Hadsund Roklub
DFfR   DKF   R     

Nyheder - Kajak

I vintersæsonen fra den 6. november til den 1. april trænes der i klubben efter nedenstående skema. HUSK - Vinterbadning kræver særskilt kontingent for ikke medlemmer og vintermedlemmer.

Download oversigten her som pdf.

 


Kajakudvalgsmøde d. 9. november 2019. Referat

 

Tilstede: Anne, Pia, Kirsten, Svend, Carl, Gunnar

Dagsorden

 • Erfaringer fra instruktionen- inkl kursusgebyr
 • Børneroning
 • Venteliste
 • Nye instruktører
 • Roreglement
 • Næste møde

Erfaringer fra instruktionen

Ialt 11 frigivne voksne + 4 børn.

Generelt et godt og aktivt hold. 

Havde en lang diskussion omkring sikkerhed og kom frem til følgende anbefalinger til instruktørerne til den kommende sæson:

 • Altid checke lokalvejr sammen med roerne før afgang (:indarbejde som god vane)
 • Der roes i modvind ud og medvind hjem  (:indarbejde som god vane)
 • Helst 1 instruktør per 4 roere da gruppen hurtigt spredes.
 • Instruktører bør ro i brede kajakker for at kunne håndtere vanskelige situationer (Spica, Coastrunner eller bredere)
 • Instruktører skal være iført gule løbeveste eller lign. for nemt at kunne kendes på vandet
 • Instruktører skal altid medbringe vinternødpakke inkl. slæbeline
 • Instruktører skal medbringe mobil og numre på skippere til hjælpebåd
 • Ved dårligt vejr roes på lavt vand og der gåes i land ved risiko for problemer med flere kæntringer

Kursusgebyr

Der var enighed om at nye medlemmer udover kontingent skal betale et kursusgebyr i lighed med praksis i andre klubber. Hvis det kan admininstreres skal det nye medlem som minimum betale 8 måneders kontingent (svt maj-dec) plus et kursusgebyr på 1000kr. Nye medlemmer defineres om medlemmer indmeldt samme kalenderår.som kurset afholdes. Carl undersøger hos Birthe om det kan håndteres af kassereren.

PS: Vi fik ikke diskuteret kursusgebyr for børn - det skal nok være lavere ??

 

Børneroning

Der var enighed om at lægge an til et børnehold igen, helst med forældre! Dette kommunikeres generelt på hjemmesiden og specifikt til bestyrelsen da det også er en god mulighed for børn som måske kører træt i scullerroningen.. Svend er primus motor på dette og det skal slås op så snart som muligt på hjemmesiden.

 

Venteliste

Det skal kommunikeres på hjemmesiden at der oprettes en vensteliste til foråret rettet imod medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Svend laver et udkast.

 

Nye instruktører

Der er positive tilkendegivelser fra Tom Platz, Amira, Niels-Henning og Kim Løfkvist. De er foreløbigt tilmeldt 1.hjælpskurset og vil, så snart der foreligger en kalender fra DKF, blive tilbudt et kursus som hjælpeinstruktører. De vil under alle omstændigheder blive tilbudt at være med ved forårets instruktion.

 

Roreglement

Svend havde visse forslag til ændringer i roreglementet omhandlende børns ret til roning efter frigivelse. Svend tilrettet i overensstemmelse med vores beslutninger og rundsender for intern godkendelse i kajakudvalget.

 

Andet

Gunnar havde fået forespørgsel om redskaber til at sætte/optage tunge kajakker i/op af vandet. Det er noget som vores ældre medlemmer døjer med at klare alene. Carl overvejer en løsning.

Makkerredning i svømmehal i løbet af vinteren. Svend arrangerer et tilbud til klubbems medlemmer om en omgang træning i makkerredning i svømmehallen en lørdag i løbet af vinteren.

 

Næste møde

Indkaldes i løbet af marts. Dagsorden vil fokusere på sæsonplanlægning


Referent Gunnar Tindborg.

 

Tilføjelse d. 11. nov. -19 fra Svend M-J til punktet:

Nye instruktører

 

De 4 nye har allerede fået tilbudt kursus, som afholdes hos os d. 16. - 17. maj.

Kan de ikke i den weekend, finder vi enten noget via DKFs kalender, eller Svend finder noget i en kajakklub. Ikke alle kurser slås op i DKFs kalender, da de er interne klubkurser; men det er alligevel muligt at komme med udefra på nogle af kurserne, hvis man er opsøgende.

Referatet er lagt op af Svend M-J d. 24. november


I kajakafdelingen kan roerne nu deltage i to forskellige grupper, så det er lettere at lave aftaler og få informationer.

Facebookgruppe for kajakroere. Administrator Amira Rasmussen. Tilmeld dig på : https://www.facebook.com/groups/2022751084693324/

SMS infogruppe for kajakroere, tilmeld dig til Carl på:  tlf. 22904364


Kajaktur på Skals Å

Den 7-6 var der 9 på tur på Skals Å for at finde og høre Nattergalen synge. Nattergale var der ingen af men hygge og en skøn tur på åen var der masser af. 

Der sættes i vandet fra brinken.

Kirsten er længe ventet da hun har kaffe og kage.

Turen sluttes af med kaffe og kage.

Thorkild Petersen


Nattergaletur på Skals Å i kajak

Tidspunkt: 2018-06-07 kl. 19:15

Det viser sig at være svært at finde en nattergal i Ajstrup i år. I stedet prøver vi lykken på Skals Å. ved Sdr Onsild.

Vi pakker traileren med kajakker kl 1915 og er nok på vandet kl 2030. Regner med at vi er hjemme igen ca 2300.

Vi kan højst have 9 kajakker med på traileren så send en sms hvis du vil med - først til mølle! SMS til Gunnar 20252682

PS: Der kan være en mulighed for et par ekstra kajakker hvis der er nogen der har tagbøjler på bilen

Oprettet af Gunnar Tindborg (289)


Det fantastiske vejr fortsætter, og det blev nydt på torsdagskajakroningen.  Denne torsdag var det en grilltur til Skar Odde der stod på programmet.

11 kajakker og en toåres inrigger deltog. Efter noget besvær med at få gang i engangsgrillerne kom der dog gang i pølser og brød. Til kaffen var der lige en gang chokolade der skulle konfirmeres. Så det blev efterhånden sent inden vi roede hjem  til klubben.  Nede i roklubben ville Tom Gammelmark lige ( ufrivilligt ) tjekke om vandet havde en god badetemperatur.

Foto: Lone Lund

Oprettet af Carl Henrik Pedersen (17)


9 friske kajakroere ( hvoraf 1/3 del hed Kirsten ) var mødt op til den perfekte Pinsemorgen, hvor der blev roet ud til Havnø mod solopgangen og gået i land ved møllen, hvor kaffen blev nydt.

                

Carl Henrik Pedersen

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS