Hadsund Roklub
DFfR   DKF   R     

Bestyrelse og udvalg

Hadsund Roklubs daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
 
Bestyrelsen har 5 – 7 medlemmer samt 0 – 2 suppleanter.
Det er meget væsentligt for os, at de, der indtræder i bestyrelsen, også har et ønske om at engagere sig i klubudviklingen ud over at deltage i bestyrelsesmøderne.
Derudover ser vi det som en vigtig opgave løbende at få nye engagerede medlemmer i alle aldre ind i bestyrelsen dog ikke i så hurtigt et tempo, at vi mister den positive erfaring.

Om man sidder i bestyrelsen eller i et af udvalgene eller arbejdsgrupperne bidrager man med uundværlig arbejdskraft til at holde Hadsund Roklub i godt rofarvand. 

Det er hele fællesskabet båret af frivillighed og konstruktiv tilgang til opgaverne, der holder Hadsund Roklub ung og levende. 
Ønsker du at kende organisationsopbygningen, kan du se den under punktet ”Organisation”.

 

Bestyrelse:  Særligt ansvar Telefon E-mail
Mail til hele bestyrelsen     bestyrelse@hadsundroklub.dk 
Formand Anders Toft Christiansen Pensionister 20 64 59 02 formand@hadsundroklub.dk 
Næstformand Michael Kurt Nielsen      MKN@cj-nielsen.dk 
Kasserer Tom Gammelmark Saunaafdeling 21 26 31 80 kasserer@hadsundroklub.dk 
Medlem Berit Sølver     bsoelver@gmail.com   
Medlem Kenneth Grøn Bygninger  22 85 42 99 Hadsund@icloud.com 
Medlem Søren Flou   40 55 17 20  soeren-flou@mail-online.dk  
Zenia Kronbo Hvid     zeniahvid01@gmail.com  
Lea Lübeck      
       
Kontingent og medlemsregister:      
Birthe Pedersen   40 52 36 99  kontingent@hadsundroklub.dk 
       
Driftsudvalg:       
Kenneth Grøn Bygninger og bådbro 22 85 42 99 hadsund@icloud.com
John Paulin Jensen Udendørsarealer    
Ove Holm Værelser 40 79 36 27  oveholm@post.tele.dk  
Anders Toft Christiansen Værelser 20 64 59 02 hoegevej1@gmail.com
Kirsten Brink Jensen Rengøring 61 41 96 02 bilidt.brink@gmail.com 
       
It- og hjemmesideudvalg:      
Flemming Stegger Drift i klubben, overordnet 26 33 50 30 fls@f-team.dk
Lone Stegger Hjemmeside 40 16 72 81 lonestegger@hotmail.com
Niclas Hvid Hansen  Rokort    
       
Kapronings- og ungdomsudvalg:      
Anders Toft Christiansen   20 64 59 02 hoegevej1@gmail.com 
Jens Toft Christiansen Kaproningschef 20 72 62 28 christiansen.jenstoft@gmail.com
Kenneth Grøn   22 85 42 99 hadsund@icloud.com
Flemming Stegger   26 33 50 30 fls@f-team.dk
Flemming Hvid   20 16 26 64 kronbo@mail.dk 
Rasmus Konnerup   42 30 82 20 rasmuskonnerup@hotmail.com 
Zenia Kronbo Hvid     zeniahvid01@gmail.com  
Jimmi Carøe Christensen   40 47 37 26  fuushaz@hotmail.com  
       
Motionsroning:      
Ingelise Christiansen   20 72 09 14 ingelise.christiansen@gmail.com  
Lars Malling     23 68 93 35  lars@mallingweb.com  
       
Pensionistroning - 65+:      
Anders Tinggard   21 63 90 34  andoting@gmail.com 
Ove Holm   40 79 36 27  oveholm@post.tele.dk  
       
Kajakudvalg:      
Lene Sømod Flou   20 92 55 11 lene_soemod@msn.com 
Lars-Bo Kristensen   29 99 57 10 lbk@velas.dk 
Carl Henrik Pedersen    22 90 43 64 carl.hadsund@gmail.com 
Pia Sørensen   23 28 85 15 pia-soerensen0203@hotmail.com 
Jesper Veber Knudsen   25 52 08 61 jesperveberk@gmail.com 
Svend Mørk-Jensen   23 98 77 63  svendbimand@gmail.com 
Mads Sørensen   40 82 73 95 mail@m-v.dk 
       
Vintermotion:      
Bo Nielsen Yoga 51 31 39 76 b.onie@live.dk 
Kenneth Grøn Ergometer 22 85 42 99 hadsund@icloud.com
Knud Erik Jensen Ergometer 20 90 58 36  kej.roklub@live.dk 
Åse Binderup Fit og Frisk 40 73 95 60  aasebinderup@hotmail.com  
       
Vinterbadeudvalg:      
Tom Gammelmark   21 26 31 80 oldfield@live.dk 
Gurli Astrup   22 27 15 21  astrupgurli@gmail.com 
       
       
Aktivitetsudvalg:      
Carl Henrik Pedersen   22 90 43 64  carl.hadsund@gmail.com  
Ingelise Christiansen   20 72 09 14  ingelise.christiansen@gmail.com 
Tom Gammelmark   21 26 31 80  oldfield@live.dk 
       
Sikkerhedsudvalg:      
Flemming Hvid Sikkerhedschef  20 16 26 64  kronbo@mail.dk 
Svend Mørk-Jensen   23 98 77 63 svendbimand@gmail.com 
       
Nøglebrik - depositum kr. 100,-:      
Knud Erik Jensen   20 90 58 36  kej.roklub@live.dk  
Bo Nielsen   51 31 39 76  b.onie@live.dk 

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS