørge for, at gæsterne får 6 dejlige timer i roklubben onsdag d. 8. august.

Oprettet af Svend Mørk-Jensen


Velkommen til Hadsund Roklubs nye hjemmeside.

Vi håber, at I interesseret vil kigge rundt på siden. Hvis du ikke er medlem, kan du her finde alle oplysninger og kontaktmuligheder, og så håber vi, at du får lyst til at blive en del af vores dejlige klub og fællesskab.

For medlemmer sker der med den nye hjemmeside ændringer i sædvanlig praksis. Rostatistikker og medlemsoplysninger er ikke længere tilgængelige via hjemmesiden. Fremover foregår al registrering, samt udtræk af oplysninger fra computerne i klubben.
Det har ikke været en løsning at implementere statistikdelen i den nye hjemmeside, og det vil kræve en ekstra netadgang at give særskilt adgang til systemet hjemmefra. Derfor vil registreringen fremover skulle foregå i klubben. For at kunne registrere, skal der skrives ”rotur” i adresselinjen.

Medlemmer kan logge ind på hjemmesiden, hvis man ønsker at se gallerioversigten og referater fra bestyrelsesmøder. Brugernavn er medlemsnummeret; adgangskoden er medlemmets fornavn med stort FORbogstav.

Hjemmesiden er dynamisk. Det betyder, at man har god mulighed for at få tilføjet nyheder i de enkelte afdelinger, samt gode og relevante billeder, hvor der mangler på siden. Disse oplysninger lægges på af redaktørerne eller admin.

Følgende redaktører har på nuværende tidspunkt været på kursus og har adgang til ’Nyheder’, ’Kalender’ og ’Galleri oversigten’:

Bo Nielsen, Gunnar Tindborg, Anders Tinggaard, Ove Holm, Carl Henrik Pedersen, Ingelise Christiansen, Kenneth Grøn, Flemming Stegger, Thea Stegger og Anders T. C.

Følgende administratorer har desuden adgang til Brugernavn/adgangskode, ’Forsiden’, forsidegalleri, billeder på siderne, informationer på siderne:

Lone Stegger (lonestegger@hotmail.com) og Svend Mørk-Jensen

Klubbens billedpolitik kan læses under ’Reglementer”

Kontakt gerne admin med billeder til siden, konstruktiv respons (herunder ris og ros) samt nyheder og aktiviteter – og selvfølgelig de problemer, der vil opstå her under opstart.

Rigtig god fornøjelse!

Hadsund Roklub


Nordisk mesterskab

Tillykke til Liane og Ida, der sammen med to roere fra Odense udgjorde den danske dobbeltfirer ved NM på Sorø Sø. Holdet vandt i fornem stil det nordiske mesterskab og er efterfølgende blevet udtaget til at repræsentere Danmark ved junior VM senere på sommeren. VM afholdes i Tjekkiet.

Oprettet af Anders Toft Christiansen (29)


Motionsturnering - en konkurrence for roere, som vi er en del af

Hej alle

Vi har tidligere indberettet klubbens roede km i robåde til motionsturneringen. Det gøre vi fra juli måned 18 igen. Det er en turnering hvor jeg indberetter antal roede km ialt, delt med antal roere , det giver så antal roet km pr roer. Dette tal sammenlignes med andre klubber der er med i turneringen. Stillingen bliver delt op i divisioner, bedste division er supermotionsligaen, så 1. Division , 2. Div. Etc. 

Det gælder således om at få alle roede km registreret, både af hensyn til vores aktiviteter i klubben men nu også fordi vi gerne skal have en god placering i denne turnering.

Støt op om sagen. Hjælp evt. dine nye rokammerater med at blive registreret. Det er også vigtigt at man bruger sit eget medlemsnummer og ikke et gæstenummer.

Du finder stillingen under roinfo.dk ,under motionsroning 

Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)


Onsdag og torsdag var der makkerredningsprøver for de nye kajakroere.

Alle overlevede og klarede det flot. Efter prøverne fik alle kajakret.

Tillykke til: Jonny, Birger, Abu, Lars, Marian, Keld, Lisbeth, Jacob, Dorthe, Rasmus og Agnethe.Dorthe laver makkerredning med Jacob mens Kirsten ser til og instruere.


Grillturen til Vive

Desværre kunne jeg ikke holde hvad jeg havde lovet, da der ikke blev dejligt sommervejr. Men turen blev naturligvis ikke aflyst bare fordi der småregnede, og der stod en stiv vind fra sydvest.

Bådholdene var sat, og så var det bare at ro op mod bølgerne i modvind. Belønningen var så at der ventede god grillmad oppe i Vive og at man kunne se frem til god medvind hjemad.

Specielt var det rigtig flot af også de yngste u-roere, at de kunne ro en inrigger til Vive i den modvind. Der var også nogle nye kajakroere der kæmpede sig til Vive i modvinden, belønningen fik de så hjemad hvor man nærmest kunne surfe på bølgerne.

Tak til alle der deltog, og extra tak til dem hjalp i køkkenet og med grillen.

Vi ses næste år, og så bliver der godt vejr. Garanteret !!!

 Oprettet af Carl Henrik Pedersen (17)


Dragebåds regatta.

Vi deltager denne og kommende weekend i en meget stort opsat regatta i Dragebåds.

Denne weekend i Liangyangang 600 km syd for Beijing. Næste weekend er det i Chifeng i Mongoliet. Vi er inviteret af de to kinesiske byer samt det internationale Dragebådsforbund.

Efter indledende heats endte vi i semifinalen med femte bedste tid ud af 12 hold. Det er langt over vores forventning. Semifinalen blev endepunkt, så i morgen skal vi ro B- finale på 200 meter distancen. I eftermiddag skal vi ud at prøve kræfter på 500 meteren.

Oprettet af Anders Toft Christiansen (29)


I aften ( 13./6.) sejlede en større coaster ind i fjorden. Den var fuldt lastet. Sejlede ikke unormalt hurtigt. Trods dette rejste coasteren en meget stor bølge på sydsiden af sejlrenden.

En dobbeltsculler med to piger blev ramt af den store bølge med det resultat, at den ene pige blev kastet ud af båden og endte i fjorden.

Heldigvis var det på lavt vand og pigen kunne selv kravle op i båden igen, hvorefter pigerne roede ind til klubben.

Vi skal være meget opmærksomme på, at en sådan situation kan opstå og advare vores roere om risikoen.

Man kan evt søge på dybere vand eller søge længere væk fra sejlrenden.

Oprettet af Anders Toft Christiansen (29)


Sankt Hans arrangement ved Hadsund Roklub

Tidspunkt: 2018-06-23 kl. 18:30

Velkomst ved Jens Nørgaard
 
Program:
Kl. 18:30 : Fælles spisning, grillmenu og  drikkevarer kan købes          
Kl. 20:00 : Båltale ved Anders Riis forfatter til den netop udkomne bog om Mariager fjord
       
Bålet tændes herefter
 
I tilfælde af forbud mod åben ild og afbrænding af bål afholdes midsommer arrangementet alligevel
 
Anton , Line og LE kommer og sørger for underholdningen
 
Efter talen kan der købes kaffe, te og kage
 

 Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)


Fredag den 25. maj træder den nye lov om håndtering af persondata i kraft. Herefter er det klubbens ansvar, at håndtere de oplysning klubben har omkring det enkelte medlem korrekt.

I klubben vil der blive ophængt et dokument, der beskriver Hadsund Roklub i forhold til den nye meget omfattende lovgivning.

Vi kan ikke love, at vi er helt klar til at opfylde lovens krav fra dag et, men vi arbejder stærkt på at få fuld styr på lovgivningen indenfor en overskuelig tidsramme. 

Generelt ligger klubben for alle medlemmer inde med de oplysninger, der er blevet afgivet ved indmeldelsen. Dvs. Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, indmeldelsesdato og mailadresse. Alle disse oplysninger er nødvendige for klubben iforhold til håndtering af kontingent og i forhold til vores indberetninger til DFfR, DKKF og kommunen.

Ønsker du at vide præcis hvilke oplysninger klubben har om DIG, så skal du kontakte bestyrelsen via bestyrelse@hadsundroklub.dk

 Oprettet af Anders Toft Christiansen (29)


Lørdag den 26. maj skal vi have navngivet 3 fabriksnye både.

Det er både til en samlet værdi af næsten 400.000 kr.

En meget stor investering for klubben, der kun har kunnet lade sig gøre via stor velvillighed fra bla. fonde.

Dåben finder sted klokken 14.00.

Følgende både skal navngives:

2 åres inrigger. Navngives af en repræsentant fra Hobro Sparekasses Fond

Firer uden styrmand (outrigger). Navngives af Roforbundets formand Henning Bay.

Singlesculler. Navngives af kommunens idrætskoordinator Niels Sørensen.

De to sidstnævnte både ER ankommet til klubben. Inriggeren afhentes fra værftet i Vejle på torsdag.

Efter dåben er klubben vært for et lettere traktement med drikkevarer. Team Tom står for maden.

Mød talstærkt op denne dag, så vi kan vise, hvilken aktiv klub vi er.

Samme dag vil bestyrelsen præsentere vores visioner for klubbens udvikling.

Benyt samtidig muligheden for at hilse på Henning Bay.

Fællesskab & Frivillighed.

 

Oprettet af Anders Toft Christiansen (29)

Onsdag d. 20 juni kl. 18.00 afvikles fælles grillturen til Vive.

Turen er for alle i klubben og pårørende.

Jeg håber at rigtig mange igen i år vil være med til at tømme bådhallen for inriggere og kajakker.

PS:  i år er der bestilt vindstille vejr med solskin. cool

Mere info og tilmelding følger senere.

Carl Henrik Pedersen


2 Hadsundroere udtaget til junior EM.

Et resultat af målrettet talentudvikling.

Efter årets første regatta - Odense langdistance over 6000 meter - er hele to hadsundroere udtaget til Junior EM.

Det drejer sig om Ida Flou Blomstrand, der deltager på den danske dobbeltfirer og Liane Vestergaard, der skal ro singlesculler. Med som træner for Liane er Jens Toft Christiansen (Hadsund Roklub). Mesterskabet afvikles i franske Graveline i perioden 26. & 27. maj.

Begge piger er en del af de i alt 9 roere (4 seniorer og 5 juniorer) der i 2018 får støtte fra Mariagerfjord Kommunes Talent og udviklingspulje.

Hadsund Roklub ønsker begge roere samt medfølgende træner tillykke med udtagelserne.

En tredje af de støttede roere - Trine Toft Andersen - er efter flere års hårdt målrettet arbejde, baseret på veltilrettelagt træning og vejledning, endelig kommet gennem nåleøjet og har tilkæmpet sig en plads på det danske rolandshold hos seniorerne. Trine har gennem en årrække modtaget støtte fra kommunens Talent - og udviklingspulje og er et fint bevis på at talentudvikling er en lang og dyr proces, der ikke bare kan ske et enkelt år. Trine skal i denne sæson deltage på kvindernes letvægtsdobbeltfirer med henblik på at ro en medalje hjem til Danmark ved VM, der afvikles medio september. De fire piger, der i år skal ro dobbeltfireren, udgør samtidig grundstammen for de roere, der fra næste sæson skal ro den olympiske dobbeltsculler frem mod Tokyo 2020.

Ved regattaen i Odense blev det udover sejre til ovennævnte roere også til guld for Peter Munk og Peter Holmkvist i mændenes toer uden styrmand. Guld blev det også (søndag) til William Wisholm i mændenes singlesculler efter en andenplads lørdag. Haris Alagic vandt singlesculler hos juniorerne. Endvidere opnåede Malthe Dybdal og Rasmus Konnerup i juniorernes dobbeltsculler samt Latittia Bommer i pigernes singlesculler, flotte resultater både lørdag og søndag.

Anders Toft Christiansen


Start: Onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.00
Slut: Onsdag den 16. maj 2018 kl. 00.00

50 år i streg - det er nok værd at markere. Hans Pedersen er den første i klubben, der har været medlem uafbrudt i 50 år. 

Kom og vær med til at fejre Hans' jubilæum.

Program for aftenen kommer senere.


Hvis vejret er til det går vi på vandet på tirsdag.

Vi mødes omklædt kl. 18.15


Indkaldelse til generalforsamling i Hadsund Roklub onsdag d. 7. marts 2018 kl. 19.00

Sted: Opholdsstuen i Hadsund Roklub

Dagsorden vil følge senere, når fristen for forslag til drøftelse / beslutning på generalforsamlingen er ovre.
Er der forslag der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, gælder ifølge § 7 i vedtægten følgende:
Stk. 3:
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4:
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være underskrevet af stiller(ne). Forslagsstiller(ne) eller talsmand med fuldmagt fra disse, skal være til stede på generalforsamlingen, for en evt. yderligere argumentation. Begge krav skal være opfyldt, ellers bortfalder forslaget.

På valg for en 2 årig periode er:


Formand                            Anders Toft Christiansen (formanden vælges direkte)
Bestyrelsesmedlem            Torben Jensen
Bestyrelsesmedlem            Svend Mørk-Jensen
Alle 3 tager imod genvalg.

Derudover er der 2 bestyrelsesposter, man kan stille op til / lade sig stille op til, som for nuværende ikke er besatte. Bestyrelsen kan ifølge vedtægten fungere, uden de 2 sidste poster besættes.

På valg for en 1 årig periode er:


Suppleant                            Ninna Pedersen (tager ikke imod genvalg)
Suppleant                            Ikke besat for nuværende
Revisor                                Palle Albrektsen
Revisorsuppleant                Jens Peder Vium
Begge tager imod genvalg.

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS