Hadsund Roklub
DFfR    DKF    R    

Bestyrelse og udvalg

Hadsund Roklubs daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
 
Bestyrelsen har 5 – 7 medlemmer samt 0 – 2 suppleanter.
Det er meget væsentligt for os, at de, der indtræder i bestyrelsen, også har et ønske om at engagere sig i klubudviklingen ud over at deltage i bestyrelsesmøderne.
Derudover ser vi det som en vigtig opgave løbende at få nye engagerede medlemmer i alle aldre ind i bestyrelsen dog ikke i så hurtigt et tempo, at vi mister den positive erfaring.

Om man sidder i bestyrelsen eller i et af udvalgene eller arbejdsgrupperne bidrager man med uundværlig arbejdskraft til at holde Hadsund Roklub i godt rofarvand. 

Det er hele fællesskabet båret af frivillighed og konstruktiv tilgang til opgaverne, der holder Hadsund Roklub ung og levende. 
Ønsker du at kende organisationsopbygningen, kan du se den under punktet ”Organisation”.

Bestyrelse:   Telefon E-mail
Formand Anders Toft Christiansen 20 64 59 02 Anders.Toft2@skolekom.dk
Næstformand Svend Mørk-Jensen  23 98 77 63  svendbimand@gmail.com 
Kasserer Bo Nielsen  51 31 39 76  b.onie@live.dk 
Medlem Torben Jensen  51 13 07 53  drosselvej9560@gmail.com 
Medlem Astrid Filtenborg  60 48 57 55  astrid.l@jubii.dk 
Medlem Jens Nørgaard  25 34 68 40  jensnrgaard@gmail.com 
Medlem Lars Malling 23 68 93 35 lars@mallingweb.com 
Suppleant Thea Stegger 22 62 50 30 theastegger@live.dk 
     
Driftsudvalg:     
Torben Jensen 51 13 07 53 drosselvej9560@gmail.com
Kenneth Grøn  22 85 42 99  hadsund@icloud.com 
     
Motions- og aktivitetsudvalg:     
Bo Nielsen  51 31 39 76  b.onie@live.dk 
Svend Mørk-Jensen  23 98 77 63  svendbimand@gmail.com 
Lars Malling  23 68 93 35  lars@mallingweb.com 
Ingelise Christiansen 20 72 09 14 ingelise.christiansen@gmail.com 
     
It- og hjemmesideudvalg:    
Svend Mørk-Jensen 23 98 77 63 svendbimand@gmail.com
Flemming Stegger 26 33 50 30 fls@f-team.dk
Lone Stegger 40 16 72 81 lonestegger@hotmail.com
     
Pr-udvalg:    
Svend Mørk-Jensen 23 98 77 63 svendbimand@gmail.com
     
Kapronings- og ungdomsudvalg:    
Anders Toft Christiansen 20 64 59 02 Anders.Toft2@skolekom.dk
Jens Toft Christiansen 20 72 62 28 christiansen.jenstoft@gmail.com
Kenneth Grøn 22 85 42 99 hadsund@icloud.com
Flemming Stegger 26 33 50 30 fls@f-team.dk
Torben Jensen 51 13 07 53 drosselvej9560@gmail.com
Svend Mørk-Jensen 23 98 77 63 svendbimand@gmail.com
     

 

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9 - 9560 Hadsund

Nordjysk Webdesign ApS