Hadsund Roklub
DFfR   DKF   R     

Fællesskab - kajak

Kajakroerne i Hadsund Roklub er selvfølgelig med i det store fællesskab, som består af alle de mange forskellige medlemmer i roklubben. 
Sammen med alle de andre roklubmedlemmer deltager vi i alle arrangementer og opgaver, som skaber og fastholder oplevelsen af at være én stor klub.

Lige så vigtigt som det er at være en del af roklubben, er det, at vi i kajakafdelingen har et godt sammentømret kajakfællesskab.
Derfor har vi gennem hele sæsonen faste ugentlige roture på fjorden – ture som ofte afsluttes med hyggesnak i klubbens opholdsstue.

Ud over de ugentlige ture arrangeres også ture i fremmed farvand.
Alle kan foreslå en tur, som det så blot drejer sig om at få andre med på og heriblandt mindst én med langtursret.

Rundt om i landet arrangeres der hele året motions-/konkurrenceløb.
Det er rigtig sjovt og hyggeligt at komme i andre klubber og møde roere fra mange andre steder i landet. Derfor er vi helt sikkert klar til at tage af sted, hvis det er muligt, når der er interesse for det.

Vi aftaler også flere gange i rosæsonen at mødes for at genopfriske rusten roteknik eller videreudvikle roteknikken – der er altid meget at lære, og det er sjovt at udfordre sig selv.

I vinterhalvåret holder mange kajakroere formen ved lige ved at være med til nogle af de ugentlige hyggelige og sjove tilbud, der er i klubben – intervalroning i romaskiner, Fit og Frisk, floor hockey, Yoga, svømning, eller man tager en tur i motionsrummet.
Enkelte vælger også at fortsætte roningen på vandet gennem vintersæsonen. Det er ikke alle, der kan få den tilladelse. I kajakreglementet kan man læse, hvad der kræves for at få vinterroningstilladelse.
Selv om man ikke har vinterroningstilladelse, kan man godt få lov til at deltage i roarrangementer rundt om i landet, når DKFs sikkerhedskrav efterleves.
Vi arrangerer også nogle gange i løbet af vinteren en aften med en gæst udefra til f.eks. at fortælle om spændende og inspirerende oplevelser.

Noget af det sidste der sker i vintersæsonen er, at vi aftaler nogle timer en lørdag, hvor vi mødes for at klargøre kajakkerne.
Småskader, der endnu ikke er opdaget, bliver noteret, kajakkerne bliver vasket og poleret og drømmene om den kommende sommersæson bliver vækket.

Ture og arrangementer vil kunne findes i kalenderen og/eller på kajakgruppens facebookside.

Hvis du vil med i Hadsund Roklubs kajakafdelings facebookgruppe, er det vigtigt, at du vælger nedenstående, da der findes en anden facebookgruppe med et nærliggende navn. På den anden gruppe vil der ikke blive opslået meddelelser om ture, arrangementer eller andet relevant.
 
Facebookgruppe for kajakroere - Hadsund Roklub Kajak

SMS infogruppe for kajakroere, tilmeld dig til Carl Henrik på:  tlf. 22904364

Anden kontakt: Svend Mørk-Jensen, 23987763

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS