Hadsund Roklub
DFfR   DKF   R     

Fællesaktiviteter

I løbet af året afholder klubben en lang række af fællesarrangementer. Som medlem har man mulighed for at deltage i disse. Arrangementerne kan være rettet mod hele medlemsgruppen eller målrettet specielle grupper (alders- eller interessefællesskaber). 

Fælles roture, klubmesterskaber, pensionistudflugter, regattaer, klubaftener for unge, foredragsaftener, fællesspisning er blot nogle få eksempler på hvad der sker i klubben. Som medlem har man altid mulighed for at foreslå temaer for nye fællesarrangementer.

       

I vintersæsonen afholdes ligeledes flere sociale arrangementer for alle alders- og interessegrupper. Det kan dreje sig om overnatning i klubben for ungdomsroere, fællesspisning kombineret med foredrag for alle medlemmer, klubaftener for ungdomsroerne, tur til skøjtehal og meget mere. Afhængig af aktiviteten må man påregne et gebyr ved deltagelse.

Alle arrangementer fremgår flere steder enten på klubbens hjemmeside under nyheder og kalender eller med almindelige opslag i klubben. Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle tilmeldingsfrister.

           

 

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS