Hadsund Roklub
DFfR   DKF   R     

Roning

I Hadsund Roklub laver vi mange forskellige ting; men den altoverskyggende hovedaktivitet, som dagligt giver mange medlemmer skønne oplevelser sammen, er roningen.
Outrigger, inrigger, kajak, piger og drenge, kvinder og mænd i alle aldre. Alle nyder oplevelserne på vandet og deler glæden med hinanden i et stort fællesskab i roklubbens dagligdag. Hadsund Roklub myldrer med liv og aktivitet med roning som omdrejningspunkt.
Under de forskellige menupunkter finder du mere om de mange muligheder og tilbud.

Outrigger:

Vi har både ungdomsroere, kaproere og voksne motionister, som ror outrigger. Outrigger roning er for alle aldre.
En outrigger er en forholdsvis smal båd, hvor man kan sidde fra 1-9 personer. På begge sider af båden ud for roeren er der et stativ, som kaldes en rig. Åreholderen, som kaldes en svirvel, sidder ude over vandet på riggen. Hver roer har to årer.
Det kræver lidt øvelse at lære at holde balancen. Derfor har vi outriggere med pontoner, som nye roere starter i. I sådan en outrigger er risikoen for at vælte minimal, og efter ganske få ture lykkes det de allerfleste at mestre en outrigger uden pontoner.

 

Inrigger:

En inrigger er en robåd, hvor åreholderne er placeret på rælingen. Inrigger er en bred bådtype som på grund af konstruktionen gør det meget usandsynligt at vælte. I en inrigger sidder roerne med ryggen mod stævnen, og hver roer har en åre. Roerne sidder skiftevis i styrbord og bagbord side.
I bådens agter sidder en styrmand. Bådens konstruktion, hvor roerne sidder sideforskudt, gør det muligt at skifte pladser i båden undervejs. Dette er en fordel, da man så kan skiftes til at være styrmand og dermed få en hvilepause.
Vi har to typer af inriggere. 2-åres med styrmand og 4-åres med styrmand.

I Hadsund Roklub benyttes inriggerne henholdsvis af 65+ roerne og voksenroerne. Hvert år tilbydes der instruktion, så nye medlemmer kan komme godt i gang, samtidig med at man hurtigt lærer andre medlemmer at kende.

 

Kajak:

I Hadsund Roklub ror vi i turkajakker. En turkajak er lettere end havkajakker og ikke beregnet til meget bagage. De bredeste turkajakker er meget stabile og er forholdsvis lette at holde balancen i, mens de smalleste, vi har, kræver noget øvelse. Selv disse er der dog hvert år nogle nye medlemmer, der får mod på at prøve og også succes med at ro i. 
Vi har ikke plads til private kajakker. 

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS