Hadsund Roklub
DFfR    DKF    R     

Sikkerhedschef i Hadsund Roklub

Sikkerhedschef: Flemming Hvid, tlf. 20162664, mail: kronbo@mail.dk

DFfR har retningslinjer for sikkerhed, og DKF har vejledning i forhold til sikkerhed.
I Hadsund Roklub vurderer vi løbende, om vi lever op til regler og anvisninger fra hovedforbundene.
Ud over det der anvises fra forbundene, er der i den enkelte roklub særlige situationer, som ikke kan beskrives generelt, og der kan også være forskellige holdninger til, hvad sikkerhed er.

Bestyrelsen i Hadsund Roklub udpeger en tovholder for området med titlen ”Sikkerhedschef”.
Begge parter kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

Sikkerhedschefen kan uddelegere opgaver. Det er fortsat sikkerhedschefen der rapporterer til bestyrelsen.

Sikkerhedschefens opgaver er:

  • I tæt samarbejde med bestyrelsen at holde øje med, at al aktivitet i Hadsund Roklub foregår forsvarligt og efter de regler der er beskrevet.
  • At sikre at sikkerhedsudstyr(*1) kontrolleres efter fastsatte terminer og vedligeholdes eller nyanskaffes efter behov. Aftales med bestyrelse.
  • At foreslå arrangementer(*2) på land og på vand med fokus på sikkerheden.
  • At holde øje med vandtemperaturen i perioder, hvor den kan komme under temperaturen fastsat som grænse for, hvornår roerne skal bære redningsvest i stedet for svømmevest.
  • At offentliggøre vandtemperaturen på opslagstavlen i gangen i klubhuset.
  • At sikre at de aktive roere, der har gennemført den krævede årlige svømmeprøve, bliver noteret. Listen overdrages til bestyrelsen som sørger for at informationerne indføres i Rokort.

*1: Sikkerhedsudstyr er bl.a.:
                                                 Førstehjælpskasser
                                                 Hjertestarter
                                                 Redningsveste og svømmeveste
                                                 Sikkerhedstasker til vinterroning

*2: Arrangementer er bl.a.:
                                                 Førstehjælpskurser
                                                 Kæntringsøvelser
                                                 Koldtvandsulykker
                                                

Sikkerhedschefens myndighed:

Sikkerhedschefen har ret til overfor medlemmerne at påtale aktiviteter, der er i modstrid med Hadsund Roklubs sikkerhedsbestemmelser. (Denne ret og pligt har vi i øvrigt alle).
Bliver der eller er der risiko for en tvist om påtalen, skal bestyrelsen informeres og overtage det videre forløb i samråd med sikkerhedschefen.

Hadsund Roklubs bestyrelse d. 2. december 2019

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS