Hadsund Roklub
DFfR   DKF   R     

Træningstider - 65+

  • Mandag og onsdag fra kl. 8.30 - For at komme hurtigt på vandet skal man være krydset af på de fremlagte lister senest kl. 8.30

  • Roturenes længde aftales individuelt i hver båd!

  • Man bestemmer selv, hvor ofte man kan deltage.

  • Gælder hele året.

Der er desuden fast 'rundstykke-roning' for alle klubbens roere søndage kl. 09.00. Man møder bare op, og så aftaler vi, hvor vi ror hen og drikker kaffen.

Ud over de faste træningstider deltager P-roerne også i de roture som klubben ellers arrangerer. Følg med på hjemmesiden og opslagstavlerne.

P-roere kan arrangere roture på andre dage og andre tidspunkter, blot klubbens reglementer overholdes.  

I vinterhalvåret er vore faste træningstider også mandage og onsdage. Om mandagene møder vi bare op, men de fleste er der

kl. 9.00. Om onsdagene har vi fælles ergometerspinning. Efter træningen er der kaffe og hyggeligt samvær!

I øvrigt kan motionsrummet bruges af alle medlemmer under hensyntagen til klubbens reglementer. 

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS