Hadsund Roklub
DFfR    DKF    R     

Månedens roer

Månedens roer Januar 2020

 

Denne måneds roer er Aase Binderup

Nytåret er ofte årsag til omlægning af vaner og ændret livsstil. ”Nu skal det altså være”. Et sådant Nytårsforsæt kan for læser af dette skriv være anledning til at stifte bekendtskab med denne måneds roer: Aase Binderup. En masse deltagere på fitnessholdet 40+ nyder med rette at kalde sig Aases vinterven og istemme sig sangen ”Veras vinterven” med den lille omskrivning at de synger Aase i stedet for Vera. Som leder af mandagens og torsdagens træning er der ingen, der som Aase har blik for at præsentere øvelser, der kan udfordre alle muskelgrupper i kroppen. Aase gør det på sin helt egen og meget rolige facon. I begyndelsen af træningsseancen høres der ofte snak deltagerne imellem, men pludselig har man ikke mere at snakke om!! :-D

Tak til Aase for den flotte indsats helt i frivillighedens tegn.


Månedens roer December 2019

Denne måneds roer er Birthe Jørgensen

I 2021 kan klubben fejre sin 90 års fødselsdag. I forbindelse hermed har Birthe Jørgensen mfl. taget initiativ til at få lavet et flot jubilæumsskrift.

Man kan sige, at det er i god tid, men at få udarbejdet et sådant skrift er en meget langstrakt affære. Ingen forestiller sig at Birthe og co. kan skrive alle artikler selv og slet ikke finde egnet billedmateriale til skriftet.

Lad os alle hjælpe hinanden med at få udarbejdet artikler mm. så vi kan få et jubilæumsskrift, vi kan glædes over i mange år frem.

Tak til Birthe for det flotte initiativ. 


Månedens roer November 2019

Denne måneds ”roer”:

24 timers roningen skal hædres denne gang.

Gennem hele 23 år er det lykkedes at gennemføre dette unikke arrangement. Utallige er de roere, der på et eller andet tidspunkt har deltaget i ergometeret. Slidt og slæbt. Hygget og grinet. Solgt sponsorater. Heppet. Lavet mad til den efterfølgende fest. Osv.

Alt sammen i fællesskabet ånd ved frivillig indsats.

At vi har stor opbakning fra lokalområdet vidner de 90 sponsorer, der støtter os.

Tak til alle for den flotte indsats.


Månedens roer oktober 2019

Frederik Holmriis er denne måneds roer.

Få har som Frederik formået at sprede budskabet om mulighederne i vores fælles roklub til sin omgangskreds. Frederik var den første i aldersgruppen, der begyndte at ro – siden er en meget stor del af kammeraterne fra skolen begyndt i klubben – og bedst af alt. De har meldt sig ind. Tak til Frederik, der er en fantastisk ambasadør for vores klub, og velkommen til alle de nye roere.

Vi glæder os alle til at lære jer at kende.


Månedens roere September 2019

Vi er kommet langt omkring denne sommer, og ikke mindst vores kvindelige roere har haft kufferten pakket til de lange ture. Vi har deltaget ved Coupe de Jeunesse i Milano samt ved VM for juniorer i Tokyo.

Ida Blomstrand: Repræsenterede vores klub på fineste vis ved junior VM i Tokyo.

Laetitia Panero-Bommer: Repræsenterede vores klub fornemt ved Coupe de Jeunesse i Milano.

John Jensen: Medens nogen kommer langt omkring i kampen for at vinde medaljer, så er der også nogen, der hele tiden sørger for at basen (Hadsund Roklub) fungerer og ser fin ud. John Jensen har tidligere været månedens roer, men fortjener trods dette at få hæderen endnu engang. Samvittighedsfuldt sørger John for at vores grønne områder rundt om klubhuset bliver holdt.

Stor tak John Jensen og stort tillykke til Ida og Laetittia. Når du/I møder pigerne, så spørg til deres tur. Når du / I møder John, så spørg om der er noget du / I kan hjælpe med.


Sommerens roere Juli - August 2019

Denne sommers roere er:

Vores klub hviler på et solidt fundament af FRIVILLIGHED. Opgaver løses, arrangementer sættes i søen. Nogle er meget synlige, andre bliver først synlige i det øjeblik opgaverne ikke bliver løst. Denne sommers hæder skal gå til repræsentanter fra begge lejre.

Birthe Pedersen: Stort sikkert arbejde vedr. opkrævning af kontingent.

Simon, Fie & Nichlas: Som så mange gange tidligere blev sommerens ungdomslejr i vores klub en stor succes.

Ingelise & Tom: Endnu engang fik vi afholdt en fornem Sankt Hans aften. Endda i tørvejr og med masser af gæster foran bålet

Svend: Opstart er svært, men det er lykkedes Svend at få startet et ungdomshold i kajak-roning.

Stor tak Birthe, Simon, Fie, Nichlas, Ingelise, Tom & Svend samt til alle der har hjulpet, når tovholderne har forespurgt om hjælp til afvikling af aktiviteterne.


Flagteamet

Anders Tinggaard & Thea Stegger

Opsætning og nedtagning af byens flagalle har gennem mange år ligget i Roklubbens hænder. Vi tjener en god portion penge til drift af klubben ved at udføre arbejdet. Der har gennem flere år været mange forskellige tovholdere ind over denne opgave.

I år udføres arbejdet i et samarbejde mellem en repræsentant fra pensionistgruppen (Anders Tinggaard) og en repræsentant fra ungdomsafdelingen (Thea Stegger). Med disse to tovholdere er det i år gået som (nærmest) en leg at finde frivillige til at klare opgaven med flagene.

Normalt er det sådan, at seniorerne klarer opsætningen og andre grupper tager sig af nedtagningen.

Stor tak Anders og Thea samt til alle der har takket JA, når tovholderne har forespurgt om hjælp til flagene.


Vores Kirsten

Få har som Kirsten været med til at præge den udvikling vores klub har været gennem de sidste 50 år. Utallige er de tillidsposter Kirsten har haft i det halve århundrede hun har været medlem af Hadsund Roklub. Om nogen er Kirsten synonym med vores værdiord: Frivillighed & Fællesskab.

Tak for den kæmpestore indsats du har ydet for klubben.

Tillykke med det fornemme jubilæum: 50 års medlemsskab


Denne månedes ROERE er Jens Toft Christiansen og Agnete Rytter Munk.

I forbindelse med Idrætsrådets fejring af kommunens mange dygtige idrætsudøvere blev der ved den fornemme Award også plads til fornemme priser til et antal trænere, der har gjort en ekstraordinær indsats.

Agnete Munk blev hædret med initiativprisen.

Jens Toft Christiansen blev hædret med Jutlander-prisen.

 

Tillykke med den fortjente hæder.

 


Mr. 5.58.

Månedens roer er William Wisholm.

Vi sætter os alle et mål. For William var vintersæsonens mål at komme under den magiske grænse på 6.00 minutter for 2000 meter i romaskinen.

Hele 3 gange er det lykkedes for William gennem vinteren.

William har derfor klubrekorden på distancen.

Tillykke til William


Månedens roere er "Oprydningsholdet"!

Vi kender det alle. Vi samler til huse, uden at nænne at skulle os af med alle de ting og sager vi ikke længere anvender. Alle de gamle ting har jo en historie og måske kan vi engang bruge nogle af tingene igen.

En lørdag i januar tog en meget stor gruppe af medlemmer sagen i egen hånd. Der blev ryddet op og meget blev smidt ud i den til lejligheden bestilte container. Der blev gået til opgaven med en forbilledlig iver - helt efter klubbens motto: Frivillighed og fællesskab.

Dagen efter kunne vi pludselig være vores udendørsarealer bekendt og samtidig opleve at depotrummene også havde gulvplads. Et gulv, der nu via en frivillig indsats fra Bommer, bliver lagt om.

 

Tak til alle for den store indsats.


”Nytårsløbet” blev arrangeret første gang den 1. januar 1974. Arrangementet er således en institution i Hadsund Roklub, som et tilbagevendende arrangement. En bred gruppe af medlemmer har gennem de mange år stået for indkøb af suppe til de løbere, der er mødt op for kl. 13.00 for på den måde at markere det nye års komme.

Næste år håber vi, at mange flere vil støtte op om arrangementet.

Tak til alle for den flotte indsats.


November:

ALLE de mange der gennem året yder en arbejdsindsats i klubben. Det er den kæmpe fællesskabsindsats gennem hele året, der er grundlaget for, at vi har så dejlig og velfungerende en roklub i Hadsund. Gennem året bliver nogle fremhævet, men vi kan ikke få alle med, derfor skal alle bidragydere have stor tak indsatsen gennem året, der er gået.

December:

Hele teamet bag standerstrygningsarrangementet. Arrangementet var flot organiseret og afviklet, og madholdet havde igen tryllet i køkkenet.


Ove har i hele denne rosæson med stor venlighed og imødekommenhed løst opgaven med at være kontakt til rogæster og behjælpelig med alle deres forefaldende spørgsmål. Ove har også i god tid inden gæsternes ankomst kontaktet bestyrelsen, hvis der var forhold i klubben, der skulle forbedres inden ankomst. Derved er det lykkedes at få klubben til at præsentere sig endnu bedre for gæsterne end tidligere. Ud over arbejdet med gæsterne er Ove altid opmærksom på forhold i klubben, som trænger til et løft. Ofte løfter Ove selv opgaven sammen med andre fra P-roer gruppen, andre gange får bestyrelsen en henvendelse, så vi bliver opmærksom på problemstillingen. Det er vi meget taknemmelige for. Endelig vil vi også nævne opgaven med vedligeholdelse af inriggerne, som Ove altid tager ansvar for og tager del i sammen med andre roere fra p-roer gruppen.


Kanindåben er en ældgammel tradition, der stadig gennemføres i de danske roklubber. Handlingen foretages også af og til når en sømand første gang sejler over Ækvator. Det kan være forbundet med ængstelse og nervøsitet for nye roere, når kanindåben nærmer sig - forståeligt nok.

I Hadsund Roklub har vi for mange år siden valgt at gøre deltagelsen frivillig, og samtidig gøre handlingen så blid og sjov for alle parter som mulig.

Det skal gerne være en fest forbundet med sjov i selskab med rokammeraterne.

Her har vi argumentet for at tildele gruppen bag Kanindåben titlen som MÅNEDENS ROERE i september. De formåede at leve helt op til klubbens ånd. Formåede at gøre dagen til en festlig fornøjelse for alle deltager og tilskuere.

Tak til hele gruppen med Carl Henrik, Birthe og Ingelise i spidsen.


Lone Stegger. Månedens roer i august

Gennem lang tid har der været arbejdet med at få klubbens nye hjemmeside op at køre. Mange kræfter er brugt på projektet, og mange personer har været i gang med opsætning af sidens layout, planlægning af den tekniske overgang samt med tekstskrivning.

Stor tak til alle, der ad denne vej har hjulpet til med processen, så vi i dag har en ny meget fornem hjemmeside, der præcenterer klubben på fineste vis.

Undervejs i hele processen har Lone Stegger stået som den faste styrmand, der med overblik, fast hånd og gode ideer har fået hele den komplekse opgave til at hænge sammen. Lone er derfor månedens roer i august. 

Tak for den store indsats til Lone Stegger.


I denne måned udnævner vi "Månedens roer" for både juli og august.

Juli:

Måneden har været præget af to meget store - og for klubben - meget betydningsfulde arrangementer.

Månedens roere (Juli)

Først på måneden afholdt Simon, Lennart, Fie og Nichlas Hvid klubbens årlige sommercamp med over 30 deltagere. En imponerende stor indstas fra de fire lederes side. Alle fire vender år efter år tilbage til klubben for at afholde den årlige sommercamp. Alle deltagere havde en uforglemmelig uge med masser af aktiviteter.

Sidst på måneden afviklede roforbundet dets årlige Baltic Cup samling i vores klub for landets U18 roere. For andet år i træk blev lejren afviklet i vores klub. Tovholdere fra vores klub var Flemming Stegger og Kenneth Grøn, der begge brugte utallige timer til stor glæde for de mange deltager.


Månedens roere er Kim Salling, Per og Vivi Christiansen og Torben T. J. for det store og vigtige arbejde, de har lagt i at male træningslokalet og oliere gulvet.

 


I maj 1968 meldte Hans Pedersen sig ind i Hadsund Roklub. I 1968 var der ca. 45 aktive medlemmer i roklubben. Hurtigt blev Hans en af de initiativrige og førende i klubben. Utallige år som bestyrelsesmedlem. Materielforvalter. Langtursstyrmand. Kaproer. Aktiv på Kredsniveau osv. osv.

50 år er gået siden da - og Hans er stadig aktiv i klubben.

Intet er mere naturligt end at udnævne Hans P. til denne måneds roer.

Tak for de mange aktive år i og for klubben. 

Tillykke med jubilæet!

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS