Hadsund Roklub
DFfR    DKF    R    

Indendørs træning

I vinterhalvåret foregår langt det meste af træningen indendørs i enten klubbens motionsrum eller i klubbens store hal. Der afvikles fællestræning afstemt efter alder og interessefællesskaber i begge lokaler. Træningstiderne for fællestræning i romaskiner kan ses under punktet træningstider. Øvrige træningstider ses herunder og / eller i kalenderen.
Ønsker man at træne på andre tidspunkter, kan man mod et depositum på kr. 100 erhverve sig en nøgle til klubben og derefter selv lukke sig ind.

Ligeledes er der i vinterhalvåret en del andre aktiviteter, der enten tilbydes gratis til medlemmerne eller mod et mindre deltagergebyr:

Svømning:

Klubben lejer sig hvert år i vinterhalvåret ind i Hadsund Svømmehal. Svømningen finder sted på lørdage i tidsrummet 13.00 til 15.00. Uddannede frivillige fra klubben agerer livreddere på skift gennem hele vinteren. I kalenderen fremgår tidspunkter for opstart og afslutning for svømmesæsonen.

Alle, der ønsker at ro på fjorden skal forud for dette aflægge svømmeprøve. Dette er et ultimativt krav fra både Roforbundet og Dansk kano og kajak forbund. Roere skal kunne svømme 300 meter. Kajakroere 600 meter. 

Aktiviteten er gratis for medlemmer. 

              
 

Fit & Frisk:

I perioden fra og med uge 43 og frem til 1. april afholder klubben fællestræning under overskriften Fit & Frisk. Målgruppen er klubbens voksne medlemmer. Aktiviteten finder sted hver mandag og torsdag i tidrummet 19.00 til 20.30. Der er tale om cirkeltræning uden anvendelse af egentligt vægttræningsudstyr. Der øves i kredsløbstræning, styrketræning, koordination og smidighed. Klubben sørger for, at der er instruktør på alle gange. 

Aktiviteten er gratis for medlemmer.

Yoga:

I perioden fra og med uge 43 og frem til 1. april afvikler klubben 2 yogakurser ugentligt.  Målgruppen er klubbens voksne medlemmer. 

Der kræves tilmelding for at deltage i denne aktivitet. Desuden opkræves et gebyr for deltagelse. 

Hockey:

I perioden fra og med uge 43 og frem til 1. april afvikler klubben hockey (Floorball). Målgruppen er alle klubbens medlemmer. Aktiviteten finder sted i klubbens store hal hver onsdag i tidrummet 18.30 til 20.00. Man møder bare op, hvorefter de fremmødte deles op i hold. Klubben stiller udstyr til rådighed såsom stave og bolde. Høj pulstræning.

Aktiviteten er gratis for medlemmer. 

 

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS